Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti

Memurlar.net'te yer alan ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Çalışma Bakanlığına ait bölümünde yer alan Çalışma Meclisindeki üyelerin eski olduğunu belirten haber sonrasında, 4 nolu C.K. ile düzenleme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Temmuz 2018 00:05, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2018 07:06
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti

14 Temmuz'da memurlar.net'te yer alan haberde. Çalışma Meclisinde eski unvanlı kadrolara yer verildiği belirtilmişti. Tıklayınız.

Bu haber sonrasında, 15 Temmuz'da yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (C.K.) 799. maddesiyle şu düzenleme yapılmıştır:

"c) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bakan veya bakan yardımcısının başkanlığında yönetmelikle belirlenecek bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından iştirak edecek birer temsilciden,"

Düzenleme yapılan 1 nolu C.K.'daki madde ise şu şekildeydi:

"MADDE 89 - (1) Çalışma Meclisi;
a) Bakanın veya Bakan yardımcısının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve bakanlıklardan ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından iştirak edecek birer temsilciden,"

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenleme ile Çalışma Meclisinin kimlerden oluşacağının kanuna tek tek yazılması yerine yönetmelikle belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz