Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla banka promosyon anlaşmalarının MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 10:06, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 21:16
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

BANKA PROMOSYONLARI ANLAŞMASINI MEB TEK ELDEN YAPABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla banka promosyon anlaşmalarının MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.

MEB, söz konusu cevap yazısında; "2007/21 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesinin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Genelge hükmü gereğince Bakanlığımız merkez teşkilatında banka promosyonu ile ilgili iş ve işlemler üst yönetici onayı ile Genel Müdürlüğümüzce, taşra teşkilatlarında ise birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilen harcama yetkilileri tarafından yürütülmektedir." açıklamalarına yer verildi.

NOT: 2007/21 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesi 2010/17 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesi ile değiştirilmiştir.

İşte o cevap;

2007/21 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesinin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında; "Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir." hükmü yorumlandığında promosyon genelgesinin kurumları merkez ve taşra olarak iki kısma ayırdığı ve bu kısımlarda banka promosyon anlaşmaların ayrı ayrı yapılmasını vurguladığı açıkça görülmektedir. Bu hükümlere rağmen banka promosyon anlaşmalarının tek elden yapan kurumlar bulunmaktadır. Fakat bu kurumların personel sayıların MEB' göre çok az sayıda bulunduğu ortada olmakla birlikte bu kurumların personel ödemlerinin merkezden mi yapıldığı yoksa görev yaptıkları birimden mi yapıldığı da önem taşımaktadır.

Çünkü bir milyondan fazla personele sahip Milli Eğitim Bakanlığının personel ödemeleri en küçük birim olan okullar tarafından KBS sistemine girişleri yapılmak suretiyle ödenmektedir.

PEKİ ÇÖZüM NEDİR?

Bir milyondan fazla personelin banka promosyon anlaşmasının MEB tarafından yapılması halinde bir kaç bankaya bölünerek yapılması ve bu bankaların taşradaki şubelerine dağıtılması gerekmektedir. Bu Yöntemde bir sürü sorun ortaya çıkacak ve personel muhatap bile bulamayacaktır.

Aslında banka promosyon anlaşmasının en güzel çözümü, emeklilerdeki sistemdir. Emeklilerde olduğu gibi, Personel istediği banka ile promosyon anlaşmasını kendi yaparak; yer değiştirmelerde geldiği yerden promosyon aldı mı almadı mı, fazla aldı, eksik aldı tartışmaları da son bulacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber