1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Son 9 yılda, memur sendikalarına üye olanların sayısındaki değişim

2002 yılından bu yana memur sendikalarına üye olanlara ilişkin istatistiki veriler Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Memurlar.net olarak daha önceki yıllarda hazırlamış olduğumuz dosyayı, güncelleştirerek yayımlıyoruz. Yayımlanan son istatistiğe göre Türkiye Kamu Sen 5, Memur Sen 5 ve KESK 1 hizmet kolunda yetkili olmuştur. Türkiye Kamu Sen, Enerji Hizmet kolundaki yetkiyi bu yıl Memur Sen'e kaptırdı. Son 9 yıla ait verilerin karşılaştırmalı tablosu için başlığa tıklayınız.
07 Temmuz 2010 11:44
Yazdır

Aşağıdaki veriler, Resmi Gazetede yayımlanan istatistiklere dayanılarak memurlar.net tarafından derlenmiştir.

Bu verilere göre Türkiye Kamu Sen'in 2002 yılına yetki aldığı hizmet kolu 8 iken bu sayı 2009 yılında 6'ya, 2010 yılında 5'e düşmüştür. Eğitim hizmet kolundaki yetkiyi Eğitim Sen'den 2006 yılında alan konfederasyon, Diyanet ve Vakıf hizmetleri kolundaki yetkiyi 2004 yılında Diyanet Sen'e; tarım ve ormancılık hizmet kolundaki yetkiyi 2008 yılında Toç Bir Sen'e; sağlık hizmet kolundaki yetkiyi ise 2009 yılında Sağlık Sen'e, Enerji hizmet kolundaki yetkiyi 2010 yılında Enerji Bir Sen'e bırakmıştır.

KESK ise 2002 yılında 3 hizmet kolunda yetkili iken eğitim hizmet kolundaki yetkiyi 2006 yılında Türk Eğitim Sen'e; yerel yönetim hizmetleri kolundaki yetkiyi ise 2006 yılında Bem Bir Sen'e bırakmıştır.

Memur Sen ise üye sayısını arttırmaya devam etmektedir. 2010 yılında Enerji hizmet kolunda da yetki alarak, yetkili olduğu hizmet kolu sayısını 5'e yükseltmiştir. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi 2010 yılında da en çok üyeye sahip konfederasyon olmuştur.

Hizmet Kolunun Adı

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 26.840 24.008 28.491
25.564 22.734 23.212 22.379 22.944 21.289
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 30.440 29.697 28.902 28.132 32.371 34.894 35.498 37.506 35.290
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 2.109 4.201 7.440 8.415 11.643 14.298 15.881 18.719 17.777
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 283 1.056 1.200
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ - - - - - 372 862 860 786
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) BASK 172 323 622 730 801 970 - 443 495
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 84 70

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 125.863 145.873 135.224
127.846 139.282 145.791 146.127 155.021 155.738
EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 149.383 166.515 154.524 139.429 122.760 119.909 112.366 110.868 109.833
EĞİTİM - BİR - SEN ( Eğitimciler Birliği Sendikası ) MEMUR-SEN 18.028 33.351 48.517 58.372 78.300 95.949 119.046 142.425 148.950
TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) BAĞIMSIZ 1.845 1.672 1.399 1.946 1.891 1.899 1.991 1.888 1.833
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) BASK - - 324 429 699 1.129 886 866 205
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) DESK - - - 68 65 173 184 194 197
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - 27 181 212 211 166 209
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 29 16 17 47 22
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 158 108 90 89 77
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ - - - - 3.919 8.384 15.970 18.481 20.101
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - 3.053 4.416 4.579 3.590
AND-SEN ( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliğ Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 230 287
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - 15 - 11 8
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 146 384 480
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ - - - - - - - - 391

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 46.195 74.339 69.484 65.561 69.288 78.472 84.183 91.848 93.907
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) KESK 24.187 31.463 41.408 38.924 35.707 36.419 38.548 40.359 38.768
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 1.817 11.122 21.024 26.842 35.628 45.584 71.222 93.705 103.269
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ 913 1.534 2.123 1.426 1.022 873 703 618 569
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 100 438 879 798 934 1.238 1.238 1.069 819
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 366 773 658
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 9 972
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - - 215
ACİL-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - - 219
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - - 188

Yerel Yönetim Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) KESK 13.581 28.442 32.611 27.941 26.070 25.812 24.687 25.406 25.555
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) TÜRKİYE KAMU - SEN 5.303 15.948 15.823 13.570 11.584 12.165 12.907 12.943 12.535
YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşverenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ - - - - - - 975 646 130
BAĞIMSIZ YEREL - SEN (Bağımsız Belediye ve Mahalli İdareler Kamu Çalışanları Sendikası) BASK - - - - - - 7 74 5
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 29 150 174
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 11,329 7.256 15.128 18.264 26.130 28.451 30.483 32.022 31.962

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) TÜRKİYE KAMU - SEN 25.646 26.324 19.399
16.418 12.331 13.541 13.689 12.928 12.803
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) KESK 7.859 9.338 7.631
6.341 4.435 4.703 4.550 4.538 4.374
BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) MEMUR-SEN 347 1.895 4.205
5.165 4.059 4.613 4.985 5.584 5.834
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) BASK 599 3.610 1.913 1.502 1.109 1.158 958 1.290 1.028
HABER HAK- SEN (Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) HAK-SEN - - - - - - 65 93 37

Kültür ve Sanat Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 1.367 1.690 2.024 1.812 1.896 2.104 2.424 2.678 2.511
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 2.565 2.444 3.346 3.059 2.995 3.275 3.018 3.263 3.425
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK - - - - 36 33 92 145 99
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ - - - - - - 19 126 145
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) MEMUR-SEN - 16 254 317 346 637 1.048 1.431 1.383

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 11.676 11.094 9.008 6.552 6.476 6.635 6.496 6.624 5.946
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 7.297 8.875 7.837 5.398 4.993 5.445 5.093 4.858 4.395
BAYINDIR MEMUR - SEN ( Bayındır,İnşaat ,Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 87 452 1.239 1.212 1.571 2.181 3.278 4.571 5.264
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 165 366 538 245 251 223 393 371 313
İMAR HAK - SEN ( İmar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 23 134 115

Ulaştırma Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 11.282 9.710 7.869 6.949 7.168 7.184 7.803 7.166 6.837
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) KESK 5.866 3.384 3.702 3.159 2.759 2.975 2.922 2.855 3.007
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası ) MEMUR-SEN - 101 2.268 2.285 2.308 2.198 2.827 3.618 3.572
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 130 201 145 84 51
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN ( Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) BASK - 317 380 287 295 317 195 194 135
ULAŞIM HAK - SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - 220 212 142
ULAŞIM BİR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Birlik Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 237 137
UDEM HAK - SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 68 92

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 10.121 10.410 7.840 6.315 5.162 4.585 4.235 3.955 3.503
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 25.157 25.077 19.993 17.437 16.290 16.605 15.680 14.593 13.484
TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 502 2.560 5.627 7.057 10.044 14.083 17.318 19.467 20.337
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) BASK - - 235 374 290 308 210 194 219
TOÇ HAK - SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 226 240 226

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendika) TÜRKİYE KAMU - SEN 15.426 11.969 11.052 9.593 9.849 10.033 9.399 9.067 8.263
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 14.649 10.820 9.724 7.827 6.480 5.297 5.298 4.867 4.504
ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 582 817 2.733 3.426 4.251 5.379 6.601 9.055 9.854
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendika) BASK 192 81 337 331 335 313 281 260 223
ENERJİ HAK - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 148 137 78

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 30.710 33.704 25.143 22.168 20.794 23.303 23.635 25.616 22.286
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMUR-SEN 11.143 32.403 29.502 27.799 29.571 36.352 42.012 45.758 43.969
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) KESK - 231 - 103 241 355 364 500 542
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Sendikası ) BAĞIMSIZ - - - - 362 474 801 962 -
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BASK - - - - 20 29 58 70 87
DİN HİZMET-SEN (Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - 13 9 11 -
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 1.249 1.420 2.106 2.756 3.268
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) DESK - - - - - - - - 1.473

..

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 262.348 295.830 297.114 264.060 234.336 231.987 223.460 224.413 219.195
TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 329.065 385.425 343.921 316.038 327.329 350.727 357.841 375.990 369.600
MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 41.871 98.146 137.937 159.154 203.851 249.725 314.701 376.355 392.171
BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 1.319 5.209 5.228 4.696 4.734 5.718 4.226 4.976 3.628
BAĞIMSIZLAR - 4.236 3.533 3.487 9.061 17.232 28.647 11.629 11.088
HÜR KAMU-SEN (Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) - - - 100 50 65 16 11 8
HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) - - - - - - 1.506 2.967 3.060
BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) - - - - - - - 20.731 21.731
DESK (Demokratik Sendikalar Konfederesyonu) - - - - - - - - 2.881
GENEL TOPLAM 650.770 788.846 787.882 747.617 779.399 855.463 930.397 1.017.072 1.023.362
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
49 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:43 - Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir13:41 - Yunanistan sınırını otobüsle kapattı13:38 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 oldu13:35 - AK Parti'nin 108 ilçedeki olağan kongreleri ertelendi13:18 - 'Uluslararası toplum İdlib ve Suriye'deki krize dur demeli'13:14 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü13:11 - Şehit askerin son paylaşımı: Bekle hain bekle13:07 - Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacak13:01 - Dışişleri'nden Suriyeli göçmen açıklaması
12:45 - 'NATO toplantı kararı almışken, TBMM daha almadı12:43 - İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu12:41 - Afgan çoban, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında12:39 - Çeyrek altın ne kadar?12:38 - NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı12:36 - Kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi12:20 - Dolandırıcıların notları şaşırttı12:18 - Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam