KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Ekim 2021 11:14
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığının memur alımı için müracaatını elektronik posta aracılığı ile yapmıştır. İlgili belediyenin yetkilisiyle telefonda görüştüğünde başvurusu için kayıt numarası verilemediğini dair bilgi almıştır. Müracaatlar açıklandığında 77 olan KPSS puanından daha düşük adayların mülakata çağrıldığını görünce ilgili kurumla tekrar iletişime geçmiştir. Gönderdiği evrakların aslını göndermemesi sebebiyle ilandaki gerekli kurallara uymadığı gerekçesiyle elendiği yönünde bilgi almış ve bunun üzerine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur.

Konuya dair ilgili Belediye tarafından yapılan savunmada; adayın noter evraklarının e-mail ortamında gönderildiği e-mail ortamında gönderilen evrakların aslı ile aynı olup olmadığının komisyon tarafından anlaşılmayacağı ve yine ayrıca ilan metninde belirtilen 2 adet biyometrik fotoğrafın süresi içerisinde kuruma teslim edilmediği gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı iddia edilmiştir.

Kamu Denetçiliği tarafından yapılan değerlendirmede; 1512 sayılı Noterlik Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu kanun hükümlerine göre belgelendirilen işlemlerin resmi sayılacağı" hükmüne göre adayın e-posta ile gönderdiği belgelerin resmi belge olarak kabul edilmesi gerektiği, ilgili idarece yayınlanan ilanda başvuru belgelerinin asıllarının öngörülen sürede kuruma ibraz edileceğine ilişin bir ibareye yer verilmediği gerekçesiyle adayın başvurusunun kabul edilmemesi işlemi hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Not: Bilecik Osmaneli Belediyesinin memur alımında birçok yüksek puanlı adayın başvuru belgelerinin onaysız olması gibi çeşitli sebeplerle elendiğinden adayların mağduriyeti Memurlar.Net'te haberleştirilmişti. İlgili habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz