Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

MEB norm kadro yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yeni derslik/şube açılması, yeni alan veya bölüm açılması, alan veya bölümün kapatılması, sınıfların kapatılması vb. gibi durumların varlığı halinde, süre şartı aranmaksızın norm kadro düzeltmesi yapılabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Kasım 2021 10:10, Son Güncelleme : 22 Kasım 2021 10:50
Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi (EK-5) düzenlenerek silsile yolu ile bakanlığa gönderilmek ve bakanlıkça uygun bulunması halinde norm kadro tekrar belirlenebilmektedir.

2021 Ekim ayında norm güncellemesinde okulda norm fazlası oldum. Fakat sayı Kasımda arttığı için tekrar okul normuna rehber öğretmen olarak girebilir miyim?

Bu sorunun cevabını bulmak için ilgili yönetmelik olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine bakılmalı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesinde bu sorunun cevabı bulunmaktadır. Madde şu şekildedir:

"Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları

Madde 26- (1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

(2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.

(3) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır."

Bu durumda okullar tarafından norm kadro kriterlerine göre ekim ayında belirlenen ve bakanlıkça onaylana norm kadro sayıları, yukarıdaki hükmün "(2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir." açıklamasına göre öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yeni derslik/şube açılması, yeni alan veya bölüm açılması, alan veya bölümün kapatılması, sınıfların kapatılması vb. gibi sebeplerle yeniden belirlenebilir.

Bu durumda "Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi (EK-5)" düzenlenerek silsile yolu ile bakanlığa gönderilmek ve bakanlıkça uygun bulunması halinde norm kadro tekrar belirlenebilmektedir.

Ayrıca norm kadro fazlası olan bir öğretmen kendi branşındaki diğer öğretmenlerin herhangi bir nedenle yer değiştirmesi, emekli olması vb. sebepler veya başka nedenlerle okuldan kalıcı olarak ayrılması halinde norm kadroya hizmet puanı ve sıralaması dikkate alınarak dahil edilir. Bu durum, öğretmen tarafından MEB kontenjan modülünden takip edilebilir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber