Tek ders hakkı isteyen AÖF'lüler için örnek dilekçe

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2007 11:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar Nette yayınlanan Açık Öğretim Fakültesince Tek ders Sınavı yapılması ile ilgili bu dilekçeyi Açık Öğretim Fakültesi Rektörlüğüne Göndermenizi öneriyorum.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ön lisans Sosyal Bilimler bölümü ???????????????. nolu son sınıf öğrencisiyim. Yıl sonu yapılan bütünleme sınavında İktisada Giriş dersinden 47 not ortalaması ile sınıfımı geçemedim. Bu nedenle öğrencilik haklarından yararlanamamaktayım.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun dayanak olarak gösterilen 44. maddesi gereğince düzenlenen Açık Öğretim Fakültesi Öğretim ve Sınav yönetmeliğini okudum. Yönetmelik içeriğinde 44. maddenin 1. fıkrasında belirtilen ? Yüksek öğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.? Ek sınav düzenleme hükmü ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Oysa tüm örgün eğitim veren fakülteler öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanımakta ve bu haktan yararlanan öğrenciler bir üst sınıfa geçerek eğitim ve öğrenim hayatına devam etmektedirler.

Zira tek derse girebilmek için önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar beklemek zorunluluğundayım. Bu süre zarfında herhangi bir hak mahrumiyetine maruz kaldığım taktirde bu husus mağduriyetime neden olacaktır.

Yine 44. maddesinin 1. fıkrasının içeriğinde ?Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler? belirtilmektedir.

Bu bağlamda gelecek yıl Haziran ayındaki sınava girebilmek için ödememiz gereken öğrenci harçlarının da ? Tek ders sınavına? giren adaylardan peşin alınabileceği gibi öğrenciler bir yıl daha beklemek zorunda bırakılmadan mağduriyetlerinin önlenmesi sağlanacaktır.

Bu hususlarda göz önünde bulundurulması ve Bütünleme sınavlarında sınıfımı geçememem ve son sınıf öğrencisi olmam nedeniyle Üniversitenizce düzenlenecek olan ek sınav hakkından yararlanmak istiyorum.

Gereğini Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Bu Habere Tepkiniz