Tüm Maarif Müfettişliği mülakatlarının iptaline karar verildi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Mart 2018 15:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Tüm Maarif Müfettişliği mülakatlarının iptaline karar verildi

Eğitim İş'in açtığı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2017 yılı başında yapılan tüm Maarif Müfettişliği Mülakatlarının iptaline karar verdi.

Eğitim İş'in Maarif Müfettişliği mülakatına açtığı davayla ilgili yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz.

Bilindiği üzere sendikamızca açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Mülakat ve Atama Kılavuzunun Danıştay İdari Dava Dairelerince yürütmesi durdurulmuştu. Ancak Bakanlık hukuka aykırı olan kılavuz hükmü doğrultusunda mülakat sınavlarını da gerçekleştirmiş ve sonrasında atamalarını da yapmıştı.

Bakanlık bu atamaları gerçekleştirmiş ancak bununla birlikte sendikamızca iptal ettirilen kılavuzun yerine 20 Ağustos 2017 tarih ve 30160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kılavuza nispeten yazılı yarışma sınavı vs gibi daha kariyer ve liayakatı öngören MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİ yayınlamıştı.

Mülakat sınavlarına katılan üyemiz Mahmut DEMİR'i temsilen, bu kılavuzun iptali ile birlikte kılavuza dayalı olarak 03.01.2017-17.02.2017 tarihleri arası gerçekleştirilen tüm mülakatların iptali ve buna dayalı atamaların da iptali istemiyle dava açmıştık.

Bu defa ise Danıştay 2. Dairesi 2017/1362 sayılı dosyası üzerinden gördüğü bu davada, daha önce sendikamızca yürütmesi durdurulan kılavuzun hukuka aykırılığının zaten sendikamızca açılan davada tespit edilmiş olması nedeniyle bununla ilgili tekrar karar vermeye gerek olmadığına ve bu kılavuza dayalı olarak 03.01.2017-17.02.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm mülakat sınavlarının da hukuka aykırı olduğuna karar vererek yürütmesini durdurmuştur. Davanın açıldığı tarihte ise henüz atamaların yapılmamış olması nedeniyle ise atama işlemlerinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetmiştir.

Karara göre şu an kılavuza göre ataması yapılmış tüm maarif müfettişlerinin atama işlemleri hükümsüz hale gelmiştir. Mülakata katılan ve başarısız sayılan dolayısıyla ataması yapılmayan tüm katılımcıların mülakatlarının da yürütmesi durdurulmuştur.

Mevcut durumda Bakanlığın önünde tek çözüm bulunmaktadır.

Hükümsüz hale gelen Maarif müfettişliği atamalarının tamamını ortadan kaldırarak kadroları boşaltması ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNE göre yönetmelikte yer alan yazılı sınav vs kriterlerine göre sıfırdan atamaları yapmasıdır. Çünkü atamasını yaptığı maarif müfettişlerinin de mülakatlarının yürütmesi durdurulmuş olup, atamaları dayanaksız hale gelmiştir. Bu halde hiçbir dayanağı olmaksızın atanmış, atamaları hükümsüz hale gelmiş kamu görevlilerinin varlığı söz konusudur.

Bireysel olarak başarısız sayıldığı mülakat sınavına dava açan tüm adaylar açısından da bu karar bağlayıcı niteliktedir.

Mahkeme kararı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz