Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Kasım 2021 11:27
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

5 Kasım 2021 tarihli yazımızda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvurularının engellendiğini, bazı sertifikaların uzaktan eğitim yoluyla 48 saat gibi sürelerde temin edilebildiğini, bu durumun yüksek KPSS puanına sahip adayların önünü keserek adaleti zedelediğini gündeme taşımıştık.

Üniversiteye yapılan başvurular sonucunda, kazanan adaylara ait liste 22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla web sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur.

Sonuçlara baktığımızda birçok adayın sunduğu sertifikasının geçersiz olduğu açıklaması yapılarak elendiği görülmüş, bunun gerekçesi olarak ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 56 ncı, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi ve 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamı dışında, özel ticari firmalar tarafından verilen sertifikalar sınav komisyonunca değerlendirilmediği ifade edilmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin özel ticari firmalar tarafından verilen sertifikaları kabul etmemesine dayanak oluşturulan 4 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ise; ".kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır" ifadeleri yer almaktadır.

Üniversite tarafından yukarı yer verilen Genelgeye göre işlem tesis edilmesini geç de olsa doğru buluyoruz. Ancak keşke bu uyarı ilan metninde belirtilseydi ve adaylar boş yere başvuru ile uğraşmasaydı.

İlk yazımızda da belirttiğimiz üzere trend olan uzaktan eğitim süreçlerinin suiistimal edilerek kalite ve denetim standartlarının giderek düşmesi sebebiyle yetkinlik ölçütü olmayan sertifikaların ilanlarda özel şart olarak yazılmasını ilke olarak doğru bulmuyoruz. Ancak, bazı pozisyonlar için sertifika istenmesi zorunluluk arz ediyorsa; kamu kurumları tarafından 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika kabul edileceğinin personel alım ilanlarında açıkça belirtilmesinin hakkaniyet açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Son olarak, mezkür Genelgenin üzerinden uzun yılların geçmesi sebebiyle başta sağlık alanında olmak üzere kamuya personel alımlarında istenilen sertifika hususlarıyla ilgili olarak kamu kurumlarına rehberlik edecek ve adayların da bu konuda yaşadığı mağduriyetleri engellemek amacıyla yeni bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından ele alınmasının faydalı olacağını öneriyoruz.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz