MEB yönetici atamada 'Kurucu Müdürlük' hesabı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2010 10:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB Yönetici atama kılavuzu ile ilgili tespitlerimiz (2)

Eğitim Kurumları yöneticilerinin atanmalarına ilişkin kılavuzu yayımlanmıştır.

Kılavuz ve genel işleyişle ilgili yanlış uygulamaların olmaması için biz de elimizden geldiğince sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Bu konuda ilk değerlendirmemizi http://www.memurlar.net/haber/157248/ linkinde yayımlamıştık.

Bizim burada amacımız yapılacak işin hukuk kurallarına uygun yapılması, yıllardır yaşanan kaos ortamının son bulması noktasında tavsiye niteliğindedir.

Bu amaçla tespit ettiğimiz konulardan bir tanesi Kurucu Müdürlük Hesabı konusudur.

Bilindiği gibi yeni açılan okullara kurucu müdür görevlendirmesi yapılmaktadır.

Kurucu Müdürlüğün ne olduğu noktasında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'e bakacak olursak;

"Tanımlar
MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;
?
f) Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri,
?
ifade eder."

şeklinde olduğu ayrıca;

"MADDE 25 ?
?
? görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde;? geçmiş sayılır."

şeklindeki hüküm görülecektir.

Ayrıca Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda ?Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 5 puan? verilmektedir.

Müdürlükte asaleten geçirilen her yılın puan değeri; 1,68

Öğretmenlikte geçen her yılın puan değeri ise 0,48'dir

2004 yılında .. İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı iken; Gaziosmanpaşa .. İlköğretim Okulunun Kurucu Müdürü olarak okulu devlete bağışlayanların ricası üzerine valilikçe görevlendirilen bir öğretmen üzerinden konuyu ele alalım.

Bir öğretmenin de kurucu müdür olarak görevlendirilmesi mümkündür. Bu nedenle hesaplarımızı öğretmen üzerinden yapalım.

Örneğimizdeki okula şu ana kadar asil müdür ataması yapılmamıştır. Yani müdürlüğü açık ilan edilecektir. Şimdi, öğretmenin bu okulda 11/07/2004-21/01/2010 tarihleri arasında görev yaptığımı düşünelim. 5 yıl 6 ay.

Puan hesaplanırken;

Müdürlükte asaleten geçirilen her yılın puan değeri; 1,68 hesabından hareketle hesaplanırsa o okulda yapılan görevler için;

(5+6/12)x1,68 = 9,24 Puan eder.

Çünkü kurucu müdürlük asil müdürlük görevidir. (C tipi kurum müdürlüğü)

Oysa ki hesaplama böyle yapılmamalıdır. Yani orada görev yapılan sürenin tamamı kurucu müdürlük olarak değerlendirilemez.

Hesaplamanın;

Kurucu müdürlük görevi okul eğitim öğretime açıldıktan ve norm kadro belirlendikten sonra sona ereceğinden hesaplamanın bu doğrultuda yapılması gerekir.

Yani C tipi kurum müdürlüğü süresi, sadece atamanın yapıldığı tarih ile norm kadronun verildiği ve okulların açıldığı tarihler arasıdır.

Okullar açıldığında norm kadro tespiti yapılmış olduğundan göreve başlama tarihi olan 11/07/2004 ile okulların açıldığı 13/09/2004 tarihleri arasında puan verilmelidir. Yani C tipi okul müdürlüğü görevi 2 aydan ibarettir. Bu iki ay için de (2/12)x1,68=0,13 puan verilmelidir.

Peki 13/09/2004 ten sonraki puanlar nasıl hesaplanacak?

Kurucu müdürlüğümün bittiği 13/09/2004 tarihinden sonra yapılan görevler vekaleten yapılan görevlerdir. Bu görevlere ayrıca puan verilmediğinden bu sürenin asli görev olan öğretmenlikte değerlendirilmelidir.

Aynı dönem için şimdi puanı hesaplayalım:

11/07/2004-13/09/2004 tarihleri arası Kurucu müdürlük (C tipi müdürlük) için (2/12)x1,68=0,13 Puan

13/09/2004-21/01-2010 tarihleri arası Öğretmenlik (5 yıl 4 ay) (5+4/12)*0,48=2,55 puan

Toplam 0,13+2,55=2,68 Puan eder.

Az önceki hesabımızda 9,24 puan olan hesap 2,68'e düşmüştür.

Kaldı ki eğer orada yapılan tüm süreyi kurucu müdürlükte geçmiş sayarsanız o dönemde kurucu müdür yapılan bir öğretmen 3 yıldan fazla C tipi kurum müdürlüğü yapmış sayılacağından A tipi okul müdürlüğüne müracaat etme hakkı dahi olur.

Bu hesap yanlıştır ve İLSİS kayıtlarında da mutlaka düzeltilmelidir.

Kılavuzda da belirtildiği gibi hiç yöneticilik yapmamış bir öğretmen bu yıl Ağustos ya da Eylül ayında bir okula kurucu müdür olarak görevlendirilmişse, norm kadroyu onaylatmış ve eğitim öğretime açmışsa o kişi süre şartı aranmaksızın C tipi okul müdürlüğü isteyebilecektir.

Bu doğrumudur sorusu bana sorulursa doğru olmadığını söyleyebilirim. Bunu söylerken en önemli dayanağım Kurucu müdürlük görevlendirmesinin hiçbir kritere bağlı olmamasındandır. Yani 15 yıllık bir yöneticinin de istediği bir kuruma hiç yöneticiliği olmayan bir öğretmen dahi görevlendirilebilmektedir.

Keyfiyete, adam kayırmacılığa açık bir durum söz konusu olduğundan uygulama doğru değildir. Bir kıstasa göre bu görevlendirmeler yapılmış olsa idi kurucu müdürlük yapmış, zorluğunu bilen bir yönetici olarak tabii ki verilen C tipi kurum müdürlüğü puanının da o okula münhasıran verilen 5 puanlık kurucu müdürlük puanının da sonuna kadar hak olduğunu iddia edebilirdim. Son yıllarda kurucu müdür olarak görevlendirilenleri gözümün önüne aldığımda bunu söylemem mümkün değildir.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz