Sözleşmeli (4/B) olarak yapılan hizmetler zorunlu hizmetten sayılacak

Sözleşmeli öğretmen (4/B) iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısı yayınladı. MEB'in görüş yazısında Danıştay İkinci Dairesinin verdiği bir karara atıfta bulunulmakta olup, bu karar hizmet puanı uygulaması yapılan diğer kurumlarada emsal olacak niteliktedir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2010 01:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler? başlıklı 29. maddesi (ç) bendinde; ?Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz? hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde geçen "sözleşmeli" ifadesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Eğitim Sen tarafından dava açılmıştır.

Açılan idari dava neticesinde, Danıştay 2. Dairesi; 02.10.2006 tarih ve Esas No: 2006/650 sayılı kararıyla; ?sözleşmeli? ibaresinin ve aynı maddenin (d) bendi ? Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.? hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğinden;

Sözleşmeli öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirmesi, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerde sözleşmeli Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atananların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde sözleşmeli öğretmen olarak geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilecek.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Dosyaya Ait Bilgiler

Dairesi İKİNCİ DAİRE
Davacılar EGİTİM SEN
Davalılar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Genel Evrak Yıl - No 2006?28599
Esas Yıl - No 2006?650
Davanın Türü İPTAL DAVASI(1.DERECE)
Davanın Konusu NAKİL-YER DEĞİŞTİRME
   
Geldiği Yer BOŞ
Geldiği Yer Esas Yıl - No -
Geldiği Yer Karar Yıl - No -
Geldiği Yer Temyiz Yıl - No -
Bölgeden Gönderme Tarihi  
Daireye Geliş Tarihi 05/04/2006
   
İstem YOK
İstem Sonucu -
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu YD KISMEN KABUL, KISMET RET
   
İDDK İtiraz No 2007 183
İDDK İtiraz Sonucu İTİRAZ RET
YD İtiraz ile ilgili İstem VAR
Dosyanın Son Aşaması İncelenme Sırasını Bekliyor

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber