Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Kasım 2021 14:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2021 09:58
Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sayın memurlar.net yetkilileri kardeşim beden eğitimi öğretmeni olarak ... iline eylül ayında ataması yapıldı ve 8 Eylül 2021 tarihinde göreve başladı. Ancak gittiği okula 7 Temmuz 2021 tarihinde bakanlığın milli sporcu ataması ile atanan başka bir sözleşmeli öğretmenin olduğunu ve milli sporcu atama takviminin öne çekilmesiyle 6 Eylül'de göreve başlamış olduğunu öğrendik. Okulun beden eğitimi normu bir öğretmendir. Şimdi bu iki öğretmenden hangisinin norm fazlası olacağı konusunda tereddütler söz konusudur. Sözleşmeli öğretmen norm kadro yönetmeliğine göre norm fazlası öğretmen belirlenirken atamaya esas sözlü sınav puanı eşitlik halinde KPSS puanı yine eşitlik halinde göreve sonra başlayan norm fazlası olarak belirlenir denilmektedir. Kardeşim KPSS sınavı ve sözlü sınav aşamalarını geçerek ataması yapılmışken sözleşmeli milli sporcu atamalarında KPSS ve sözlü sınava tabi tutulmadan atama yapılmaktadır. Bu durumda norm fazlası öğretmen nasıl ve neye göre belirlenecektir. Karşılaştığımız bu durumla ilgili yaptığımız araştırmalarda hiçbir yerde cevap bulamadık. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. İlginize şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında KPSS puanı aranmaksızın ve mülakat yapılmaksızın sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin "İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir." hükümlerine göre de bir okulda hem kadrolu öğretmen hem de sözleşmeli öğretmen var ise ve ders yüküne göre ihtiyaç fazlası öğretmen durumu ortaya çıkmış ise öncelikle sözleşmeli öğretmenler norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir.

İşte o madde;

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
Ek Madde 4- (1) Üniversitelerin fakülte veya dört yıllık yüksekokullarından mezun olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan;
a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakaların-da ilk üç dereceye girenlerin,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerin,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanların,
kendi istekleri üzerine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde münhal bulunan sportif eğitim uzmanı ve antrenör kadroları ile öğretmenlik için aranan diğer özel şartları da taşımaları kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan beden eğitimi branşında öğretmen kadrolarına atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

Sözleşmeli öğretmenlerden hangi öğretmenin norm kadro fazlası öğretmen olarak değerlendirileceği konusunda ise MEB görüş yazısı yayınlamıştır.

Norm kadro fazlası olacak sözleşmeli öğretmenlere dair görüş yazısı

Bu görüş yazısına göre; sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.

Fakat milli sporcu kapsamında KPSS puanı aranmaksızın ve mülakat yapılmaksızın sözleşmeli aday öğretmen olarak atanan Beden Eğitimi öğretmenlerimizin KPSS ve sözlü puanı olmadığından, KPSS puanı ve sözlü puanı olan diğer sözleşmeli öğretmenle kıyaslandığında hangisinin norm kadro fazlası olması gerektiğini değerlendirdiğimizde KPSS puanı ve sözlü puanı olan sözleşmeli öğretmenin norm kadroya dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bakanlığın uygulamaya esas olacak bir görüş yazısı yayımlaması uygun olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber