Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2020 23:24, Son Güncelleme : 23 Mart 2020 11:03
Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor

Memurlar.net'te 20 Mart'ta yayımlanan "Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!" başlıklı haberi;
Yine, 20 Mart'ta yayımlanan "ABD ve Avrupa Komisyonu, kamuda, uzaktan çalışmaya geçti" başlıklı haberi,
sonrasında, tüm kamu kurumlarında uzaktan çalışmaya geçilebilmesi için üst yöneticilere yetki verildi.

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Karar, 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayımlandı

Resmi Gazete- 22 Mart 2020 - Sayı : 31076 (Mükerrer)

GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

GENELGE
2020/4

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

Daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

22 Mart 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Memurlar.net'in notu: Cumhurbaşkanlığının bu kararı bakanlara, vali veya belediye başkanlarına yetki vermektedir.
Bu bağlamda Pazartesi gününden itibaren; merkez veya taşra teşkilatında çalışanlar için için bakanlar, bakanlıklar belirlemiş ise taşra birimleri için valiler, belediyeler için belediye başkanları, diğer kamu kurumları için ise üst yöneticiler iç genelgeler yayımlayarak, esnek çalışmaya dair hususları belirleyecektir.

Bu Habere Tepkiniz