Eğitim uzmanlarına öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenebilir mi?

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında yer almayan ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapan personele öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Nisan 2020 15:00, Son Güncelleme : 11 Nisan 2020 14:02
Eğitim uzmanlarına öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcısı ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapan personele, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32. maddesinin birinci fıkrasında; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eşitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. " hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli "K" Cetvelinin "IV. Diğer Ödemeler" başlıklı 3 üncü sırasında; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 740 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50 'si oranında yapılır. " hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanunun ek 32 inci maddesi hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, her öğretim yılının başında ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanabilmek için ilgili personelin mutlaka Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olması ve fiilen öğretmenlik yapması gerekmektedir. Söz konusu madde de yer alan parantez hükmü ise fiilen öğretmenlik yapmanın bir istisnası olup, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu çerçevede, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında yer almayan ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapan personele söz konusu ödeneğin ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber