İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2020 01:02, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2020 01:03
İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "14/7/1965" ibaresinden önce gelmek üzere "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 275 ve 508 inci maddeleri ile" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü, istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 - (1) Giriş sınavı komisyonu Bakanlık Makamının onayı ile Personel Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, daire başkanı ve daha üst seviyede belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca en az iki yedek üye belirlenir."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz