1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Üniversitelere verilen karnelerin detayları

Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerine verilen karnenin detayları.
03 Ekim 2019 12:18
+Aa- Yazdır
İşte Üniversitelere verilen karnelerin detayları

Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerine verilen karnenin detayları.

Bilindiği üzere, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ tarafından 04 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamada; "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldıklarını, Üniversitelerin değerlendirilmesinin 5 ana başlıkta 42 göstergede olacağı, Türk yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının 8 milyona ulaştığını, üniversite sayısının da 206 olduğunu, artık yükseköğretim sisteminin nicel olarak belli bir düzeye geldiğini, yükseköğretim sisteminde sayısal büyümenin tamamlandığını, artık kalite ve nitelik üzerinde odaklanılması gerektiğini, göreve geldiğinden beri kaliteyi öncelediklerini, yükseköğretim sistemini başarı temelinde seçkinci bir yaklaşımla yönetmeye, yeniden kurgulamaya çalıştıklarını, mevcut sistemden ve mevzuattan şikayet etme yerine mevcut imkanlarla tedrici bir şekilde adım adım sistemi yeniden yapılandırmaya başladıklarını." ifade edilmişti.

Ayrıca, açıklamanın devamında üniversitelere karnenin verilmesinin ardından bir sıralama listesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru ise, "Belirlenen ana başlıklar içerisinde sıralamalar söz konusu olabilir. Fakat biz her yıl karneyi açıklayacağız, ama sıralamayı yapmayacağız. Sıralamayı, toplum devletin diğer ilgili kurumlarının ve tabii ki üniversitelere girmeye aday olan genç nüfusumuzun yapacağına inanıyoruz." şeklinde cevaplanmıştı.

Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulu tarafından aradan geçen altı ayı aşkın süre sonunda 26 Eylül 2019 tarihinde yükseköğretim tarihinde ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerinin karneleri açıklandı. Karnelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Söz konusu karnede 5 ana başlıkta (EĞİTİM VE ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE VE YAYIN, ULUSLARARASILAŞMA, BÜTÇE VE FİNANSMAN, TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK) toplam 62 farklı gösterge yer almaktadır. Karneler üniversite bazlı olarak yayımlanmış olup, belirlenen göstergeler üzerinden herhangi bir sıralamaya gidilmemiştir. Yukarıda yer verdiğimiz açıklamada ifade edildiği gibi, sıralamayı toplum, devletin diğer ilgili kurumları ve üniversitelere girmeye aday olan gençlerin yapması istenmiştir.

Biz de özellikle üniversite adayı gençlerin üniversite tercihlerine şimdiden kolaylık sağlamak ve ayrıca yükseköğretim tarihinde ilk kez yapılan bu değerli çalışmaya katkı vermek amacıyla, devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı gözeterek yükseköğretim kurumlarının karnelerini daha da somutlaştırmaya çalıştık.

5 ana başlıkta 62 farklı kriterde üniversitelerin performanslarını verilerin belirlenmesinde dikkate alınan kurallara ilişkin kırmızı ile belirtilen açıklamalara bakarak aşağıdaki listelerden ayrı ayrı görebilirsiniz. Hangi üniversite daha çok doktora mezunu verdi, hangi üniversite daha çok bilimsel etkinlik düzenledi, hangi üniversite Ar-Ge çalışmalarında daha iyi performans sergiledi, hangi üniversitede sosyal sorumluluk projeleri daha fazla yürütüldü, hangi üniversitesinin kütüphanesi daha zengin... Buna benzer birçok sorunun cevabını aşağıdaki listelerden ulaşabilirsiniz.

Bir de tabi olumsuz durumları da bu karneler ortaya koyuyor. Hangi üniversitede öğrenci başına bir kitap bile düşmüyor, hangi üniversitede açılan soruşturma sayısı oldukça fazla, hangi vakıf üniversitelerinde Ar-Geye çok düşük bütçeler ayrılıyor, hangi üniversitelerin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi zarar içerisinde... Bunlar da oldukça önemli ve düşünülmesi gereken hususlar.

Son olarak, 109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi olmak üzere 172 karne (10664 veri) tek tek incelenerek yapılan bu çalışmada olası bir sayısal hata gözünüze çarpması halinde bize bildirilmesinden ayrıca memnun oluruz.

Faydalı olması dileğiyle...

Yavuz Selim KAPLAN

A. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında doktora programlarından mezun olan toplam kişi sayısı. Veriler YÖKSİS'ten aktarılmıştır.

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) üniversitenizin ilk %10'a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında yapılan KPSS'ye ait sıralamalar girilmiştir. Aynı yıl içinde birden fazla sınavın olması durumunda en başarılı olunan sonuçlar dikkate alınmıştır. Veriler ÖSYM'den alınmıştır.

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) üniversitenizin ilk %10'a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında yapılan ALES'lere ait sıralamalar girilmiştir. Aynı yıl içinde birden fazla sınavın olması durumunda en başarılı olunan sonuçlar dikkate alınmıştır. Veriler ÖSYM'den alınmıştır.

A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal serginin toplam sayısı esas alınmıştır.

A.4 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında öğrenciler tarafından yürütülen sosyal veya endüstriyel projelerin sayısı. Projelerin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır.

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülen projelere katılan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin toplam sayısı. Birden fazla projeye katılan öğrenci her proje için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Projelerin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır.

A.6 Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bölüm veya programlara yeni kayıt olan öğrenci sayısının toplam kontenjan sayısına oranı, Önlisans ve lisans ayrımı olmadan tümleşik veri girilmiştir. Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları hesaplamaya dahil edilmemiştir. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bölüm veya programların erişime açık ders bilgi paketi sayısının programlardaki toplam ders sayısına oranı. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

A.8 Mezun takip sistemindeki mezunların oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olup mezun takip sistemine kayıtlı olanların sayısının mezkür eğitim ve öğretim yılındaki toplam mezun sayısına oranı. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar dışında fakülte içi ve fakülte dışı farklı programlardan aldıkları ders sayısının toplam ders sayısına oranı. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

A.10.1 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı.

A.10.2 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılan disiplin soruşturması dosya sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılmış disiplin soruşturması dosya sayısı

A.11 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya yetkilendirilen akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilen ve 2018 YKS Kılavuzunda yer alan lisans programı sayısı.

A.12.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında üniversite kütüphanesinde bulunan toplam basılı kitap sayısının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılındaki açıköğretim ve uzaktan eğitim hariç toplam öğrenci sayısına oranı, Devlet Üniversiteleri için veriler Üniversite Kütüphaneleri Veri Toplama Sisteminden aktarılmıştır. Vakıf Üniversiteleri için veriler Vakıf Yükseköğretim Kurumları-2019 Raporu'ndan veya Üniversite Kütüphaneleri Veri Toplama Sisteminden aktarılmıştır

A.12.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında üniversite kütüphanesinde bulunan toplam e-yayın sayısının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılındaki açıköğretim ve uzaktan eğitim hariç toplam öğrenci sayısına oranı, Veriler Üniversite Kütüphaneleri Veri Toplama Sisteminden aktarılmıştır.

B. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE VE YAYIN

B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında ulusal hakemli dergilerde yayımlanan üniversite adresli toplam yayın sayısının, toplam öğretim elemanı sayısına oranı, Aynı üniversiteden öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak değerlendirilmiştir. Farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının işbirliği ile yayımladıkları ortak yayınlar her üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Veriler https://trdizin.gov.tr/ adresinden 19.09.2019 tarihinde aktarılmıştır.

B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde üniversite adresli yayımlanan toplam yayın sayısının, toplam öğretim elemanı sayısına oranı. Aynı üniversiteden öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak değerlendirilmiştir. Farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının işbirliği ile yayımladıkları ortak yayınlar her üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sadece makale ve derlemeler hesaplamaya dahil edilmiştir, Veriler https://incites.clarivate.com adresinden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır.

B.3 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında üniversite web sayfasından doğrudan veya üniversitenin belirlediği bir adresten üniversite adresli tam metinine ulaşılabilen yayın sayısının, aynı yıl üniversite adresli yayımlanan toplam yayın sayısına oranı, Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olan yayınlar dikkate alınmıştır. Aynı üniversiteden öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak değerlendirilmiştir. Farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının işbirliği ile yayımladıkları ortak yayınlar her üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

B.4 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında öğrenci, araştırmacı veya öğretim elemanlarının yaptığı patent, faydalı model veya tasarım başvuru sayısı, Üniversite adresli olmayan ancak öğrenci, araştırmacı veya öğretim elemanları tarafından yapılan şahsi başvurular değerlendirmeye dahildir. Herhangi bir şirket adına yapılan başvurular değerlendirme dışıdır. Veriler tümleşik olarak girilmiştir.

B.5 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Öğrenci, öğretim elemanı veya üniversitede istihdam edilen çalışanlarca başvurusu yapılan ve 2018 yılında içinde başvurusu olumlu sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı, Üniversite adresli olmayan ancak öğrenci, araştırmacı veya öğretim elemanları tarafından yapılan şahsi başvurular değerlendirmeye dahildir, Herhangi bir şirket adına yapılan başvurular değerlendirme dışıdır.

B.6 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında, üniversite adresli yayımlanan ve ISI Citation Index veri tabanınca taranan dergilerde yer alıp en yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı, Değerlendirmeye bir önceki yıldan geriye doğru beş yıl içinde yayımlanmış makalelere yapılan atıflar dahildir, Aynı üniversiteden öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın olarak değerlendirilmiştir, Farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının işbirliği ile yayımladıkları ortak yayınlar her üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir, Sadece makale ve derlemeler hesaplamaya dahil edilmiştir. Veriler https://incites.clarivate.com adresinden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır.

B.7 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında öğretim elemanlarının aldığı YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödüllerinin sayısı, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri hesaplamaya dahil değildir.

B.8 YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında YÖK 100/2000 Projesi Kapsamında burs alan toplam öğrenci sayısı, Bu veri sadece devlet üniversiteleri tarafından girilmiştir

B.9 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında YÖK-YUDAB kapsamında burs alan toplam araştırma görevlisi sayısı. Bu veri sadece devlet üniversiteleri tarafından girilmiştir.

B.10 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında TÜBİTAK tarafından öğrenci, araştırmacı ve öğretim elemanlarına lisans, lisansüstü ve doktora sonrası kapsamında verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı. Mezkür yılda kabul edilen başvurular değil, ilgili yılda yararlanılan araştırma bursu sayısı dikkate alınmıştır.

B.11 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında TÜBİTAK tarafından öğrenci, araştırmacı ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı, Program türü sayısı değil, desteklenen proje sayısı girilmiştir. Destek programının başlangıç yılı dikkate alınmamıştır.

B.12 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı.

Destek süresi birden fazla yılı kapsıyor ise;

a) bu sürenin her yıl için 9 aydan fazla olması durumunda bütün yıllara,

b) iki farklı yılın toplamında 9 aydan fazla olması durumunda, daha fazla süreyi içeren yıla veri olarak girilmiştir. Projelerin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır. TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) verileri hesaplamaya dahil değildir.

B.13.1 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre dünya sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.2 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre bölgesel sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.3 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre ulusal sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.4 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre dünya sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.5 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre bölgesel sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.6 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre ulusal sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.7 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre dünya sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama: Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.8 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre bölgesel sıralaması

Devlet ve vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

B.13.9 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre ulusal sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki yıla ait üniversitenin Times Higher Education (THE), QS World University Rankings veya Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamalarına göre dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sıralamaları. Veriler sisteme aşağıdaki adreslerden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır. https://www.timeshighereducation.com/ https://www.topuniversities.com/ http://www.shanghairanking.com

C. ULUSLARARASILAŞMA

C.1 Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında üniversitede eğitim veren veya araştırma projesi yürüten doktoralı yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı. Veriler YÖKSİS'ten aktarılmıştır.

C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğretim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı, Veriler tümleşik olarak girilmiştir. Veriler YÖKSİS'ten aktarılmıştır.

C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile üniversiteye gelen öğretim elemanı sayısı.

C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gönderilen öğretim elemanı sayısı.

C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında ülkemize gelen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı

C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Mevlana, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışına gönderilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı

C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında üniversitede öğretim elemanları tarafından uluslararası fonlardan sağlanan destekle yapılan proje sayısı

D. BÜTÇE VE FİNANSMAN

D.1 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yıla ait danışmanlık, proje ve araştırmalar dahil öz gelir, döner sermaye, fon vb. merkezi (özel) bütçe dışı toplam gelirin üniversitenin gerçekleşen yıllık bütçesine oranı, Vakıf üniversiteleri için bir önceki mali yıla ait danışmanlık, proje ve araştırmalar dahil öz gelir, fon vb. bütçe dışı toplam gelirin üniversitenin gerçekleşen yıllık bütçesine oranı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi vb. birimlere ait döner sermayelerin sadece karları hesaplamaya dahil edilmiştir. Zarar etme durumunda ise hesaplamaya dahil edilmemiştir, Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

D.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kar ya da zararının toplam ciroya oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yılda Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kar ya da zararının toplam ciroya oranı, Zarar durumunda (-) işareti kullanılmıştır. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir, Bu veri sadece hastanesi olan devlet üniversiteleri tarafından girilmiştir.

D.3.1 Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yılda Ar-Ge faaliyetleri kapsamında harcanan toplam bütçenin üniversite gerçekleşen bütçesine oranı, Oran yüzde olarak ifade edilmiştir

D.3.2 Ar-Ge'ye harcanan yatırım bütçesi oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yılda Ar-Ge faaliyetleri kapsamında harcanan yatırım bütçesinin üniversitenin gerçekleşen yıllık yatırım bütçesine oranı, Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon vb. kapsamda endüstri (hizmet dahil bütün sektörler) ile ortak yürütülen proje sayısı. Projelerin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır.

D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi (D.4.1'de belirtilen projelerin)

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında Ar-Ge, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon vb. kapsamda endüstri (hizmet dahil bütün sektörler) ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçe miktarı, Üniversitenin ve endüstrinin projeye katkı miktarı tümleşik olarak girilmiştir, Projelerin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır.

D.5 Teknopark yıllık ciro artış oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Üniversite ile ilişkili teknoparkların bir önceki yıla göre yıllık ciro artış oranı. Oran yüzde olarak ifade edilmiştir.

D.6 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yılda merkezi bütçe dışında üniversiteye kazandırılan bağış miktarı , Vakıf üniversiteleri için ilgili vakıftan aktarılan bütçe dahil değildir, Makine bağışı, atölye veya laboratuvar donatımı, bina yapımı vb. ayni yardımların ederi hesaplanarak eklenmiştir, Veri TL olarak girilmiştir, Yabancı para birimleri çevrilirken TCMB'nin yılsonu döviz kurları dikkate alınmıştır.

D.7 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yılda yatırım bütçesi hariç aktif öğrenci başına yapılan cari harcama miktarı, Veri TL olarak girilmiştir, Yabancı para birimleri çevrilirken TCMB'nin yılsonu döviz kurları dikkate alınmıştır, Vakıf üniversiteleri için tanıtım ve reklam giderleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

D.8 Yayın alımının bütçeye oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Bir önceki mali yılda yayın alımı için harcanan bütçenin üniversitenin gerçekleşen yıllık bütçesine oranı, Oran yüzde olarak ifade edilmiştir, Veriler Üniversite Kütüphaneleri Veri Toplama Sisteminden aktarılmıştır

D.9 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında üniversitenin sağladığı eğitim burslarından (Rektörlük bursu, üniversite vakfı, mezunlar derneği, barınma bursu, yemek bursu vb.) faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı, Vakıf üniversiteleri için YKS kılavuzunda yayımlanan eğitim ücretine ilişkin burslar değerlendirme dışıdır, Oran yüzde olarak ifade edilmiştir

E. TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK

E.1 Sosyal sorumluluk projesi sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı, Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilmiştir, Projenin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır

E.2 Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime ilişkin verilen sertifika sayısı, Formasyon sertifikalarının sayısı hesaplamaya dahil edilmemiştir

E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında kariyer merkezi tarafından öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen fuar, sempozyum, kurs, seminer, söyleşi vb. faaliyetlerin sayısı, Kariyer merkezinin doğrudan düzenlemediği, öğrenci kulüpleri veya topluluklarınca yürütülen faaliyetler değerlendirme dışıdır, Diğer üniversitelerin Kariyer Merkezleri tarafından düzenlenen faaliyetlere katılım değerlendirme dışıdır, Faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin yapılan toplantılar değerlendirme dışıdır.

E.4 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje sayısı, İl, bölge veya ulusal düzeyde olan projelere ait veriler girilmiştir, Projelerin başlangıç yılı dikkate alınmamıştır.

E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve sosyal kapsayıcılığa ilişkin düzenlenen proje, panel, konferans, kongre, sanatsal faaliyet, ödül töreni vb. faaliyet sayısı

E.5.2 Üniversitenin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında üniversitenin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı. YÖK tarafından verilen ödüller dikkate alınmıştır.

E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : 2018 yılında sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödüllerin toplam sayısı

E.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklama : Üniversitenin bir önceki yıldaki UI Greenmetric gibi yeşil, çevreci üniversite endeksindekindeki sıralaması, Veriler http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018-2/ adresinden 13.05.2019 tarihinde aktarılmıştır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:48 - Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı19:43 - Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı19:41 - RTÜK'ten yayın kuruluşlarına deprem haberlerine hassasiyet uyarısı19:38 - Meteorolojiden iki bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı19:35 - Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı19:33 - Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesine 76 araç ve 212 personel sevk etti
19:25 - Depremde can kaybı 6'ya, yaralı sayısı 321'e yükseldi19:21 - THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı19:19 - Bakan Pakdemirli enkazdaki kişiyle konuştu19:15 - Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?19:13 - İzmir'e girişler kapatıldı19:10 - Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması
19:08 - Kandilli Müdürü: Artçılar bir hafta 10 gün sürebilir19:02 - Yeni ve ağır hasta sayısı 2000'in üstünde18:59 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi18:59 - Türk Kızılay: Kan ihtiyacına yönelik yeterli stok hazır bekletiliyor18:59 - AFAD, deprem nedeniyle, GYUD sınavını ertelendi
18:48 - Hazine 3 ayda 60 milyar lira borçlanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam