Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerdeki idari personelin tayin mağduriyetini çözüme kavuşması için büyük önem taşıyan toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi geciktirilmemeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Nisan 2022 10:08, Son Güncelleme : 18 Nisan 2022 14:29
Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin eş, sağlık, can güvenliği gibi mazeretlere dayalı tayin hakkının olmaması sebebiyle uzun süredir ciddi mağduriyetlerin olduğunu bu mecradan sizlerle paylaşmıştık. En sonunda, sendikaların bu konuda ortak duruşu ve gayretleriyle 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6 ncı dönem Toplu Sözleşmede idari personelin tayin mağduriyetinin gidermek için önemli bir adım atıldı.

Anılan Toplu Sözleşmenin "Eğitim Hizmet Kolunun" 34'üncü maddesine göre, yükseköğretim kurumlarında çalışan memurlara "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, "sağlık" "aile birliği", "can güvenliği" mazeretlerini belgelendirmeleri halinde çalıştıkları üniversitelerin muvafakatı aranmaksızın yer değiştirebilmeleri ile aynı hizmet sınıfında olan personelin ise becayiş yöntemiyle karşılıklı olarak atanabilmeleri için çalışma yapılacaktır

Toplu sözleşmelerde çalışma yapılması gereken maddelerle ilgili sorumlu kurumlar Resmi Gazete'de ilan edilmediği için üniversitelerde görevli idari personelin tayin sorunu ile ilgili konuda yapılması dört gözle beklenen düzenlemeyi kimin yapacağı hususu belirsizlik içermektedir. Şöyle ki, üniversitelerle ilgili hususlarda her ne kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkili gibi gözükse de, yükseköğretim kurumlarının idari açıdan özerk yapısı sebebiyle bu konunun tek başına YÖK nezdinde çözüme kavuşturulması imkansız görünmektedir. Bu kapsamda, personel konularında merkezi rol üstlenen Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki hükmün süratle hayata geçmesi için rol üstlenmelidir.

Daha önceki yazılarımızda da belirtiğimi üzere, idari personel üniversitelerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan kurumsal hafızalar olup, rektörler, dekanlar, müdürler, öğrenciler süresi bittiğinde yollarına bakarken idari personel ise kurumlarda işleyişin devamlılığı açısından kritik öneme haizdir.

Dolayısıyla, Anayasal bir hak olan aile birliği başta olmak üzere mazerete dayalı tayin hakkı ile becayiş imkanı dışında mevcut toplu sözleşme hükümlerine göre bir beklentisi olamayan yükseköğretim kurumları memurlarına tayin hakkının geciktirilmeksizin verilmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz