Sağlıkçılar isteyebiliyor iken öğretmenler boşanmadan dolayı nakil isteyemiyor

Öğretmenler en son 2005 yılında boşanma nedeniyle il dışı yer değiştirme yapabilmişlerdir. Ancak 2005 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu imkan ortadan kaldırılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Temmuz 2021 11:00, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2021 00:31
Sağlıkçılar isteyebiliyor iken öğretmenler boşanmadan dolayı nakil isteyemiyor

11.6.2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 15. maddesinde yer alan hükümlere göre yer değiştirme sürelerine bağlı olmadan eşinden boşandığını belgelendirenlerin yer değiştirme talepleri tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılmaktaydı.

İşte o madde;

İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
c) Bulundukları görev yerinde, hizmet alanında veya ilde (a) ve (b) bentleri kapsamında geçirilmesi gereken süreyi tamamlamadan;
2) Eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını olay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelendirenler yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler."

ÖĞRETMENLER EN SON 2005 YILINDA BOŞANMA NEDENİYLE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME YAPABİLMİŞLERDİR

Öğretmenlerin, boşanma nedeniyle iller arası yer değişikliği duyurusu 2005 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu' nda yer almaktadır

Kılavuzun ilgili maddesi şu şekildedir:

"1. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1.2. İller Arasında:
Bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde veya ilde yukarıda belirtilen süreleri tamamlama şartı aranmadan;
2) Eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını olay tarihinden itibaren en geç
1 (bir) yıl içinde belgelendirenler yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler." açıklamasına göre boşanmadan kaynaklı en son iller arası yer değiştirme 2005 yılında yapılmış bugünden günümüze boşanma nedeniyle öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemleri yapılmamaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2006 YILINDA BOŞANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ YÖNETMELİKTEN KALDIRMIŞTIR

4.3.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 52. maddesindeki; "(1) 11.6.2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır." hükmüyle, 2000 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve boşanma halinde istenebilecek olan il dışı yer değiştirme hakkı ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca; Öğretmenlerin 2006 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu' nda kesin bir şekilde "eşinden boşanan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değiştirme istekleri kabul edilmeyecektir " uyarısı yer almıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞİDDETE BAĞLI NEDENLERE DAYALI BOŞANMA HALİNDE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMELERİNİ KONTROL EDİLEBİLİR BİR DURUMDA TEKRAR GETİRMELİDİR

Şu an için eşinden boşanan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değiştirme istekleri kabul edilmiyor iken Sağlık Bakanlığı boşanma nedeniyle il dışı yer değiştirme taleplerini yapmaktadır.

Öğretmenler boşanma halinde il dışı yer değiştirme haklarının neden ellerinden alındığını kendileri sorgulamalıdır. Bu durumda kurunun yanında yaş da yanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı en azından şiddete bağlı nedenlere dayalı boşanma halinde il dışı yer değiştirme işlemelerini kontrol edilebilir bir durumda tekrar getirmelidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI, BOŞANAN PERSONELİNİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TALEBİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirme" başlıklı 16. maddesi 2 fıkrasındaki; "2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın; c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir." hükümlerine göre eş den boşanma il dışı yer değiştirme sebepleri arsında bulunmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI, BOŞANMA DAVASI AÇAN PERSONELİNİ İL DIŞINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİREBİLMEKTEDİR

Hatta aynı yönetmeliğin "Geçici görevlendirme" başlıklı 11. maddesi 6 fıkrasındaki; "6) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış olanlar, durumlarını 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği ilgili makamlarca verilen tedbir kararıyla belgelendirmeleri halinde, dava süresince talebi halinde anne, baba veya reşit çocuklarının dava açılma tarihinden önce ikamet ettiği veya D veya C hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilenler, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür." hükümlerine göre boşanma davası açan il dışında geçici görevlendirilebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığında ise şu anki geçerli olan yönetmelik, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği olup, özre bağlı yer değiştirme işlemleri bu yönetmeliğin "Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 8. bölümünde yer alan 49, 50 ve 51. maddelerindeki hükümlere göre yapılmakta ve bu durum yayınlanacak olan kılavuzla açıklanmakta olup bu durumlar arasında boşanma yer almamaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber