1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS-2007/3 Tercih Klavuzu

22 Temmuz 2007'da yapılacak genel seçimlere yönelik olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyaç duyduğu 100 personelle ilgili KPSS tercih işlemleri bugün başlamıştır. Tercih işlemlerine katılmak isteyen adaylar http://kpss.osym.gov.tr/ adresini kullanabilirler. Tercih işlemleri 13 Mayıs 2007 tarihine kadar yapılabilecektir. 2007 KPSS/3 tercih kılavuzunu görmek için başlığa tıklayınız.
10 Mayıs 2007 10:02
Yazdır

 GENEL AÇIKLAMALAR

ORTAÖĞRETİM ve ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR

KADRO ve POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER

TABLO 5-B. MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO 5-C. MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI


KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

KPSS-2007/3
TERCİH KILAVUZU

( YÜKSEK SEÇİM KURULU KADROLARI )

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara


KPSS-2007/3
TERCİH KILAVUZU
YÜKSEK SEÇİM KURULU KADROLARI İÇİN

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan .Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. (bundan sonra Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınav sonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür. .KPSS 2007/3 Yüksek Seçim Kurulu Kadroları için Tercih Kılavuzu. (bundan böyle Kılavuz olarak geçecektir) bu Yönetmeliğin 24. maddesinin hükümlerine göre hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

1.2 Bu Kılavuz, Yüksek Seçim Kurulunun açıktan atama yapılacak kadrolarını, bunların kontenjanlarını ve bu kadrolar için aranan nitelikleri kapsamaktadır.

Adaylar, bu Kılavuzda yer alan kadrolardan koşullarını karşıladıklarını, 15.i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, bu Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM.ye internet yoluyla bildireceklerdir.

1.3 KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların bu Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu adayların, bu Kılavuzdaki kadrolardan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Ancak, daha önce yerleştirmesi yapılmış, fakat ataması
yapılamamış olan adayların yapacağı işlem bu Kılavuzun 3.7 maddesinde açıklanmıştır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Adayların bu Kılavuzdaki kadrolardan koşullarını karşıladıklarını tercih edebilmeleri için,

a) tercihlerin ÖSYM.ye gönderildiği tarihte mezun durumda olmaları ve

b) 2004-KPSS veya 2006-KPSS.ye girmiş ve girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

gerekir. Tercihini ÖSYM.ye bildirdiği tarihte mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirme yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. 2004 ve 2006 yıllarında farklı düzeylerde sınava girilmişse, yerleştirmede son girilen sınavdaki öğrenim düzeyi ve bu düzeyde alınan puan göz önünde tutulacaktır.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Tercihler internet yoluyla yapılacaktır.

Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.
3.1 ÖSYM.nin internet adresindeki (www.osym.gov.tr) ana sayfasına girerek tercih yapma hakkınız olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tercih yapma hakkınız yoksa bu Kılavuzun
3.7 maddesindeki açıklamalara göre hareket ediniz.

3.2 Aşağıda açıklanan hazırlıkları tamamladıktan sonra tercihlerinizi 10-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında internette yapabilirsiniz.

3.3 Bu Kılavuzun ekinde yerleştirme yapılacak kadroların yer aldığı bir tablo bulunmaktadır. Bu tablodan tercihlerinizi yaparken kadroların yanındaki .Nitelik Kodları. sütununda verilen
koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Ayrıca, bu Kılavuzdaki Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen .Başvuru Genel ve Özel
Şartları. başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları göz önünde tutmanız gerekir.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları önceden belirlemeniz ve sıraya koyarak bu Kılavuzdaki boş Tercih Listesine yazmanız, size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM.ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM.de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 Tercihlerin yapılabilmesi için internette www.osym.gov.tr adresinden KPSS-2007/3 Tercih işlemleri alanına girilmesi, .Şifreyi Oluştur. alanına tıklanması, açılan ekrandan T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinin girilmesi ve adayın kendisinin belirleyeceği şifreyi ekrandaki açıklamalar uyarınca oluşturması gerekmektedir. Bu şifre daha sonraki tercih ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları gereklidir. Bu şifrenin sonradan aday tarafından değiştirilmesi veya unutulduğu takdirde aynı yöntemle yeniden oluşturulması mümkün olabilecektir.

Tercih işlemi için ÖSYM.ye herhangi bir yerleştirme ücreti ödenmeyecektir.

3.6 T.C. Kimlik Numaranızı internete girdikten sonra ÖSYM kayıtlarındaki size ait bilgiler ekrana gelecektir. Ekranda mezuniyet tarihinizin gün, ay ve yıl olarak girilmesi için boş bir alan bulunacaktır. Bu alanı doldurmanız zorunludur.

3.7 KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına Merkezimizce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Yerleştirildiği halde kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayan adayların çoğunluğunun atanamama durumları ilgili kurumlarca Merkezimize bildirilmiş durumdadır. Merkezimizde atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih listesine ulaşamayacaklardır. ÖSYM.ce daha önce yerleştirildiği halde internette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adayların, tercih yapabilmeleri için yerleştirildikleri kurumdan atanmadıklarına ilişkin alacakları resmi bir belgeyi bu Kılavuzdaki .Genel Amaçlı Dilekçe Örneği. ekinde 11.05.2007 tarihine kadar ÖSYM.ye göndermeleri gerekmektedir.

3.8 Tercihlerinizi internetle ÖSYM.ye gönderebilmeniz için aşağıdaki yolu izleyiniz: Daha önce hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadroların kodlarını ekrandaki ilgili alana giriniz. ÖSYM.ye gönderilen bu bilgilerde sonradan değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

Tercihlerinizin doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız, bilgisayarda başvurunuzun kabul edildiğine ilişkin ifadeyi gördükten sonra
bilgisayardan tercih listenizin çıktısını alınız.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından bilgisayarla merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4.3 Aynı düzeyde birden fazla sınava girilmiş ve daha önce yerleştirme yapılmamışsa, bu Kılavuzdaki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinde 2004 veya 2006-KPSS puanlarından
yüksek olanı kullanılacaktır.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve
kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS-2007/3 Tercih yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM.nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM.ce yazılı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir. Bir kadro veya sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

6. YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KADROLARINA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan atanacaklardır.

6.2 Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Yüksek Seçim Kurulunun atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME VE BELGE ÇIKARMA İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki .Genel Amaçlı Dilekçe Örneği.ni kullanarak ÖSYM.ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM.nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL.nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar, Yerleştirme Sonuç Belgelerinin yenisini çıkarmak için de yukarıdaki hesaba 3,50 YTL yatıracaklardır.

KPSS
YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KADROLARINA İLİŞKİN
TERCİH LİSTESİ

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak,
kesinlikle ÖSYM.ye gönderilmeyecektir.)

T.C. Kimlik Numarası: .......... Mezuniyet Tarihi: .... / .... /...
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ...............

Tercih
Sıra No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve Kadro Derecesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12.nci maddesine
göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48.inci maddesinin 6.ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).
6) Kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer .BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI .... ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan
kadroların ilgili açıklamaları aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK.nın 30.uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Başvuru şartları arasında .MEB.DEN ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK. niteliği aranan kadroları, M.E.B..den Onaylı Bilgisayar programcısı Sertifikası, M.E.B..den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar tercih edebileceklerdir.

3.3. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.4. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, .M.E.B..dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, .M.E.B..dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadroları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun.un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dahil) %3.ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 379,093 defa okundu. 159 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam