Advertisement

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Mayıs 2022 00:04
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Merhaba. Çalışmanızda başarılar diliyorum. 1987 doğumluyum. Benim 2005 yılında ilk sigorta girişim yapıldı. 2015 yılına kadar da 7.5 yıl sigortam varken 2015 yılında memur olarak atandım 2017 yılında 1 sene askere gittim. Bu konuda iki sualim olacak. Birincisi emekli maaşı bağlanmadan 25 hizmet yılını doldurduğumda emekli olabilir miyim yani emekli olup maaş bağlanmasını bekleyebilir miyim? İkinci sualim ise şuanda istifa etsem mevcut sigortalılık sürelerim ile 60 yas veya 65 yaşında emekliliğe hak kazanabilir miyim veya kaç sene daha çalışırsam hak kazanabilirim. Şimdiden cevabınız içiş çok teşekkür ediyorum...

Detaylar:

5510'a tabi memur hizmet yılını doldurup yaş grubunu beklemek üzere görevinden ayrılabilir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayıp, sadece işçi veya esnaf statüsünde geçen hizmetleri olanlar sadece emeklilik yaş ve hizmet olarak, ayrıca emekli ikramiyesi hesaplanması sistemi olarak 5434 sayılı Kanun kurallarına tabi olurlar. Ancak, emekli aylığı sisteminde 5510' a tabi olurlar.

Diğer bilgiler;

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı hizmetleri olup, 23/05/2002 tarihine kadar da en az 3 tam hizmet yılı olmayanlardan;

- Emeklilik için erkek memurun 25 hizmet yılını + 60 yaş grubunu tamamlamış olması gerekir.

- Kadın memurun da 20 hizmet yılını + 58 yaş grubunu tamamlamış olması gerekir.

Bu şartları taşımayan memurlara aylık bağlanmaz, emekli ikramiyesi ödenmez.

- Erkek ise 25, kadın ise 20 hizmet yıllarını dolduranlar, emekli olabilmeleri için aranılan yaş hadlerini beklemelerine gerek yoktur. Bu kişiler isterlerse görevlerinden ayrılabilir ve yaşı bekleyebilirler. Görevlerinden ayrılma şekilleri de hizmet sürelerini doldurup emeklilik yaş gruplarını tamamlamak için mevzuata uygun olarak istifa şeklinde olacaktır.

- 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri uygulanmaya devam edildiğinden, hizmet yıllarını dolduranlardan görevinden ayrılanların açıkta iken işçi veya esnaf statüsünde çalışmaları olur ise, son yedi yıllık hizmetlerinin en az yarısından fazlasının (3 yıl 6 ay/ yani 1260 gün ve daha fazla) memurluk statüsünde çalışmış olması koşuluyla, 5510 sayılı Kanun geçici madde 2 hükümleri esas alınarak aylık bağlanır, bu süreyi geçer ise yani 1260 gün ve daha fazla SSK.lı veya Bağ-Kurlu olurlar ise memur statüsünde aylık bağlanamaz, işçi veya esnaf olarak aylık bağlanır.

- Yaş gruplarını tamamladıkları tarihte emekli aylığı bağlanması müracaatı sonrası aylık bağlandığında memurluk sürelerinin tam yıllarına emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, önemli bir husus; istifa sonrası hiçbir surette zorunlu olarak işçi, esnaf vb. gibi çalışmaları olan 5510' a tabi memur için son statüsü memur olmadığı için memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmez. Bunun için istifa edip yaşı beklemek isteyen 5510' a tabi memurların hiçbir şekilde işçi, esnaf olarak çalışmalarının olmaması hususuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu işlem 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü gereği olmaktadır.

KAPAT [X]

- Diğer bir husus, Hizmet toplamları 25 yıl olmayanların ancak 61 veya 65 yaşlarını doldurduklarında da emekli olabilmeleri mümkündür. Ancak bu yaşlarda emekli olabilmeleri için mutlaka toplam hizmetlerinin en az 15 tam yıl olması ile mümkün olmaktadır.

- Ayrıca, istifa ile emeklilik yaş gruplarını dolduracakları tarih arasında çalışmayanlar genel sağlık sigortası primini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

25 hizmet yılınızı doldurduktan sonra mevzuata uygun olarak istifa ederek emeklilik yaşınızı, yani 60 yaşınızı zorunlu olarak çalışmadan bekleyebilirsiniz ve emeklilik yaşınızı doldurduğunuzda da Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak müracaat ederek aylık bağlanmasını talep edebilirsiniz.

Ayrıca, toplam hizmetlerinizin en az 15 tam yıl olması halinde ise 61 veya 65 yaşınızı doldurduğunuzda yine emekli aylığı bağlanmasını talep edebilirsiniz.

Verdiğiniz bilgilere göre de sigortalı hizmetlerinizle birlikte 15 tam yıla yakın bir hizmetinizin olduğunu anlamaktayız. Bu duruma göre söz konusu yaşları tamamladığınızda yine emeklilik talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz