1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anayasa Mahkemesinden 25 kabul 22 ret

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 12-13 Şubat tarihinde gündeme aldığı 52 bireysel başvuru dosyasının sonuçlarını açıkladı.
17 Şubat 2020 18:33
Yazdır
Anayasa Mahkemesinden 25 kabul 22 ret

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 12-13 Şubat tarihinde gündeme aldığı 52 bireysel başvuru dosyasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 22 başvuruyu kabul edilemez bulan mahkeme, 25 başvuru da ise tam veya kısmen kabul edilebilir dedi. 5 bireysel başvuru dosyasından 2 sini erteleyen Mahkeme 3 tanesini de genel kurula sevk etti.

İşte sonuçlar:

12 ŞUBAT SONUÇLARI

Sıra No

Başvuru No

Konusu

Sonuç

1

2016/10825

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Tutukluluğun makul süreyi aşmasından dolayı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2

2017/13568

Başvuru; yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarının gerekçesiz olması, tutukluluk halinin makul süreyi aşması, tutukluluğun devamı ve itirazın reddine dair kararların doğal hakim ilkesine aykırı olarak kurulmuş, bağımsız ve tarafsız olmayan bir hakimlik tarafından verilmesi, tutukluluk incelemeleri öncesinde sunulan Savcılık talebinin ve tutukluluk incelemesi sırasında alınan Savcılık görüşünün bildirilmemesi, tutukluluğun devamı yönündeki kararlara itiraz taleplerinin değerlendirilmemesi, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; soruşturma aşamasında arama ve elkoyma işlemlerinin yöntemince yapılmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının; soruşturma sürecindeki birtakım uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3

2018/10424

Başvuru; gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçesiz olması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

4

2016/65541

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

5

2017/15251

Başvuru; tutuklamanın hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluk incelemesinin duruşmasız olarak yapılması ve bu incelemeler sırasında alınan Savcılık görüşünün bildirilmemesi, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

6

2017/32052

Başvuru, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

7

2016/47628

Başvuru; tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutuklama kararını veren hakimlerin bağımsız ve tarafsız olmaması savcılık sorgusu esnasında hakların hatırlatılmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, arama ve elkoyma kararının hukuka aykırı olması nedeniyle özel hayata saygı hakkının, savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının, gözaltında iken bazı uygulamalar nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

8

2016/55956

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

9

2016/75645

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

10

2016/59578

Başvuru, darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ile tahliye kararının geç icra edilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği iddiası hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

11

2016/80630

Başvuru, darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

12

2017/10536

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

13

2017/27438

Başvuru; tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gözaltındaki bazı muameleler nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

14

2016/54768

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

15

2017/33177

Başvuru, itirazen şikayet sürecinde alınan başvuru bedelinin, lehe karar verilmesine rağmen başvurucuya iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

16

2017/18560

Başvuru, sosyal güvenlik aylığının ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük olarak borçlandırılma nedenleriyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

1. Yaşlılık aylığının iptal edilmesi ve iptal tarihinden itibaren ödenen aylıkların iadesi yönünden Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE,

2. Yaşlılık aylığı tahsisinin iptal tarihinden itibaren son beş yıl içinde yapılan ödemelerin iadesi hususunda benimsenen yöntem nedeniyle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

17

2015/18874

Başvuru; tasarruf teşvik hesabında biriken devlet katkısı tutarının ve bu tutara ilişkin nemanın eksik ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

18

2017/19987

Başvuru, mahkemece hükmedilen tazminatın düşük belirlenmesi ve değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

19

2018/26593

Başvuru, tapulu taşınmazın kadastro çalışması sonucu orman vasfıyla tespiti sebebiyle uğranılan zararın tazmin edilmesi istemiyle açılan davanın zamanasımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

20

2017/1436

Başvuru, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılama yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının; ceza soruşturması kapsamında mal varlığı hakkında verilen el koyma tedbiri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

21

2017/20962

Başvuru, başvurucunun internette yayım yapan bir gazetede yayımlanan haber nedeniyle cezalandırılmasının ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

22

2017/29275

Başvuru, anlatımları mahkümiyete esas alınan gizli tanığın duruşmada sorgulanamaması nedeniyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkı kapsamında tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında tanık sorgulama hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

23

2017/22361

Başvuru, kiraya veren sıfatıyla aleyhe idari para cezası uygulanması nedeniyle masumiyet karinesi ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

24

2017/6422

Başvuru, kiraya veren sıfatıyla aleyhe idari para cezası uygulanması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

25

2017/19654

Başvuru, tutukluyu ziyarete gelen aile bireyinin bir yıl süreyle ziyaretten men edilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

26

2017/16252

Başvuru, infaz kurumunda islenen yaralama suçuna ilişkin soruşturmanın makul sürat ve özenle yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE

27

2016/14588

Başvuru; barışçıl bir gösterinin kolluk görevlilerince gerekli olmadığı halde dağıtılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, müdahale sırasında meydana gelen yaralanma ve bu olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın etkisiz olması nedenleriyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

13 ŞUBAT SONUÇLARI

Sıra No

Başvuru No

Konusu

Sonuç

1

2017/31619

Başvuru, mağduru olduğu bir suç sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

2

2016/76401

Başvuru, gözaltında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Gözaltı sürecindeki darp nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Gözaltı sürecindeki diğer ihlal iddialarının KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE

3

2016/9422

Başvuru, Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösteride gaz fişeği kapsülü isabet etmesi sonucu yaralanma meydana gelmesi ve buna ilişkin açılan ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedenleriyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Eziyet yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan eziyet yasağının maddi boyutu ile usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE

4

2016/33624

Başvuru, ceza infaz kurumunda tek kişilik odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

5

2016/16236

Başvuru, kolluk görevlileri ve üçüncü kişilerce kasten yaralanmaya maruz kalma ve buna ilişkin soruşturmanın etkin biçimde yürütülmemesi nedenleriyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

6

2016/16050

Başvuru, kolluk görevlisinin orantısız güç kullanımı nedeniyle hayati tehlike doğacak şekilde yaralanma olayı meydana gelmesi ve bu olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının İHLAL EDİLDİĞİNE

7

2016/3866

Başvuru, polis memurlarının hukuka aykırı ve orantısız güç kullanımı nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

8

2016/80704

Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluk incelemelerinin süresinde yapılmaması, tutukluluğa itiraz incelemesinin duruşmasız olarak yapılması, tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; seçilen müdafiinin yardımından yararlandırılmaması nedeniyle müdafi yadımından yararlanma hakkının; devlet görevlilerinin ihmalleri sonucu basın ve yayın organlarında suçlu gibi gösterilme nedeniyle masumiyet karinesinin; arama ve elkoyma kararlarının hukuka aykırı olması nedeniyle özel hayata saygı hakkının; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

9

2016/76785

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

10

2017/35203

Başvuru, gözaltının hukuki olmaması ve gözaltı süresinin makul süreyi aşması, tutuklamanın hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yargılama sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının, kamu görevlilerinin soruşturma sürecindeki açıklamaları nedeniyle de masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVKİNE

11

2016/41492

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

12

2017/34463

Başvuru, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımdan dolayı cezalandırılmasının başvurucunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE

13

2015/4993

Başvuru, derece mahkemesi kararlarının yeterli gerekçe içermemesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu ayrıca hukuka aykırı olarak tutuklandığını belirterek kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, koşulları yokken iletişimin denetlenmesi kararı verildiğini belirterek haberleşme özgürlüğünün, konulan yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle de seyahat özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Diğer ihlal iddialarının KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

14

2014/2964

Başvuru; sorgulanmasına imkan tanınmayan gizli tanığın beyanlarının mahkümiyete belirleyici olarak esas alınması nedeniyle tanık sorgulama hakkının, yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, özel yetkili mahkemelerce yargılama yapılması nedeniyle bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının, yöneticisi olduğu siyasi partinin bazı faaliyetlerine katılmasının terör örgütüne üye olma suçundan mahkümiyetinde değerlendirilmesi nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün, iletişiminin uzun süre dinlenmesi nedeniyle de haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

15

2014/15676

Başvuru, ana dilde savunma talebinin mahkemece reddedilmiş olması ve özel yetkili mahkemelerce yargılama yapılması nedeniyle adil yargılanma hakkının; başvurucunun bazı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmasının terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkümiyet hükmünde delil olarak değerlendirilmiş olması nedeniyle de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

16

2017/38342

Başvuru, karar sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı bir iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

17

2017/30396

Başvuru, arsa vasfını haiz taşınmazın bir bölümü üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın yol geçirilmesi ve kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedenleriyle mülkiyet hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılarak ödenmesine ilişkin şikayet yönünden mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3. Kamulaştırmasız el atmanın kanunilik ilkesine aykırı olmasına ilişkin şikayet yönünden mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

18

2017/37898

Başvuru, orman alanı dışına çıkarılan taşınmazın önceki maliklerine iadesi isteğinin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

19

2017/19448

Başvuru, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aleyhe vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ayrıca İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

20

2017/17378

Başvuru, baraj kısa mesafeli koruma kuşağında bulunan taşınmazda meydana gelen zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

21

2017/4483

Başvuru, forma reklam gelirinden pay alınması nedeniyle mülkiyet hakkının; karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonucu hükmedilen para cezası nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

22

2017/27177

Başvuru, istinaf talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

23

2017/22650

Başvuru, ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığından kaynaklı olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkı kapsamında güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

24

2017/38399

Başvuru, idari işlemin iptali istemiyle açılan davada başvurucunun dava konusu işlemle kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

25


2017/33990

Başvuru, ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenilmesi üzerine başka bir göreve atama işleminin iptali talebiyle açılan davanın hatalı değerlendirme sonucu reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
20:41 - Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun20:37 - Fransa'da son 24 saatte 541 hasta hayatını kaybetti20:33 - Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım 5 ülkeye teslim edildi20:29 - Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı20:25 - Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi20:21 - Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi20:17 - İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor20:13 - Daron Acemoğlu: Türkiye'nin IMF sistemine ihtiyacı var20:10 - Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi20:06 - AK Parti'li Özçelik: Yapılan yardımlar şahıslara iade edilecek
20:02 - Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü19:58 - Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti19:53 - İspanya ile ülkemizi krize sokan firmanın sahibi, Deva'nın kurucusu çıktı19:52 - Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı19:47 - İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor19:45 - Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale19:41 - AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi19:38 - Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam