Hazırlık ödeneği için fiilen çalışmak şart mı?

Öğretim yılına hazırlık ödeneğini alabilmek için Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında olunması ve fiilen çalışılması şarttır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Eylül 2017 10:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Hazırlık ödeneği için fiilen çalışmak şart mı?

Öğretim yılına hazırlık ödeneğiyle ilgili olarak 657 sayılı Kanunun ek 32. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Ek Madde 32- Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."

Burada yer alan hükme göre iki şartın bir arada bulunması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

1- Eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfına ait öğretmen unvanlı kadroda görev yapılması,
2- Fiilen öğretmenlik yapılması.

Ancak uygulamada, öğretmenin fiilen öğretmenlik görevi yapıp yapmadığına bakılmaksızın, öğretim hazırlık ödeneği verilebilmekte, ancak yapılan tespitler sonrasında bu ödemeler geriye doğru alınmaktadır.

Benzer hataların yapılmaması amacıyla, kadrolu öğretmen olsa da, başka bir yerde görevlendirilen örneğin kütüphanede kütüphanecilik işiyle görevlendirilen bir öğretmene, fiilen öğretmenlik yapmadığı için bu ödemenin verilmemesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığının, aile Bakanlığına yazdığı konuya dair yazısına aşağıda yer verilmiştir:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber