Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf
 
Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması
 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
 
Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı
 
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
 
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Video
 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, atama genelgesini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği 24 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak, yönetmelik ekinde yer alan Ek 2 Değerlendirme Forumunun yürürlüğü Danıştay kararıyla durdurulmuştur. Bu durdurma sonrasında MEB yeni ek 2 değerlendirme formunu 15 ekim 2008 tarihinde yayımladı. Bu değerlendirme formu sonrasında illerde atama işlemlerinin başlayabilmesi için MEB genelgesi beklenmekteydi. genelge 31 Ekim 2008 tarihi itibariyle yayımlanmıştır. Genelgenin internet sayfasına uyumlu hali için başlığa tıklayınız.
01 Kasım 2008 15:17
Yazdır

Genelgenin pdf hali için tıklayınız.

T.C.
MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlügü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/ 2306/101275 31/10/2008
Konu :Egitim Kurumları Yöneticileri

GENELGE
2008/74

İlgi : a) Milli Egitim Bakanlıgı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği.
b) 25/06/2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/1379-43753 (2008/50) sayılı Genelge.
c) 14/08/2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/1778-65102 (2008/55) sayılı Genelge.

İlgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formu'nda yapılan degisiklik 15/10/2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge girmistir. Bu nedenle, ilgi (a) Yönetmeligin uygulanmasında birlik ve beraberligin saglanması ile bu süreçte Bakanlıgımıza ulasan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak asagıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüstür.

1- İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki egitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş egitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, egitim kurumlarının özellikleri ve egitim-ögretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama islemlerini bir an önce gerçeklestireceklerdir.

Bu uygulamada her kademe yöneticilik için ayrı ayrı duyuru yapılabilecegi gibi, topluca duyuru yapılabilmesi de mümkün olabilecektir.

2- 5450 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıgımıza devredilen egitim kurumlarında görevli yöneticilerin devir öncesindeki yöneticilik hizmetleri ilgi (a) Yönetmelik kapsamındaki emsali yöneticiler gibi degerlendirilecektir.

3- Atamaları atanmalarındaki usulü belirleyen düzenlemenin iptali nedeniyle yargı kararına baglı olarak iptal edilenlerden, iptalden önceki süreçte yönetici olarak görev yaptıkları süreler yönetici konumunda olanlar bakımından önceki yönetim görevi olarak, ögretmen iken yönetici olanlar bakımından ise hangi kademe yöneticilikte görev yapmıs ise o kademe yöneticiliginde görevlendirme olarak degerlendirilerek puanlama yapılacaktır.

Örnek 1: Herhangi bir egitim kurumunda ögretmen olarak görev yapmakta iken (A) tipi bir egitim kurumuna müdür yardımcısı olarak atanan ve yargı kararı geregi ataması iptal edilen bir personelin yönetici olarak geçirdigi süreler ilgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formunda (A) tipi egitim kurumu müdür yardımcılıgında görevlendirme olarak degerlendirilecektir.

Örnek 2: (A) tipi bir egitim kurumu müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken (B) tipi bir egitim kurumu müdürlügüne atanan ve yargı kararıyla ataması iptal edilen bir personelin müdür olarak geçirdigi süreler ilgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formunda asaleten (A) tipi egitim kurumu müdür yardımcılıgında degerlendirilecektir.

4- Halen yöneticilik görevi yapanlardan aynı kademedeki bir baska egitim kurumu yöneticiligine atanmak isteyenler, bulundukları egitim kurumu yöneticiliginde en az iki yıl görev yapmıs olmaları kaydıyla basvuruda bulanabileceklerdir. Zira bulundugu yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine atanacak yöneticiler bakımından bir kademe degisikligi söz konusu olmadıgından ve aynı kademedeki yer degisikliklerinde gereksiz personel hareketliligi yaratmamak bakımından, bulundugu egitim kurumunda iki yıllık çalısma zorunlulugu öngörülmüstür. Yargı kararına baglı olarak eski görevlerine döndürülen yöneticilerin iki yıllık süresinin hesaplanmasında eski görev yerlerindeki yöneticilige atanma tarihi esas alınacaktır. Ancak, alt ya da üst kademelere geçislerde yönetim kademeleri arasında bir yer degisikligi söz konusu oldugundan, bir üst ya da bir alt kademedeki yöneticilige atanacaklar için iki yıllık süre sartı aranmayacaktır.

Diger taraftan, egitim kurumu yöneticilikleri için yapılan ikinci duyuru sonucunda aday bulunamaması halinde genel sartları tasıyan adaylar arasından o yönetim görevi için aranan belirli sürelerdeki yöneticilik görevi yapmıs olma sartı aranmadan atamaya yetkili amirce atama yapılacaktır. Ancak, bu sekilde atanan yöneticilerin bir baska egitim kurumuna yönetici olarak atanma isteginde bulunabilmeleri için atandıgı egitim kurumunda kesintisiz en az iki yıl görev yapmıs olmaları gerekecektir. Bu husustaki izleme sorumlulugu valiliklerde bulunmaktadır.

5- Egitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak duyurular üzerine basvurular valiliklerce ?Yönetici Atama Basvuru Ekranı? üzerinden elektronik ortamda gerçeklestirilecektir.

6- İlgi (a) Yönetmeligin 11 inci maddesinin uygulanması bakımından, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki hükme göre zorunlu çalısma yükümlülügü gerektiren yerler dısındaki egitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için bu yükümlülügün saglık, es durumu özrüne dayalı olarak ertelenmis ya da zorunlu çalısma yükümlülügünü yapmıs veya bu yükümlülükten muaf tutulmus olunması gerekmektedir.

Örnek1: Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapmakta olan bir ögretmen zorunlu hizmetini yapmamıs, saglık, es durumu nedeniyle yükümlülügü ertelenmemis ya da bu yükümlülükten muaf sayılmamıs ise, Çankaya ilçesindeki bir egitim kurumu yöneticiligine atanmak üzere basvuruda bulunamayacaktır. Aynı kisi zorunlu hizmet bölgesi olarak belirlenmis Çamlıdere ilçesinde bulunan bir egitim kurumu yöneticiligine ise diger sartları tasımak kaydıyla basvuruda bulunabilecektir.

Ankara'nın zorunlu hizmet kapsamında bulunan ilçesinde bir egitim kurumunda görev yapan bir ögretmen zorunlu hizmeti tamamlayıp tamamlamadıgına bakılmaksızın aynı ilçedeki veya zorunlu hizmet bölgesine dâhil ilçelerdeki egitim kurumlarının yöneticilikleri için basvuruda bulunabilecektir.

Örnek2: 11/06/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Ögretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeligine göre II . Hizmet Bölgesi olup da zorunlu çalısma yükümlülügü kapsamında il olan ve 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Egitim Bakanlıgı Ögretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeligine göre I. Hizmet Bölgesi kapsamına alınan Aksaray iline 04/03/2006 tarihinden önce atanan zorunlu çalısma yükümlüsü ögretmenlerin kazanılmıs hakları saklı oldugundan aynı il içerisindeki egitim kurumu yöneticiliklerine basvuruda bulunabileceklerdir.

7- Anadolu statülü egitim kurumları, fen, sosyal bilimler ve spor liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu kurumlarda ilgili mevzuat geregince görev yapan ya da daha önce yapmıs olmakla birlikte bu okullara ögretmen olarak atanabilme hakkını tasıyanlar arasından atama yapılacaktır. Bu nitelikte aday bulunmaması halinde diger kurumlarda görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecektir. Bu sekilde atanmıs olanların yöneticilikten ayrılmaları halinde aynı kurumda ögretmen olarak bırakılmayacaklar, durumlarına uygun egitim kurumlarına atanacaklardır. Bu kurumlara yönetici olarak atanacak olanların bu hususu gözden kaçırmamaları bakımından yapılacak duyurularda özellikle belirtilmesinde yarar görülmektedir.

Ancak Anadolu statülü mesleki ve teknik egitim kurumları (Anadolu mam Hatip Liseleri dâhil) yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuar ögretmenleri bu statüdeki okullara bir seçme sınavı sonucu atanmadıkları için bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya yapmıs olma gibi sartlar aranmayacaktır.

Örnek-1: Makine Teknolojisi ögretmenlerinden Anadolu statüsünde olan endüstri meslek lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki egitim kurumlarında görev yapma veya yapmış olma sartı aranmayacaktır.

Örnek-2: Tekstil Teknolojisi ögretmenlerinden Anadolu statüsünde olan kız meslek lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki egitim kurumlarında görev yapma veya yapmıs olma sartı aranmayacaktır.

Örnek-3: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ögretmenlerinden Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki egitim kurumlarında görev yapma veya yapmıs olma sartı aranmayacaktır.

Anadolu statülü egitim kurumlarına yapılan atamaların yargı kararı sonucu iptal edilmis olması nedeniyle, ilk defa bu statüdeki egitim kurumu ögretmenligine ataması yapılarak yargı kararı geregi ataması iptal edilen ögretmenler bu egitim kurumlarında görev yapmıs ögretmen gibi degerlendirilmeyecektir. (Örnegin; 2005 yılında 2005/73 nolu Genelge kapsamında atanmıs olanlar.)

8- İlgi (a) Yönetmeligin 15 inci maddesinde sayılanlar; egitim kurumu yöneticiligine atanmak istemeleri halinde, valiliklerce yapılacak duyuruları sahsen takip ederek tasra teskilatında görev yapanlar görev yapmakta oldukları valilik aracılıgıyla, merkez teskilatında görev yapanlar ise Personel Genel Müdürlügü aracılıgıyla atanmak istedikleri il valiligine basvuruda bulunabileceklerdir. Bunlardan degerlendirme sonucu atanabilecek duruma gelmis olanların islemleri ilgili valilik ile koordineli olarak Bakanlıkça tamamlanacaktır.

15 inci madde kapsamında sayılan yöneticilerin Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formu'nda degerlendirilmesi ise; her yöneticilik görevinin geçmis sayıldıgı yönetim kademesi için Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formu'nda öngörülen puan degeri verilmek suretiyle degerlendirilecektir.

Örnek1; Sube müdürlügünde geçen hizmetler besinci kademe yöneticilikte geçmis sayıldıgından, bu durumda bulunanlar için Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formunda asaleten (A) tipi egitim kurumu müdürlügü için öngörülen puan verilecektir.

Örnek2; Müdür yetkili ögretmenlikte veya kurucu müdürlükte geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticilikte geçmis sayıldıgından, bu durumda bulunanlar için Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formunda asaleten (C) tipi egitim kurumu müdürlügü için öngörülen puan verilecektir.

9- İlgi (a) Yönetmeligin 20 nci maddesinde yöneticilik görevlerinden es, saglık, ögrenim durumu gibi özürler, brans degisikligi, norm kadro fazlası olması nedenleriyle ayrılmıs olanlar hariç kendi istekleriyle ayrılmıs olanların bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamayacakları öngörülmüstür. Ancak iller arası istege baglı yer degistirmeler belli bir takvime baglı ve yılda bir defa yapılıyor olması nedeniyle, iller arasında yönetici olarak yer degistirebilme imkânı bulunmadıgı da göz önünde bulundurularak bu kapsamda yer degistirme islemi yapılmıs olanlar bakımından bir yıl sınırlaması aranmayacaktır.

10- İlgi (a) Yönetmeligin 23 üncü maddesinde Kurum Tipi Belirleme Komisyonu veüyelerinin kimlerden olusacagı belirlenmistir. İhtiyaç duyulması halinde, Büyüksehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde kurum tipi belirleme komisyonu kurulması durumunda komisyon üyeleri valiliklerce belirlenecektir.

11- 26/03/2005 tarihinde müdür yardımcılıgı için yapılan seçme sınavına girenlerden 2008 yılı itibariyle yapılan son degerlendirme sonucunda basarılı sayılanların basvuruları sınavın geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ilgi (a) Yönetmeligin Geçici 2 inci madde kapsamındaki hükümler çerçevesinde degerlendirilecektir.

12- İlgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formunda dikkate alınması gereken hususlar sunlardır;

a) ?Kariyer? bilgi baslıgı bölümünde yer alan basögretmenlik ve uzman ögretmenlik için puanlama yapılırken mükerrer degerlendirme yapılmaması için formda yer alan açıklamalarda da belirtildigi üzere, basögretmenlik unvanını doktora yapmıs olmalarına baglı olarak (sınavdan muaf) alanlara sadece basögretmenlik için, uzman ögretmen unvanını yüksek lisans yapmıs olmalarına baglı olarak (sınavdan muaf ) alanlara sadece uzman ögretmenlik için öngörülen puanlar verilecektir.

b) ? Ödüller, Sicil, Ceza? bilgi baslıgında yer alan ödüller bakımından diger kamu kurum ve kuruluslarında çalısırken alınmıs ve Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formunda öngörüldügü sekilde olan ödülleri degerlendirmeye alınacaktır. Cezalar bakımından ise, disiplin affı kapsamında silinmis olanlar dikkate alınmayacaktır.

Aynı bilgi baslıgının ?Son Üç Yılın Sicil Notu Ortalaması? bölümündeki ?76-89 Arası Sicil Notu Olanlar İçin? kısmında yer alan aralıga 76 ve 89 da dahil edilecektir.

c) Ek-2 Yönetici Degerlendirme Formu'nun ?EK PUAN? bilgi baslıgında yer alan atanmak istedigi egitim kurumuna bransı itibariyle ögretmen olarak atanabileceklere verilen ek puanın uygulaması asagıdaki örnekler esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 1: Bir genel lise müdürlügüne atanmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı ögretmeni ile Türkçe ögretmeninin basvurması halinde Türk Dili ve Edebiyatı ögretmenine 5 puan, aynı ögretmenlerin bir ilkögretim okulu müdürlügüne basvurmaları halinde ise Türkçe ögretmenine 5 puan verilecektir.

Örnek 2: Bir Endüstri Meslek lisesi müdürlügü için bransları Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ya da meslek dersleri ögretmeni olan adayların basvurmaları halinde Ek-2 Degerlendirme Formunun ?EK PUAN? bilgi baslıgında yer alan 5 puan Türk Dili ve Edebiyatı ögretmeni ile meslek dersi ögretmenlerine verilirken Türkçe ögretmenine verilmeyecektir. Ek-2 Degerlendirme Formu'nun (**) dip notunda yer alan toplam puanın %10 ?u bu defa bransı meslek dersleri ögretmeni olan adaya ayrıca verilecektir.

13- Uygulamalar, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri ile bu açıklamalar birlikte degerlendirilerek yapılacaktır.

14- İlgi (b-c) Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Egitim Bakanı

DAGITIM :
A ve B Planı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
113 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:13 - Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi16:09 - 'ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz'16:07 - Bakan Albayrak: Tek hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye16:05 - İYİ Parti'den asgari ücret önerisi15:59 - Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf15:57 - Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak15:52 - Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması15:45 - 'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'15:42 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi15:41 - OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
15:34 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama15:33 - DEAŞ'ın sözde 'Kocaeli emirleri' davasında tutuklu sanık kalmadı15:32 - Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek15:29 - Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istendi15:18 - TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki15:16 - Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek15:13 - Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz15:10 - İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam