Memur istifa edip hangi görevlere başlayabilir?

Daha önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında 2008 yılında da hem ortaöğretim hem de yüksek öğrenim mezunları için bir KPSS sınavı açılacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere, KPSS sınavlarına, memurlar da girebilmektedir. Ancak, başka bir kadroya yerleşen bir memur, eğer muvafakat alamaz ise hemen istifa yolunu düşünmektedir. Oysaki, bir memurun istifa edip yeni bir memuriyete başlaması mümkün değildir. Bu konudaki kısıtlama ise 657 sayılı Kanunun 97'inci maddesinden kaynaklanmaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2007 15:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurun istifa ediş şekli

657 sayılı Kanunun 94. maddesine göre devlet memurları, çekilme isteğinde (istifa etme) bulunabilir. İki durum vardır. Birincisi, çekilme isteğinin yazılı olarak başvurulmak suretiyle yapılması ve bunun kabul edilmesi veya yerine bir kimsenin atanması; İkincisi ise buna hiç uymaksızın görevin terk edilmesidir. Görevin haber verilmeden terk edilme halinin 10 gün sürmesi halinde memur çekilmiş sayılmaktadır.

Birinci durum usulüne uygun istifa şekli, ikinci durum ise usulüne uygun olmayan istifa şekli olarak tanımlanmaktadır.

Usulüne uygun istifanın önemi nedir?

Okurlarımızca en çok karıştırılan husus, usulüne uygun istifanın önemine ilişkindir. Bazı okurlar, usulüne uygun istifa edilmesi halinde memuriyete geri dönüşlerin çok daha kolay olacağını düşünmektedir. Oysak, buradaki farklılık sadece memurluğa dönüş süresini etkilemektedir.

İstifa sonrası dönüş

Çekilen veya çekilmiş sayılan memurun yeniden eski görevine dönmesi ise 657 sayılı Kanunun 97'inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

1- Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca,

2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanlar, c- Kadrosu kaldırılmış olup, başka bir memuriyete atanmış olanlardan süresi içinde görevine başlamayanlar, d- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde göreve başlanılmayanlar veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, e- Görevi terk edip bu terki 10 gün devam edenler)

3- Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna uymayanlar 3 yıl boyunca,

4- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olup, yerine birisi atanana kadar görevde kalması gerekirken buna uymayanlar hiçbir surette,

hem daha önce çalıştığı kurumda hem de diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışamaz.

Yukarıdaki açıklamamızda görüleceği üzere, usulüne uygun istifa etmiş olan devlet memuru, en iyi halde, 6 ay sonra memur olarak yeniden başvurabilmektedir. Bu nedenle önemle vurgulamak istiyoruz. İstifa eden devlet memuru en az 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda memur olarak görev alamaz. Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünülmemelidir. Zira bilgi işlem teknolojilerindeki gelişme ile bir çok bilgide merkezileşmeye gidildiği gibi, sosyal güvenlik işlemlerinde de merkezileşmeye gidilmiştir.


BAZI STATÜLERİN İSTİFA KARŞISINDAKİ DURUMLARI

Memur, 4/B'liye geçişte istifa edilebilir mi?

4/B'li statüsü sözleşmeli bir statüdür. Bu statüde çalışan kişilerin özlük hakları 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenmiştir. Bu statü memuriyet dışında bir statü olduğu için, bir memur istifa ederek bu statüdeki bir göreve başlayabilir. Dünkü yazımızda yer alan süre sınırlaması bu geçişlerde geçerli değildir.

Memur, istifa ederek işçi olabilir mi?

İşçi alımları Türkiye İş Kurumu tarafından koordine edilmektedir. Hem özürlü, hem eski hükümlü hem de daimi statüde işçi alımı yapılmaktadır. İşçilik statüsü de, 4/B'li statüsü gibi 657 sayılı Kanunun dışında yer alan bir statüdür. İşçi statüsünde çalışan bir kişinin özlük hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Memur olan kişinin, işçi kadrosuna istifa ederek geçişi mümkündür. Bir örnek verecek olursak; memur olarak çalışan bir kişi, KPSS'ye girip daha sonra İş Kurumunun yayımladığı ilanları takip edetrek örneğin TÜRKSAT'a işçi olarak girmeye hak kazanması halinde, memuriyet görevinden istifa ederek işçilik statüsüne geçişi mümkün bulunmaktadır.

Memur, istifa ederek hakim adayı olabilir mi?

24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu adaylık başlıklı 7. maddesine göre aday hakim ve savcılar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahildir ve haklarında Devlet Memurları Kanununun 2802 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaktadır. Hakim ve savcı adaylığı hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulandığından, bir memurun kazandığı idari veya adli hakim adaylığı görevine, istifa ederek geçişi mümkün değildir. Memurun böyle bir durumda kurumlar arası muvafakat yoluyla geçiş yapması gerekmektedir.

Memur, istifa ederek akademik personel olabilir mi?

Akademik personel 2914 sayılı Kanuna tabidir. Akademik personel kadrolarına (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına) atanabilmek için ALES'e girmek gerekmektedir. ALES'e giren ve daha sonra yayımlanan ilanları takip ederek, başvuru yapan bir akademik kadroya atanmaya hak kazanan bir memur, istifa ederek akademik personel statüsüne geçiş yapabilir. Bu halde de bekleme süreleri uygulanmayacaktır.

Memur, istifa ederek 399'a tabi sözleşmeli göreve başlayabilir mi?

KİT'lerde 399'a tabi sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Memur olarak çalışmakta olanlar, KPSS ile 399'a tabi sözleşmeli pozisyona atanmaya hak kazanmaları halinde, istifa ederek, 399'a tabi sözleşmeli göreve başlayabilirler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber