Eş Durumundan Nakli Düşünen Memur Adayları Nasıl Tercih Yapmalı?

Evlenme arefesindeyken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen KPSS tercihi ile ilk defa bir memuriyete yerleşmeyi düşünen adaylar şu sıralar oldukça sıkıntılı... Yanlış bir kamu kurumunun tercih edilmesi eş durumundan nakli bir kaç yıl uzatabilecektir. Bu nedenle bu sorulara yönelik özel bir açıklama yayımlıyoruz. Sitemiz editörlerinin ortaklaşa hazırladığı bu özel dosya için başlığa tıklayınız..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2007 18:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEVZUAT NE DİYOR?

657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinde "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır. Buna göre bir aday memur adaylık süresince başka bir kuruma nakil isteyememektedir.

BAŞKA KURUM NE DEMEKTİR?

Çalışılan kamu kurumu dışındaki kamu kurumları başka bir kurumdur. Örneğin Maliye Bakanlığı birimlerinde çalışan bir memur için Milli Eğitim Bakanlığı "başka bir kurum"dur.
Bir belediyede çalışan memur için başka bir belediye "başka bir kurum"dur.
Yine bir üniversitede çalışan memur için başka bir üniversite "başka bir kurum"dur.

Aday memurlar, adaylık süresince, sadece başka kurumlara nakil isteyememektedir. Bu şu anlama gelmektedir. Eğer idare de uygun görürse, aday memurun aynı kurum içinde kalmak kaydı ile başka bir il teşkilatına naklinin yapılması mümkündür.

ADAYLIK SÜRESİ NE KADARDIR?

İlk bölümdeki maddede de belirtildiği üzere adaylık süresi kurumdan kuruma değişebilecek tarzda belirlenmiştir. Bir kamu kurumu bu süreyi en düşük süre olan 1 yıl olarak belirlerken, başka bir kamu kurumu en yüksek süre olan 2 yılı belirleyebilme hakkına sahiptir.

BELEDİYE VE ÜNİVERSİTELERİ TERCİH EDERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Bir belediyenin veya üniversitenin başka bir ilde daha kurumsal teşkilatı bulunmamaktadır. Bu örgütler genelde il bazında kurulmuştur. Bazı üniversitelerin başka illerde teşkilatları olmakla birlikte en son kurulan yeni üniversitelerle birlikte bunlar da başka üniversitelere dönüşmüştür.

Üniversite ve belediyelerin başka bir ilde teşkilatı olmadığı için buralara atanacak olan adaylar, nakil için başka bir kamu kurumu bulmak zorunda kalacaklardır. Hali hazırdaki sistemde kamu kurumlarının ihtiyaçlarını merkezi olarak belirleyen bir yapı bulunmamaktadır. Bu nedenle, başka bir kuruma nakil olmak isteyen adayın tek başına memur ihtiyacı olan kamu kurumlarını bulması gerekmektedir. Ülkemiz kamu yönetimi özelinde, kamu kurumlarının memur ihtiyacı, "hizmet ihtiyacına" göre değil, siyasi mekanizmaların devreye girmesi ile belirlenmektedir. Bu çerçevede memur ihtiyacı olan başka bir kamu kurumunun bulunması odukça zor bir süreçtir.

Diğer taraftan başka bir kurumu bulunsa ve bu başka kamu kurumu memuru çalıştığı kurumdan istese dahi, çalışılan kamu kurumu bu talebi uygun görmek zorunda değildir. Muvafakat olarak adlandırılan bu onay çalışılan kamu kurumu tarafından verilmediği sürece de, yine kurum değişikliği yapılamayacaktır.

HER İLDE TEŞKİLATI OLAN KURUMLAR TERCİH EDİLMELİDİR

Eş durumundan nakil isteyecek adayların öncelikli olarak her ilde teşkilatı olan başka bir deyişle geniş bir taşra ağı bulunan kamu kurumlarını tercih etmesi gerekmektedir. Böyle bir kamu kurumuna yerleşilmesi halinde, idare uygun gördüğü takdirde adaylık süreci içinde dahi nakil yapılabilmesi mümkündür. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı her ilde teşkilatı bulunan kamu kurumlarındandır.

KİT'LER TERCİH EDİLİRKEN DE DİKKATLİ OLUNMALIDIR

Kılavuzda, derece kısmı boş bırakılan kamu kurumları KİT olarak adlandırılmaktadır. Bu kurumlar sözleşmeli statüde personel çalıştırmaktadır. Bu tür bir kurumda çalışmaya başlayacak adaylar daha sonra nakil isteyecekleri zaman memur kadrolarına nakil isteyemeyecektir. Bu kişiler sadece sözleşmeli personel çalıştıran kamu kurumlarını tercih edebilecektir.

SSK'LI EŞ İÇİN NAKİL İSTENEBİLİR Mİ?

Genel olarak eş durumundan nakil isteyebilmek için diğer eşin de memur olarak çalışması gerekmektedir. Bu konudaki geniş açıklama için tıklayınız.

ANAYASA'NIN İLGİLİ MADDESİ VE DAVA AÇMAYI DÜŞÜNENLER

Anayasanın "I. Ailenin korunması" başlıklı 41'inci maddesinde "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar" hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanılarak herhalükarda eşlerin birlikteliğinin sağlanılmasının bir zorunluluk olduğu belirtilsede, uygulamada kamu kurumlarının hizmet gereklerine de bakılmaktadır. Bu bağlamda, isteyen adaylar dava açabilir. Ancak, hem davadan olumlu bir netice alınması kesin değildir, hem de davaların sonuçlanması 1 yılı bazen de 2 yılı bulabilmektedir. Dava açmayı düşünenlerin bu hususu göz önüne alması gerekmektedir.

EĞİTİM DURUMU VE SAĞLIK DURUMUNDAN NAKİL

Sağlık durumu özrü nakilleri hakkında bilgi için buraya, eğitim durumu özrü nakilleri hakkında bilgi için şuraya tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz