Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Ocak 2022 14:00, Son Güncelleme : 09 Ocak 2022 20:14
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Eşim okulunda 10 saat dersi olmasına ve bölgede 22 saat derse girmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 'in 18. maddesine göre norma düşürüldü. Bölgede 37 kadrolu öğretmen ve 2 sözleşmeli öğretmen var. Bölgenin ders yükü 37+2=39 bölünerek hesaplama yapılmış ve sonuçta bölge normundan toplam 4 kadrolu öğretmen norma çıkarılmış. (Eşim dahil).

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir."

Bu çerçevede ÖNCELİKLİ olarak 2 sözleşmeli öğretmen norma çıkarılıp DAHA sonra 2 kadrolu öğretmenin norma çıkarılması gerekiyordu.

Biz bu duruma dilekçelerle itiraz ettik. Ama milli eğitim bu maddeyi aynı okulda bir kadrolu ve bir sözleşmeli öğretmen olursa uygularız diyorlar. Ama yönetmelikte okul kavramı geçmiyor. Bölge normundan istihdam daralması yaşanıyor.. Aksi durumda ders yükünü hesaplarken sözleşmelileri hesaba katıp norma çıkmada sözleşmelileri koruma altına aldığınızda sözleşmelilerin istihdam edilme felsefesini tersine işletmiş oluyoruz. Bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyim? Bölge idare mahkemesine dava açmayı düşünüyoruz.(Not: Biz de yıllarca sözleşmeli öğretmen olarak yurdumuzun çeşitli bölgelerinde çalıştık)

Soruyu kısaltırsak; "Norm kadro belirleme işlemleri okula göre mi yapılır yoksa bölgeye göre mi yapılır, bir bölgede kadrolu öğretmen mi yoksa sözleşmeli öğretmen mi norm kadro fazlası olur? " sorusu ortaya çıkar.

Mevzuat ışığında soruları cevaplandıralım.

NORM KADRO OKULDAKİ BRANŞLARA GÖRE BELİRLENEN DERS YÜKÜ VE ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE BELİRLEMEKTEDİR

Öncelikle "Norm kadro belirleme işlemleri okula göre mi yapılır yoksa bölgeye göre mi yapılır?" sorusunu cevaplandıralım;

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4 maddesinde;

"(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

d) Ders yükü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bakanlıkça belirlenen sayıdaki öğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretim programlarında gösterilen teorik ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısını,

f) Eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları,

h) Norm kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

ı) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları (ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu) ve ortaöğretim kurumlarını,

k) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumları,

ifade eder." hükümleri ile yönetmeliğin branşlara ait norm kadro belirleme maddelerinde yer alan hükümlere göre norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır.

PEKİ, BİR OKULDA KADROLU ÖĞRETMEN Mİ YOKSA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN Mİ NORM KADRO FAZLASI OLUR?

Bir okulda hem kadrolu öğretmen hem de sözleşmeli öğretmenler var ise ve ders yüküne göre ihtiyaç fazlası öğretmen durumu ortaya çıkmış ise sözleşmeli öğretmenlerden hangileri norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir." hükümlerine göre bir okulda hem kadrolu öğretmen hem de sözleşmeli öğretmen var ise ve ders yüküne göre ihtiyaç fazlası öğretmen durumu ortaya çıkmış ise öncelikle sözleşmeli öğretmenler norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir.

Okulda birden fazla sözleşmeli öğretmen var ise "Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?" dosyamıza göz atınız.

BÖLGE NORMU NASIL BELİRLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4 maddesinde;

"(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

e) Eğitim bölgesi: Her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla öğretmenlerin mesleki eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölgeyi,

l) Yerleşim merkezi: İl ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri,

ifade eder." hükümleri ile eğitim bölgesi ve yerleşim merkezi tanımlamaları yapılmıştır. Norm kadro verilemeyen artan ders yükleri eğitim bölgesi ve yerleşim merkezi içinde toplanarak bölge normu belirlenmektedir.

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki ve " Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre bölge normu belirlenmektedir.

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri normu, bölge normundan dolayı o yerleşim merkezindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak belirlenmekte o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılmaktadır. Örneğin 42 saatin üzerinde artan ders yükü 15 saatten az ise aynı bölgedeki tüm artık dersler toplanarak 21'er saatlik paketler halinde yeni normlar verilmekte ve artan ders yükü en fazladan başlanarak hangi okula denk geliyorsa bölge normundan norm verilmektedir. Norm kadro modülündeki bilgisayar yazılımı o bölgedeki artık normları toplayarak en çok artık dersi olan okuldan başlayarak normları 21'er saatlik paketler halinde vermektedir.

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri normu, bölge normundan dolayı o yerleşim merkezindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak belirlenmekte o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılmaktadır. Örneğin 200 saatin üzerinde artan ders yükü 20 saatten az ise aynı bölgedeki tüm artık dersler toplanarak 40'ar saatlik paketler halinde yeni normlar verilmekte ve artan ders yükü en fazladan başlanarak hangi okula denk geliyorsa bölge normundan norm verilmektedir. Norm kadro modülündeki bilgisayar yazılımı o bölgedeki artık normları toplayarak en çok artık dersi olan okuldan başlayarak normları 40'ar saatlik paketler halinde vermektedir.

Belirlenen bu normlar ders yükü en fazla olandan başlanarak dağıtılır ve o okuldaki en son normun dışında kalacak olan öğretmen norma dahil olmuş olur.

PEKİ, BİR BÖLGEDE KADROLU ÖĞRETMEN Mİ YOKSA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN Mİ NORM KADRO FAZLASI OLUR?

Diğer sorumuz olan "bir bölgede kadrolu öğretmen mi yoksa sözleşmeli öğretmen mi norm kadro fazlası olur? sorusunu cevaplandıralım;

Yukarıdaki yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre; norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır.

Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.

Yukarıda yer verdiğimiz Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlerine göre sözleşmeli öğretmen kendi okulunda norm fazlası olan kadrolu öğretmen var ise onun yerine norm fazlası olur.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber