1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Norm Kadro

Norm Kadro

 
10:05
23 Aralık 2019
Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?İlave eğitim öğretim tazminatı ile ilave bir dereceden faydalandırılmayan ve haftalık ders programı 30 saat olan bir okuldaki öğretmenleri sırf alanları mesleki diye 40 saat zorunlu ders görevi olan atölye ve laboratuvar öğretmeni kapsamına almak yanlıştır. Hayatın olağan akışına aykırı olarak haftalık 30 saat ders yükü olan bir okulda bu öğretmenler nasıl 40 saat derse girecektir.
 
 
10:05
14 Aralık 2019
Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde öncelik hakkı var mıdır?Zorun hizmet yükümlüsü öğretmenler, norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde bir öncelik hakkına sahip değillerdir. Mevzuat hükümlerine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriter hizmet puanıdır.
 
 
14:00
13 Aralık 2019
Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmasında hangi öğretmenden başlanılır?Norm fazlası öğretmenin resen atanmasında, hizmet puanı düşük olandan başlanılması gerekmektedir. Zira, hizmet puanı yüksek olanın, bir sonraki norm güncellemesinde norm kadroya dahil olma ihtimali olduğundan, hizmet puanı yüksek olana bir haksızlık yapılmaktadır.
 
 
11:05
04 Aralık 2019
Rehber öğretmen, normu olmayan okula, görevlendirilebilir mi?Rehberlik öğretmeni görevlendirmelerinin; normu olan ancak rehberlik öğretmeni bulunmayan okul/kurumlara yapılması esastır
 
 
00:05
26 Kasım 2019
Yeni açılan okulların norm kadro sorunu hala devam ediyorBakanlığın bir talimatla bu yeni açılan okullardaki öğretmenlerin norm kadro atamalarından muaf olacağını milli eğitim müdürlüklerine bildirmesi ve bu okulların tekrar norm kadro modülünde bağımsız hal getirilmesi talimatını vermesi gerekmektedir.
 
 
00:03
10 Ekim 2019
Okul müdürlerinin, aynı dersleri branşlar arasında kaydırma yetkisi daraltılmalıHangi derslerin hangi alan öğretmenlerince okutulacağına yönelik olarak yapılacak düzenlemelerin 9 nolu Talim ve Terbiye Kurulu kararına eklenmesi gerekmektedir. Çünkü bazı müdürler, aynı dersleri branşlar arasında dağıtırken, istediği öğretmenin okulda kalmasını istemediklerini ise gitmesini sağlayabilmektedir.
 
 
22:20
26 Eylül 2019
Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi?Alan bazlı ders yükünün hesabında; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate alınamaz.
 
 
15:20
26 Eylül 2019
Yüz yüze eğitim kapsamındaki dersler, norm kadro ders yüküne dahil edilir mi?Açık öğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında gördükleri haftalık ders saatlerinin, norma esas ders yükü hesabına dahil edilemez.
 
 
11:00
16 Eylül 2019
Seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi?Seçmeli derslerin seçimi; norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul yönetimi seçmeli dersleri kullanarak öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise norm kadro içerine alabilmektedir.
 
 
10:00
11 Eylül 2019
Sınıflar birleştirilerek, norm fazlası öğretmen oluşturulabilir mi?Okul bütünlüğünde öğretmen, öğrenci ve sınıf varsa ara sınıflar pedagojik açıdan kapatılamazlar veya birleştirilemezler. Ara sınıflarda sınıf birleştirme veya kapatma işlemi sadece mücbir sebeplere dayanılarak yapılabilir.
 
 
10:00
08 Ocak 2019
DYK puanları zamanında girilmeyen öğretmenlerden norm fazlası olanlar ne olacak?Hizmet puanları; il içi-il dışı-özür grubu yer değiştirme/ alan değiştirme ve hangi öğretmenin norm kadro fazlası olup olmadığın tespitinde kullanıldığı için özellikle yer değiştirme dönemleri ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespit edilmesi öncesinde DYK'dan elde edilen ek puanların hizmet puanlarına eklenmesi gerekiyor.
 
 
00:04
24 Aralık 2018
Norm kadro fazlası öğretmenler okullarından il, ilçe emrine çekilebilir mi?Norm kadrolarının güncellenmesi işlemleri sonucunda mevcut ders yüküne göre ihtiyaç ve norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, bulunduğu okul veya kurumlardan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/C maddesi gereğince il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine çekilebilirler mi?
 
 
02:10
19 Aralık 2018
Meslek liselerinde işletmeye giden öğrenci sayısı; ilave müdür yardımcılığı kadrosu için Norm İşlemleri Modülünde nereye yazılır?İlave müdür yardımcılığı kadrosu için mesleki ve teknik eğitim kurumlarında, MEBBİS Norm İşlemleri Modülü içinde yer alan "3308'e Tabi İse Öğrenci Sayısı" bölümüne, işletmeye gönderilen öğrenci sayısının esas alınması gerekmektedir.
 
 
00:05
12 Ekim 2018
Norm Dosyası 3: Bölge Normu Uygulamaları İçin ÖneriBölge normu her yıl başka okula geçebilen bir değişkenlik gösterdiği için, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
 
 
12:02
10 Ekim 2018
Norm Dosyası 2: Bölge Normu Nasıl Hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği özelinde bölge normu nasıl hesaplanır konusunu ele alacağız
 
 
00:02
08 Ekim 2018
Norm Dosyası 1: Norm fazlası öğretmen ataması yerine görevlendirme olsun15 Ekim 2018'de öğretmenlerin norm kadrolarının güncellenmesi söz konusu olacak. Güncelleme yaklaşık bir ay sürecek ve ardından norm fazlası öğretmenlerin atama süreci başlatılacak
 
 
00:02
02 Ekim 2018
Boş norm kadrosu olmayan okullara öğretmen atanabilir mi?Valilikler, herhangi bir duyuruya çıkmadan norm kadro fazlası öğretmeni yapamaz.
 
 
00:05
17 Eylül 2018
Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde uygulama birlikteliği sağlanır mı?Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili sendikaların ve kamuoyunun da görüşleri dikkate alınarakBbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce kapsamlı bir kılavuz hazırlanmalıdır.
 
 
12:51
05 Haziran 2018
40 bin öğretmen, il dışı için, MEB'i bekliyorMilli Eğitim Bakanlığının daha önce açıkladığı takvime göre il dışı başvurularının bugün başlaması gerekiyor
 
 
14:40
18 Ocak 2018
Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel eşi öğretmenlere il/ilçe emri verilecek mi?Öğretmen, zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu personelinin eşinin yanına norm kadro kıstasına tabi olmada atanmalıdır.
 
 
13:43
12 Aralık 2017
Özür durumu olan norm fazlası öğretmenler resen ilçe dışına atanamazBazı il milli eğitim müdürlükleri, MEB tarafından ilçe emrine atanan öğretmenleri norm fazlası olarak ilçe dışına re'sen atamaya başladı
 
 
00:02
12 Aralık 2016
MEB'de devredilen okullarda norm kadro nasıl belirlenecektir?
 
 
00:01
12 Aralık 2016
MEB'de devredilen okullardaki personelin mesai saatleri nasıldır?Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullardaki personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilmektedirler. Bu nedenle haftalık ders programlarına göre mesaileri bulunmaktadır.
 
 
00:02
07 Aralık 2016
Halk Eğitim Merkezleri norm kadroları tekrar güncellenecek
 
 
00:01
07 Aralık 2016
Rehber Öğretmen normu maddesi iptal edilir
 
 
10:55
05 Aralık 2016
Norm kadro modülündeki yazılım kesin yanlış çalışıyorNorm kadro modülündeki yazılım Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda; 42 saatin üstündeki her 21 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 42 saatin altında çalışarak, norm kadro vermesi gereken ders yüklerine norm kadro vermiyor.
 
 
11:56
26 Kasım 2016
Öğretmen normunda, Bölge Normu Hesabı değiştiNorm Kadro hesabı yapılırken en çok karşılaşılan bölge normu sorununa ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı ve bu düzenleme daha makul bir düzenlemedir
 
 
16:14
25 Kasım 2016
MEB, Anaokullarından Rehber Öğretmen kadrosunu kaldırdıNorm Kadro Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle anaokullarındaki rehber öğretmen normu kaldırıldı
 
 
10:18
18 Kasım 2016
Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?Kanaatimizce Norm Kadro Modülündeki bölge normlarını belirleyen yazılım istisnai durumları dikkate almadan direkt olarak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda 21 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 40 saate göre bölge normlarını belirlemektedir.
 
 
00:02
18 Ekim 2016
Halk Eğitim Merkezleri norm güncelleme yazısı ve açıklaması
 
 
00:00
17 Ekim 2016
Öğretmenler, Ekim 2016 normlarına sahip çıkmalıNorm kadrolar bugün güncellenmeye başlıyor, öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve normların güncellenmesi 17/10/2016-25/11/2016 tarihleri arasında yapılacak.
 
 
19:04
16 Ekim 2016
Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar Ekim 2016
 
 
00:01
05 Ekim 2016
Norm kadro güncelleme yazısı yayınlandı
 
 
00:05
30 Eylül 2016
Nevşehir norm kadro fazlası ataması yapmadı
 
 
22:40
24 Eylül 2016
MEB'den, ekim ayındaki norm güncellemeleri için yeni yazıMEB, ekinde yapılacak norm güncellemeleri için önemli bir açıklama yaptı
 
 
16:15
22 Eylül 2016
MEB'in norm açıklamasının pratikte karşılığı yokMEB'in norm açıklamasının pratikte bir karşılığı bulunmuyor
 
 
00:01
22 Eylül 2016
MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dediMEB, en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği olduğuna dair il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi
 
 
16:28
21 Eylül 2016
MEB: Norm güncellemesini Ekim ayında yapacağız
 
 
14:43
20 Eylül 2016
MEB'e, norm fazlası öğretmenlerin atanmasına dair önerilerMEB norm fazlası atama süreci ve öneri
 
 
00:58
20 Eylül 2016
MEB'den norm fazlalıkları atamasında yanlış zamanlamaMEB, 40 bin norm kadro fazlası öğretmenin ihtiyaç olan okullara görevlendirilmesini öngören Genelgeyi yayımladı.
 
 
09:01
19 Nisan 2016
MEB norm kadroları neden güncelliyor?MEB şimdi değil yer değiştirme öncesi Mayıs-Haziran gibi 2016-2017 ye yönelik norm güncellemesi yapmalıdır
 
 
14:27
21 Ocak 2016
MEB'den norm kadro açıklaması
 
 
00:01
06 Mayıs 2015
Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmesinde Eksik DüzenlemelerRotasyonda olduğu gibi, norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesinde de eksik düzenleme var.
 
 
20:37
26 Eylül 2014
Öğretmenler, norm fazlası olmamak için ne yapmalı?Norm kadro güncelleme işlemi başladı. Okul müdürleri 30 Eylüle kadar verileri girecek.
 
 
00:04
04 Ağustos 2014
2011-2012'de resen atanan öğretmenler dikkat!
 
 
02:11
21 Temmuz 2014
Norm fazlası il içi başvurusunda bulunmak zorunda degildir
 
 
00:01
07 Temmuz 2014
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmenlerine müjde
 
 
17:45
06 Temmuz 2014
Müdür yetkili öğretmen nedir, nasıl görevlendirilir?
 
 
17:02
06 Temmuz 2014
Müdür norm kadrosu nasıl belirlenir?
 
 
17:51
01 Temmuz 2014
Norm kadro fazlası müdür yardımcıları ne olacak?MEB, norm fazlası yöneticiler için yeni bir açıklama yaptı.
 
SON HABERLER
12:49 - Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu12:48 - Konya'da bir mahalle karantinaya alındı12:46 - Konya'da bir mahalle karantinaya alındı12:36 - Edirne'de FETÖ operasyonunda eski akademisyen gözaltına alındı12:36 - Bir ayda 16 şiddet olayında 27 sağlık çalışanı mağdur oldu12:31 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 205 bini geçti
12:20 - Yargıtay'dan emsal 'pazar izni' kararı12:08 - DSÖ, koronavirüs tedavisinde umut verici sonuçlar ortaya koyan tek ilacı açıkladı12:03 - Adıyaman'da dev çekirge görüldü11:59 - Yurt dışından gelen ve giden yolculara 3 saatte Kovid-19 testi11:58 - Havai fişek fabrikasında çalışan Nahide Cancı patlamayı anlattı11:56 - Bebek katili YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
11:55 - TBMM yeni Başkanı'nı seçecek11:54 - Türkiye'de günde ortalama 7 saat 29 dakika internette geçiyor11:40 - Türk bilim insanları yerli süper mikroskopla Kovid-19'u görüntülemeyi başardı11:30 - Enerji Bir-Sen'den doğum yardımı miktarının artırılması talebi11:19 - Çankırı'da tartıştığı ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
11:18 - Bakanlık Hendek'teki patlamayla ilgili soruşturma başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam