Y.D. kararına göre ödenen ücretler, nihai aşamada iptal olursa geri istenebilir mi?

Danıştay 1. Dairesinin 1983 tarihli kararına göre; Yürütmenin durdurulması kararının uygulanması, hem ilgilinin eski görevine iadesini hem de bu görevin gerektirdiği özlük haklarının işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılar. Daha sonra davanın reddedilmiş olması, yapılan bu ödemelerin ilgili yönünden haksız zenginleşme olarak düşünülmesine neden oluşturamaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Temmuz 2021 16:00
Y.D. kararına göre ödenen ücretler, nihai aşamada iptal olursa geri istenebilir mi?

İdari işlemlerde kimi zaman yürütmeyi durdurma kararlarında davacı lehine ancak iptal davasında idare lehine karar çıkabilmektedir. Peki bu durumda ne olacaktır?

Örneğin; COVID-19 salgını nedeniyle 60 yaş ve üzerinde olanlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığının bulunması nedeni ile idari izinli sayılanlar ile karantinaya alınanlara, bu süre boyunca hak kazandıkları ek ders ücretlerinin ödenmesi talebiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin yürütmesini durdurmuş ve bunun üzerine muhataplarına ek ders ödemeleri yapılmıştı.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın mezkur karara karşı yapmış olduğu itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması yönünde verilen karar iptal edilmiştir.

Dolayısıyla Ankara 6. İdare Mahkemesinin söz konusu kararı üzerine ödenen ek ders ücretleri Ankara Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararı üzerine geri istenebilir mi?

Bu konuda; Danıştay 1.dairesinin 1983/124 e. 1983/153 k. ve 18.06.1983 tarihli kararında daha sonra açtığı dava red edilmiş olsa dahi, yürütmenin durdurulması kararının uygulanması nedeniyle memurun özlük haklarına ilişkin olarak yapılan ödemelerin geri alınamıyacağına hükmedilmiştir.

Şöyle ki Danıştay bu kararında; "Yürütmenin durdurulması kararının uygulanması, hem ilgilinin eski görevine iadesini hem de bu görevin gerektirdiği özlük haklarının işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılar. Daha sonra davanın reddedilmiş olması, yapılan bu ödemelerin ilgili yönünden haksız zenginleşme olarak düşünülmesine neden oluşturamaz. Zira, yürütmenin durdurulması kararı gereği olarak memur, dava konusu işlem tarihinden yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ya da davanın red edilmesine kadar eski görevinin bütün hak ve yetkilerine sahip bulunmaktadır. O halde yapılan ödemenin yasal dayanağı vardır ve bu dayanak yürütmenin durdurulması kararıdır." denilerek yapılan bu ödemelerin ilgili yönünden haksız zenginleşme olarak düşünülmesine neden oluşturmadığı kayıt altına alınmıştır.

Danıştay 1.Dairesinin 1983/124 E. 1983/153 K. Ve 18.06.1983 Tarihli Kararı için tıklayınız.

Dolayısıyla Ankara 6.İdare Mahkemesinin 2021/423 sayılı kararına istinaden Covid 19 pandemi dönemi idari izinli olduğu dönemde ödenen ek ders ücretlerinin geri istenemeyeceğini düşünüyoruz.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz