12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi

İnfaz koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edileceklerin sağlık şartlarını düzenleyen yönetmelik 14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bazı belirlemeler şu şekilde: Göğüs hastalıklarında astım, koah gibi rahatsızlığı olanlar; Romatoloji hastalıklarında romatoid artrit, FMF, gut gibi rahatsızlığı olanlar; Ruhsal hastalıklarda anksiyete, obsesif kompulsif rahatsızlığı olanlar infaz koruma memuru olamayacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Eylül 2021 07:53
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi

İnfaz koruma memuru olmak isteyenleri ilgilendiren sağlık yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yönetmelikte yer alan önemli hususlar

Düzenleme kimleri kapsayacak?
Sağlık şartları yönetmeliği hem kadrolu hem de sözleşmeli infaz koruma memuru olmak isteyenleri kapsayacak. Yine düzenleme infaz ve koruma memurluğu öğrenciliğine girişte, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde de uygulanacak.

Tam teşekküllü sağlık raporu özel hastanelerden alınabilecek mi?
Hayır sadece Devlet kurumlarından alınabilecek. Özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastanelerin verdiği raporlar geçerli olmayacak.

Bakanlık verilen sağlık raporunu hakem hastaneye gönderebilecek mi?
Bulgu ve teşhis yönünden verilen kararın; Genel Müdürlükçe veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca uygun bulunmaması halinde; aday yeni sağlık kurulu raporu alınması için il sağlık müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği hakem hastanelerden birine sevk edilecek. İlk iki sağlık kurulu raporundaki kararların aynı yönde olması halinde karar kesinleşir. İlk iki sağlık kurulu raporu kararları arasında çelişki bulunması halinde aday il sağlık müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilecek, bu durumda bölge hakem hastanesinin verdiği karara göre işlem tesis edilecek.

Hangi hastalıklar infaz koruma memuru olmaya engel olacak?
Bu konuda yönetmelik ekinde gözden kas ve iskelet sistemine, ürolojiden kulak-burun-boğaza, toplam12 branşta belirlemeler yapılmıştır.
Örneğin bazı belirlemeler şu şekildedir:
Göğüs hastalıklarında astım, koah gibi rahatsızlığı olanlar; Romatoloji hastalıklarında romatoid artrit, FMF, gut gibi rahatsızlığı olanlar; Ruhsal hastalıklarda anksiyete, obsesif kompulsif rahatsızlığı olanlar infaz koruma memuru olamayacaktır.
Rahatszılıkların tam listesi için tıklayınız.


Bu Habere Tepkiniz