Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunlarına 'Teknik Öğretmen' Unvanı

Yükseköğretim Kurulu, Gazi Üniversitesinin başvurusu üzerine, 2007 yılında aldığı bir kararla Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının "teknik öğretmen" unvanını kullanabileceklerine karar verdi. Karar özellikle teknik hizmetler sınıfında çalışanları yakınen ilgilendirmektedir. Zira teknik hizmetler sınıfında çalışıp da mesleki eğitim fakültesi mezunu olanların özel hizmet tazminatları artacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2008 18:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarının Özel Hizmet Tazminatı 25 Şubat 2008

Yan ödeme kararnamesindeki düzenleme

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında teknik öğretmenlerin özel hizmet tazminatı, Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi ile birlikte 130 olarak belirlenmiştir. Söz konusu düzenleme şu şekildedir:

?Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapanlardan .... c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;
-1-4 derecelerden aylık alanlar........130
-Diğer derecelerden aylık alanlar ... : 122 ? hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükme göre,

1- Memurun teknik hizmetler sınıfında çalışması,

2- ve "teknik öğretmen" unvanını alması,

halinde, bu memurun özel hizmet tazminatı 130 veya 122 puan üzerinden (1. bölgede çalışıyor ise) üzerinden ödenmelidir.

Bu puanın maddi karşılığı nedir?

Özel hizmet tazminat için formül şu şekildedir: En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Tazminat Oranı
En yüksek devlet memuru aylığı: 9500*0,049486=470,117 YTL

Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve teknik öğretmen olan kişiye= 470,117*%130 =611,15 YTL

TEKNiK ÖĞRETMEN UNVANI KAMUDA YOK

Teknik öğretmen unvanı kamuda bulunmamaktadır. Bir başka deyişle bu unvanlı kadroya atanmış memur bulunmamaktadır. Ancak madde metni "unvanı alan" dediği için bu unvanı mezuniyet alan ve teknik hizmetler sınıfında bulunan kişilerin özel hizmet tazminatı 130 veya 122 puan üzerinden hesaplanmaktadır.

ÖĞRETMENLERE BİR KATKISI VAR MI?

Şuan öğretmen olarak çalışanlara "teknik öğretmen" unvanını almış olmaktan dolayı verilen ekstra bir tazminat bulunmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere tazminattan yararlanabilmek için teknik hizmetler sınıfında çalışıyor olmak gerekmektedir.

YÖK'ÜN YENİ KARARI BAĞLAMINDA NE YAPILABİLİR?

YÖK'ün mesleki eğitim fakültesi mezunlarına yönelik kararı, kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan ve özel hizmet tazminatı 1-4 dereceler için 130'dan daha düşük olanlar için önemlidir. Zira bu durumdakilerin özel hizmet tazminatı artacaktır.

İŞTE YÖK'ÜN YENİ KARARI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber