Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yönetici ve öğretmen normları nasıl belirlenir?

Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu, kurumdan gelen bilgiler, açılan kurs sayısı, kurs talebi, yöresel veya mahalli nedenler gibi yöresel ihtiyaçlar ve izleme değerlendirme verilerine göre alan/meslekler dikkate alınarak öğretmen norm kadrolarının belirlenmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Şubat 2021 10:00, Son Güncelleme : 16 Şubat 2021 01:47
Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yönetici ve öğretmen normları nasıl belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Usta öğreticilere de norm kadro getirilmelidir" başlıklı 23. maddesinde yer alan okul ve kurumların normları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmektedir.

İşte o madde;
"Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları
MADDE 23- (1) Proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kurumlarının Bakanlıkta bağlı oldukları birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.
(2) Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, ölçme değerlendirme merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.
(3) Sınıfları bilişim teknolojisi araçları ile donatılmış olan eğitim kurumlarından bilişim teknolojisi alanı norm kadrosu bulunmayanların bilişim teknolojisi alanı norm kadroları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir."


Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 23. maddesi 2. Fıkrasındaki hükümlere göre halk eğitimi merkezlerin yönetici ve öğretmen norm kadroları bakanlıkça belirlenmektedir.

Bu kapsamda halk eğitimi merkezlerinde bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin yeterli sayıda olması, halk eğitimi merkezlerinin yerinde ve verimli kullanımını tesis etmek amacıyla yönetici ve öğretmen norm kadrolarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş ve halk eğitimi merkezlerindeki normların belirlenme ölçütleri 10.01.2017 tarihli ve 386085 sayılı makam onayında belirlenmiştir.

Norm kadrolarla ilgi öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması gerekli tedbirler alınmış ve norm kadroların tahsis ve tenkisi ile ilgili olarak 07.07.2017 tarihli ve 10448616 sayılı yazı ile Norm Kadro Belirleme Programı hazırlanarak hiç kurs açmayan öğretmenlerin norm kadrolarının da kurs açılabilecek norm kadrolarla değiştirilmesi tekliflerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Norm kadro belirleme işlemleri yazı ekinde yer alan Yönetici Ve Öğretmen Norm Kadrolarının Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çerçevesinde yürütülmekte ve yapılan iş ve işlemlerin, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanmaları müteakip sistem üzerinden Genel Müdürlük onayına sunulmaktadır.

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu, Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden gelen bilgiler, açılan kurs sayısı, kurs talebi, yöresel veya mahalli nedenler gibi yöresel ihtiyaçlar ve izleme değerlendirme verilerine göre alan/meslekler dikkate alınarak öğretmen norm kadrolarının belirlenmektedir. Halk eğitimi merkezlerinde bir eğitim öğretim yılı boyunca alanlarında ilgili mevzuatında belirtilen maaş karşılığı ders/kurs görevini tamamlayamayan öğretmenlerin norm kadroları, kurs açılmasına ihtiyaç duyulan norm kadro ile değiştirilebilmektedir.

Yönetici Norm Kadrosu;
a) Her kurum için müdür norm kadrosu verilmesi,
b) Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) nüfusu;
. 25.000'e kadar 1,
. 25.001-100.000'e kadar 2,
. 100.001 - 250.000'e kadar 3,
. 250.001 - 500.000'e kadar 4,
. 500.001 ve daha yukarısı için 5 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi,

Öğretmen Norm Kadrosu;

Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu;

. 5.000'e kadar 2,

. 5.001-10.000'e kadar 3,

. 10.001-25.000'e kadar 4,

. 25.001-50.000'e kadar 5,

. 50.001-100.000'e kadar 7,

. 100.001-250.000'e kadar 9,

. 250.001-500.000'e kadar 12,

. 500.001 ve daha yukarısı için 15,


Birden fazla halk eğitimi merkezi müdürlüğü bulunan yerleşim yerlerinde ise mevcut nüfus sayısı halk eğitimi merkezi sayısına bölünerek oluşacak yeni nüfus sayısına göre norm kadro belirlenmektedir.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ

Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu, Olgunlaşma Enstitülerinin kurumsal yapıları, çalışma alanları ve açılan kurs sayısı, kurs talebi, yöresel veya mahalli nedenler gibi kurumlardan gelen bilgilere göre alan/meslekler dikkate alınarak olgunlaşma enstitülerinin öğretmen norm kadroları belirlenmektedir.

Yönetici Norm Kadrosu;


a)04.01.2017 tarih ve 167832 sayılı Genel Müdürlük Onayı ve ekinde yer alan olgunlaşma enstitülülerinin araştırma bölgeleri ile eğitim-öğretim ve araştırma alanlarını belirleyen Olgunlaşma Enstitüleri Çalışma Alanlarını listesinde yer alan Her kurum için müdür norm kadrosu verilmesi,

b) Kurum çalışma bölgesinin toplam nüfusu;

. 4.000.000'a kadar 3,

. 4.000.001-5.000.000'a kadar 4,

. 5.000.001 ve daha yukarısı için 5 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi,


Öğretmen Norm Kadrosu;


04.01.2017 tarih ve 167832 sayılı Genel Müdürlük Onayı ve ekinde yer alan olgunlaşma enstitülülerinin araştırma bölgeleri ile eğitim-öğretim ve araştırma alanlarını belirleyen Olgunlaşma Enstitüleri Çalışma Alanlarını listesinde yer alan Kurum çalışma bölgesinin toplam nüfusu;

. 1.000.000'a kadar 20,

. 1.000.001-2.000.000'a kadar 30,

. 2.000.001-3.000.000'a kadar 40,

. 3.000.001-4.000.000'a kadar 45,

. 4.000.001-5.000.000'a kadar 50,

. 5.000.001 ve daha yukarısı için 60,


Birden fazla olgunlaşma enstitüsü müdürlükleri bulunun yerleşim yerlerinde ise, mevcut nüfus sayısı olgunlaşma enstitüsü sayısına bölünerek oluşacak yeni nüfus sayısına göre normu belirlenmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber