MEB, hayat boyu öğrenmede iş birliği için görüş alınmasını şartını kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle il/ilçe düzeyindeki faaliyetler için Genel Müdürlükten görüş alınmasını şart koşan hükmü kaldırdı. Ülke genelinde veya birden fazla ili kapsayan işbirliği faaliyetleri ile açık öğretim okulları iş birliği faaliyetleri için Genel Müdürlükçe veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenmeye devam edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 00:01
MEB, hayat boyu öğrenmede iş birliği için görüş alınmasını şartını kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle il/ilçe düzeyindeki faaliyetler için Genel Müdürlükten görüş alınmasını şart koşan hükmü kaldırdı. Ülke genelinde veya birden fazla ili kapsayan işbirliği faaliyetleri ile açık öğretim okulları iş birliği faaliyetleri için Genel Müdürlükçe veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenmeye devam edilecek.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik düzenlemesi:

MADDE 1 - 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Özel, resmi kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak il/ilçe genelinde düzenlenecek faaliyetler için valinin onayı ile milli eğitim müdürlüğünce; birden fazla ili veya ülke genelini kapsayan iş birliği faaliyetleri ile açık öğretim okulları iş birliği faaliyetleri için Genel Müdürlükçe veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenir."

Değişiklik yapılan maddenin eski hali şu şekildedir:

Özel, resmi kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak il/ilçe genelinde düzenlenecek faaliyetler için Genel Müdürlük görüşü alınarak, mülki idare amirinin onayı ile milli eğitim müdürlüğünce, ülke genelinde diğer Bakanlık ve ilgili kurum veya kuruluşlar arasındaki faaliyetler için Genel Müdürlük veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenir. Açık Öğretim Okulları ile Olgunlaşma Enstitülerinin iş birliği faaliyetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Değerlendirme:

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle il/ilçe düzeyindeki faaliyetler için Genel Müdürlükten görüş alınmasını şart koşan hükmü kaldırdı. Ülke genelinde veya birden fazla ili kapsayan işbirliği faaliyetleri ile açık öğretim okulları iş birliği faaliyetleri için Genel Müdürlükçe veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenmeye devam edilecek.

Bu Habere Tepkiniz