Advertisement

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Mayıs 2022 00:03
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Hizmet yılını dolduran öğretmen yaşı bekliyor. Bu sürede yani 25 yılı doldurduktan sonra özel okulda çalışmaya başlarsa emeklilik durumu ( ikramiye, yaşlılık(emeklilik aylığı,) hatta 3600 durumu nasıl olur?

Memurlar istifa sonrası emeklilik koşullarını nasıl kazanırlar?

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar hakkında tüm hükümleriyle birlikte 5434 sayılı Kanun ve hizmet bütünleşmesinde de 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmakta ve farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında son 7 yıl hizmet kuralı devam etmektedir.

5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uyarınca 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış olan memurlar, kadın ve erkek 25 yıl hizmet şartına ve kadın memur 58 yaş, erkek memur da 60 yaş şartına tabi olmaktadır.

5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uyarınca da 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan ve memurların emeklilik yaş hesaplamasının yapıldığı 23/05/2002 tarihine kadar olan sürede en az 3 tam hizmet yılı olanlar kademeli yaş hesabına dahil olmaktadırlar ve bunlardan kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılına tabi olurlar.

Emeklilik için de bu iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hem kadın hem erkek memurlar 25 hizmet yılı yoksa da 15 hizmet yılı ile 25 hizmet yılı arasında bir hizmet süreleri varsa 61 yaşını doldurduklarında da emekli olabilmektedirler.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan memurların hizmet yılını tamamlayıp yaşı beklemek üzere istifa sonrası sosyal güvenlik durumları hakkında değerlendirmelerimiz;

1- Mevzuata uygun olarak emeklilik yaşını beklemek suretiyle görevlerinden istifa suretiyle memurluktan ayrılıp yine memurluk statüsünden emekli olma düşüncesinde olanların 3 yıl 6 ay ve daha fazla (1260 gün ve daha fazla) işçi, esnaf gibi çalışmalarının olmaması gereklidir. Bu süreyi geçirmeden emeklilik talebinde bulunurlarsa, yine memurluk statüsünden emekli olurlar, şayet bu süreyi geçirdikleri takdirde memurluk statüsünden emekli olamazlar, bu durumda çalışma statüsüne göre işçi veya esnaf statüsünden emekli olunur.

2- Bugün için 25 hizmet yılını tamamlayan memur istifa sonrası ister işçi, ister esnaf, ister memurluk statüsünden emekli olsun, yani emeklilik statüsünde aylık bağlansın, aylık bağlandığı tarihte memurluk hizmet sürelerinin her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenir, emekli ikramiyesinde farklı statülerde aylık bağlanmış olması bir hak kaybı ortaya çıkarmaz. Bu uygulama 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü gereği olmaktadır.

3- Memurluktan istifa ettikten sonra ister çalışmadan, isterse işçi, esnaf statüsünde çalışıp ve bu çalışmaları 3 yıl 6 ay dahil daha az bir çalışma, yani azami olarak 1259 gün çalışmaları olduktan sonra bu çalışmalarını sonlandırdıklarında emeklilik statüleri memurluk statüsünde olacağından, tamamıyla memurluk statüsü üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleşir.

Örnek olarak; 25 yıl hizmetten sonra Öğretmenlik mesleğinden ayrılan kişi özel sektörde işçi statüsünde çalışmaya başlar ve bu çalışmaları da 1259 gün veya daha az olup bu çalışmasını sonlandırdığında, müracaatı üzerine SGK öğretmenlik mesleği üzerinden emeklilik işlemlerini gerçekleştirir ve emekli aylığı ve emekli ikramiyesini de derecesi, kademesi, ek göstergesi esas almak suretiyle hesaplamayı yapar.

Ayrıca, şayet bu durumda olanlardan emekli aylığı bağlanacağı tarihte ek göstergelerinde yasal bir düzenleme ile artış olduğunda, aylık bağlandığı tarihte yüksek olan ek gösterge uygulanarak hem emekli aylığı, hem de emekli ikramiyesi hesap edilir. Burada istifa ettiği tarihteki hükümlere bakılmaz, zira istifa ettiği tarihte kişiler yaş olarak emeklilik aylığı bağlanması hakkını kazanmamış kişiler olmaktadır. Örnek olarak; istifa ettiği tarihte 1. Derece

KAPAT [X]

4. Kademede 3000 ek göstergeye sahip olan öğretmen, emeklilik yaşını tamamladığında yürürlükte olan hükümlere göre emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. İşlemlerin gerçekleştirildiği tarihte şayet 1. Derecedeki öğretmen kadrosunda görev yapmış olanların ek göstergeleri 3600 olduğunda 3600 ek gösterge uygulanır.

5- Şayet 1259 günden daha fazla işçi statüsünde çalışma olduğunda, işçi statüsünde emekli aylığı bağlanması sistemine dahil olurlar ve prime esas kazançları üzerinden aylık hesaplanır, burada ek göstergenin bir avantajı olmaz. Memurluktaki çalışmalarının kazançları da işçi statüsünde hesaplanacak olan ortalama aylık kazançlarına dahil olunur. Ancak, işçi statüsünde dahi emekli aylığı bağlanmış olsun, emekli ikramiyesinde yine öğretmenlik unvanı esas alınır ve şayet ek gösterge işçi statüsünde aylık bağlandığı tarihte 3600 olduğunda emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanır.

Not: Ek göstergenin kanunla yükseltilmesi halinde en az 6 ay bekleme konusuyla ilgili değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1000747/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Öğretmenlerin takvim dışı emekliliği:

Ayrıca, 2018 yılında yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 331 hükmü gereği,Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir.

Söz konusu genelgede, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Not: Öğretmenlerin takvim dışı emeklilikleri hakkında, https://www.memurlar.net/haber/969300/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz