Tarım Bakanlığı, rotasyonu 3. kez erteledi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 yılında yönetmeliğe eklediği yöneticilere rotasyon uygulamasını 3. kez erteledi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 06 Temmuz 2018 08:30
Tarım Bakanlığı, rotasyonu 3. kez erteledi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yöneticilerin yer değiştirme yönetmeliğine 2015 yılında şu hükmü ekledi:

"(1) İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresi beş yıldır. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları için en az üç yıl en çok yedi yıldır. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin dengeli dağılımının sağlanması ve diğer hizmet bölgeleri ve görev yapan personelin yer değiştirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından hizmet bölgeleri için azami süreleri tamamlayanların aile birliği, can güvenliği ve sağlık mazeret durumları dikkate alınmaz.

(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayarak 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, temmuz-eylül döneminde yapılabilir.

(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re'sen yer değişikliğine tabi tutulurlar"

Bu hükme göre, Bakanlıktaki il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürünün rotasyon uygulamasına tabi tutulması gerekiyordu.

Ancak sırasıyla 2016 ve 2017 yıllarında yönetmeliğe geçici madde eklenerek bu uygulama ertelenmiştir.

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle bu uygulama bir kez daha ertelenmiştir.

İşte 6 Temmuz'da yayımlanan düzenleme:

MADDE 1 - 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"2018 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2018 yılı için uygulanmaz."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz