Analık izni kullanan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

MEB; doğum öncesi ve sonrası izinli sayılan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüşü yazısı yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Ekim 2020 14:00, Son Güncelleme : 16 Ekim 2020 13:03
Analık izni kullanan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı analık izni kullanan öğretmene hazırlık ödeneği verilemeyeceğini belirtti. Söz konusu görüş yazısı şu şekildedir:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde, "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." ve 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında "... Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır..." hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesi (A) bendinde "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir." hükmü, (G) bendinde ise "Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, fiili çalışmaya bağlı bir ödeme olması sebebiyle öğretim yılının başladığı ay içinde doğum öncesi ve sonrası 8 er haftalık analık iznini kullanmakta olan öğretmenlere ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber