1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Ağustos 2010 07:02
+Aa- Yazdır

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2010/717

Ekli ?Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 3/6/2010 tarihli ve 744 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 12/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?11) Ordudonatım, İkmal ve Bakım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Yurtdışına birlik gönderme nedeni ile gönderilen uzman erbaş, erbaş ve erler gönderilmeden önce tam teşekküllü asker hastanesi sağlık kurulunda muayene ettirilir. Alacakları rapora göre sınıfı görevini yapacak sağlık niteliğini haiz olanlar yurtdışına gönderilir.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 48 ? Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılan erlerin, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikteki sınıfları ve bu sınıflara ayrılacak erlerin sağlık nitelikleri aşağıda gösterilmiştir:

1) Topçu: Kas ve iskelet yapıları sağlam olanlardan seçilir.

2) Torpidocu: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kas ve iskelet yapıları sağlam olanlar arasından seçilir.

3) Serdümen, Vardabandra: Büyük çoğunluğu gemilerde görevlendirilecek olan bu erler, sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olanlardan ve diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.

4) Porsun: Gemicilikle ilgili her türlü işlemleri yürütmekle görevlendirilecek olan bu erler, sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olanlardan ve diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.

5) Mayıncı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kas ve iskelet yapıları sağlam olanlardan seçilir.

6) Radarcı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, işitmesi sağlam olanlar arasından seçilir.

7) Telsizci: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, işitmesi sağlam olanlar arasından seçilir.

8) Denizaltı Savunma Aletçisi: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler işitmesi tam sağlam olanlar arasından seçilir.

9) Fotoğrafçı: Kıyı birliklerinde her türlü fotoğraf işlerinde kullanılacak olan bu erler, sivil hayatta fotoğrafçılıkla uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

10) Boru-Trampetçi: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, meslekte yetişmiş, müzik bilgisine sahip olanlar arasından seçilir.

11) Denizaltıcı (İkmal): Denizaltılarda görevlendirilecek olan bu erler, sağlık muayenesi sonucunda ?Denizaltıcı Olur? kararı alanlar arasından seçilir.

12) Talim Öğretmeni: Kıyı birliklerinde ve özellikle eğitim merkezlerinde acemi erlerin yetiştirilmelerinde görevlendirilecek olan bu erler, boyları 165 cm'den uzun, konuşmaları ve lisanı düzgün olanlar arasından seçilir.

13) Deniz Piyadesi: Kıyı birliklerinde ve amfibi birliklerde görevlendirilecek olan bu erlerden amfibi birliklerde görev alacaklar, boyları 165 cm'den uzun ve komando niteliği taşıyanlar arasından seçilir.

14) Hizmet: Gemilerde ve kıyı birliklerinde her türlü hizmet işlerinde kullanmak üzere, erler arasından seçilir.

15) Muhafız: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sağlam yapılı olanlar arasından seçilir.

16) Motorcu: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

17) Elektrikçi: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, elektrikçilikten anlayan ve sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek üzere, diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.

18) Yara Savunmacı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde tamirci parti ekiplerinde görevlendirilecek olan bu erler, benzer işlerde yetişmiş sanatkâr olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

19) Şoför: 13 üncü maddede belirtilen sağlık yetenekleri bulunanlar arasından seçilir.

20) Dalgıç, Kurbağaadam: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler; sağlam yapılı, yüzme bilen, denize dayanıklı, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

21) İkmalci: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilmek üzere, erler arasından seçilir.

22) Kamarot: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta garson olarak çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

23) Berber, Terzi, Kunduracı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerde çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

24) Sıhhiye: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta sağlık sektöründe çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

25) Mekanikçi: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta torna, freze ve kaynak işlerinde çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

26) İstihkâmcı: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta dozer, loder ve greyder gibi iş makineleri kullanmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

27) Kademeci: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Deniz şartlarının özellikleri gözönünde tutularak Deniz ve Sahil Güvenlik subaylarının sağlıklarına itina gösterilmesi zorunludur. En küçük arazı veya hastalığı görülenler birlik tabibi tarafından tedavi edilir ve gerektiğinde en yakın asker hastanesi sağlık kuruluna gönderilir. Tedavi sonunda sağlık kurullarınca verilecek raporlarda denizde görev yapmaya engel arızaları görülenler, hastalıklarını artırıcı etki tespit edilenler deniz görevlerinden geçici olarak alınır. Bu durumdaki personel için düzenlenecek raporlarda, denizde görev yapmayı engelleyen veya deniz şartlarında hastalıklarını artırıcı etki yapan hastalıklarla ilgili gerekçeler gemi tabibi tarafından bilimsel olarak belirtilir. Gemi tabibi bulunmadığı hallerde gemi komutanı tarafından kıta anket formu ile birlikte bu gerekçeler tespit edilir. Bu personel, Deniz ve Sahil Güvenlik birliklerinin kara teşkillerinde tüm askerlik hizmetleri müddetinde en çok dört yıl süre ile görevlendirilir, bu süre sonunda yeniden sağlık kurullarına gönderilir ve alacakları raporlara göre işlem yapılır.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinin (D) ve (F) alt bentleri ile aynı fıkranın (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10) ve (11) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (14) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (15) ve (16) numaralı bentler eklenmiş, mevcut (15) numaralı bent (17) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın (1) numaralı bendinin (B) alt bendi ile (12) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

?D- 6 ay süre ile normale dönmeyen karaciğer enzim yükseklikleri bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 45 inci maddesinin (sindirim sistemi hastalıkları) tüm B kararları, A-45/F-2 ve A-45/F-12 kararı alanlar,?

?F- Tedavisi tamamlanmamış aktif sifiliz.?

?3) Boy ve Ağırlık: Dalgıç adayları sağlam yapılı olmalı, şişmanlığa eğilimli bulunmamalıdır. Genel olarak adayların ?Sualtı Personelinin Yaşlara Göre Boy ve Ağırlık Standart Oranlarını Gösteren Çizelge?de belirtilen değerlerde % 10'dan fazla bir değişiklik göstermemesi gerekir. Ancak, kalın kemikli ve adaleli olmaları sebebiyle ağırlıkları fazla olanların durumları gözönünde bulundurulur. Adayların boyları 157 cm'den kısa olmamalıdır.

4) Görmeler: Sualtı çalışmalarında kullanılacak aletlere engel olması bakımından, gözlük takılması uygun değildir. Bu bakımdan adayların görmeleri düzeltmeden önce tam olmalı ve 0.25 diyoptriye kadar miyopi, 0.50 diyoptriye kadar hipermetropi bulunanların göreve devamları kabul edilmelidir. Adaylarda oftalmoskopik bulgular normal olmalıdır. Görevdeki 10 yılını tamamlayan dalgıçlarda ise 1 diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi ve astigmatizması bulunanların göreve devamları kabul edilir. Kırılma kusurlarının numaralı dalış maskeleri ile giderilmesi dalışa engel değildir.

5) Kulaklar: Kulak zarının kronikleşmiş perforasyonları, orta kulak kronik ve akut hastalıkları, malign otitis externa, kulak zarı atrofisi, orta kulak adesiv proçesi, geçirilmiş stapedektomi ameliyatı, meniere hastalığı, iç kulak ameliyatları, ossiküloplasti, larenjektomi, larengosel, gırtlakta paralizi, tümör ve stenozlular kabul edilmezler. Östaki borusu basınç değişikliklerini eşitleyecek durumda ve açık olmalı, gerekirse kateterizasyonla kontrol edilmelidir. İşitme kuvveti adaylarda her iki kulakta normal ve eşit derecede olmalı, işitme eşiği 0-25 db arasında olmalıdır. Adayların odiometrik muayenelerinin yapılması zorunludur. Yetişmiş dalgıçlarda bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 19 uncu maddesinin A Dilimine girenler dalgıçlığa elverişli kabul edilir.

6) Burun ve Boğaz: Burun bölgelerindeki veya burun deliklerindeki solumaya engel şekil bozuklukları ile yine burun bölgesinde veya burun delikleri ile sinüslerinde basınç eşitleme yeteneğine engel deformasyonu ya da hastalığı bulunanlar dalgıç adaylığına seçilmezler.?

?8) Solunum Sistemi: Solunum sistemi klinik, radyolojik, solunum fonksiyon testleri ve gerek görüldüğünde ileri tetkiklerle (toraks tomografisi, yüksek çözünürlüklü toraks tomografisi, arteriyel kan gazı, V/P sintigrafisi ve polisomnografi gibi) kontrol edilir. Göğüs hastalıkları yönünden tam sağlam olunmalıdır (Fizik muayenesi normal olan, radyolojik olarak tespit edilmiş ve herhangi bir hastalıkla ilişkilendirilemeyen minimal fibröz sekel, band ve benzeri lezyonlar yetişmiş personel için görevine devam etmesine engel teşkil etmez.).

9) Dolaşım Sistemi: Yapılan klinik ve laboratuvar inceleme ve testlerinde dolaşım sistemi normal olmalıdır. Kan basıncı istirahat halinde, brakial ölçümle supin pozisyonda 140 mm.Hg sistolik, 90 mm.Hg diastolik değerin üzerinde olmamalıdır. Adaylarda EKG çekilir, tam kan sayımı ve sedimantasyon tayini, biyokimyasal testlerden; açlık kan şekeri, üre, SGOT, SGPT, serolojik testlerden; sifiliz testi, immünolojik testlerden; HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV testleri ile ilgili uzmanın gerek gördüğü diğer tetkik ve testler yapılır. Ayrıca dalgıçlığa giriş aşamasında ve takip eden her beş yılda bir transtorasik ekokardiografi yapılmalıdır. Bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 42 nci maddesinin B ve D dilimlerine giren hastalıkların varlığı dalışa engeldir.

10) Sindirim Sistemi: Kolesistit ve/veya kolelitiyazis, üç farklı ölçümde total bilirubin düzeyinin 1,5 mg./dl'nin üstünde olduğu konjenital hiperbilirubinemiler ve viral hepatit mevcudiyeti saptananlar dalgıç görevine alınmazlar.

11) Genito-Üriner Sistem: Adayların tam idrar muayenesi yapılır. Kronik ve tekrarlayıcı genito-üriner sistem hastalıkları ve aktif venerial hastalıklar bulunmamalıdır.?

?15) Bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 35 inci maddesindeki A ve B dilimlerindeki hastalıklara sahip olanlar dalgıç olamazlar. Erkeklerde 14?18, bayanlarda 12-16 g/dl olması aranır.

16) Bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 32 nci, 33 üncü, 37 nci, 40 ıncı ve 41 inci maddelerinin B diliminde yer alan hastalıklara sahip olanlar dalgıç adayı olamazlar.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 63- Dalgıçlık (SAT, SAS, Birinci Sınıf Dalgıç, MHD ihtisaslı) mesleğinde 40 yaşına gelmiş personelin, Sağlık Komutanlığınca görevlendirilecek hastanelerin sağlık kurulları tarafından dolaşım, solunum, sindirim, göz, nöropsikiyatrik ve kulak hastalıkları bakımından dalışa engel hastalığı bulunmadığı hususu dikkatle muayene edilir. Bu muayeneyi yapacak sağlık kurullarında sualtı ve hiperbarik tıp branşında ihtisas yapmış en az bir tabip üye bulundurulur. Böyle bir tabip bulunmazsa onun yerini kıdemli bir dalgıç tabip subayı alır. Yaşa bağlı gelişen fizyolojik değişiklikler ile birlikte dalgıç sağlam ve aktif durumda olursa Vücut Kitle İndeksi 29,9'a kadar kilo fazlalığı kabul edilebilir.?

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 21 inci maddesinin A diliminin (2) numaralı fıkrası, B diliminin (3) numaralı fıkrası ve D diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?2. İşitme fonksiyonu normal hudutlarda olan açık otit skatrisyel, pars tensa adezyonları veya otoskopide dibi görülemeyen attik retraksiyon poşları.?

?3. Bir kulağın sağlam veya fonksiyonunun A/19 kadar olduğu durumlarda diğer kulağın dış kulak yolu arka duvar bütünlüğünün bozulduğu ameliyatlar (modifiye radikal, radikal mastoidektomiler).?

?2. Her iki kulağın dış kulak yolu arka duvar bütünlüğünün bozulduğu ameliyatlar (modifiye radikal, radikal mastoidektomiler).?

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 22 nci maddesinin A diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?1. Konka hipertrofileri, burun polipleri, nefes alma ve konuşmayı güçleştiren burun boşluklarının septum deviasyonları, 1 cm2'den büyük veya semptomatik nazal septum perforasyonları (Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, paranazal sinüslerin havalı boşluklarının yarısından azını oblitere eden iyi huylu kistik lezyonları, mukozal kalınlaşma, akut enfeksiyonu sağlam kabul edilir.).?

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 23 üncü maddesinin A diliminin (1) numaralı fıkrası ve B diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?1. Hafif ses kısıklığı (Larenksin önemli şekil bozukluğu ya da hastalıklarına bağlı olmamak şartıyla), ameliyatla asemptomatik hale gelmiş tek taraflı ses teli felci.?

?2. Travmatik, cerrahi ya da herhangi bir hastalığa bağlı tek taraflı ses teli felçleri veya kriko-aritenoid eklem fiksasyonları (6 ay tedavi ve/veya takipten sonra bu madde uygulanır.).?

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 45 inci maddesinin A diliminin (2) ve (8) numaralı fıkraları ile D diliminin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?2. Hiatal, paraözafajial ve diafragma fıtıklarının ve diafragma anomalilerinin komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz subdiafragmatik apse ameliyatları, komplikasyonsuz fundoplikasyon ameliyatları ve diğer endoskopik reflü tedavi uygulamaları.?

?8. Safra kesesi ve yollarının semptomsuz konjenital anomalileri, bilier diskinezileri, safra kesesi taşları, safra kesesi ve yollarının polipleri, laparotomi ve laparaskopik yapılmış kolesistektomiler, endoskopik sifinkterotomiler, endoskopik olarak safra yolu taşlarının çıkarılması, safra yollarının Alonso-Lej sınıflamasına göre tip II kistleri.?

?4. Kronik ve komplikasyonlu, iltihaplı, granülomlu bağırsak hastalıkları (kolitis ülseroza, crohn hastalığı, diffüz polipozis) ve/veya bu nedenle yapılan total kolektomi, total kolektomi+mukozal proktektomi+ileal rezervuar ve ileo-anal anastomoz veya devamlı ileostomiler ve devamlı kolostomiler ince bağırsak lenfoması ve bu nedenle yapılan ameliyatlar.?

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 52 nci maddesinin B diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?2. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, biyokimyasal bozukluğu sürekli (Hepatit C için biyokimyasal bozukluk şartı aranmaz.), histopatolojik olarak aktivitesi ileri derecede olmayan kronik hepatitler.?

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 58 inci maddesinin A diliminin (4) numaralı fıkrası ve B diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4. Parsiyel ya da total menisektomiler, menisküs yırtıklarına bağlı hastalıklar, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ lezyonları ve bunların cerrahi tedavi edilmiş halleri.?

?2. Alt tarafın büyük eklemlerinin (kalça, diz ve ayak bileği) hareketlerinde ½ nispetinde noksanlık yapan eksi çıkıkları, yarım yapışıklıkları veya diğer hastalık sekelleri, ameliyatla düzelmesi olanaksız gevşek eklem, (instabiliteye neden olmuş çoklu bağ yaralanmaları) sık nükseden, ameliyatla tedavisi olanaksız tüberküloza bağlı olmayan hidropslar.?

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 65 inci maddesinin B diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?1. Kullanılan el baş parmağı hariç, diğer parmaklarda toplamı 4-6 olan falanks yokluğu ya da fonksiyon bakımından bu parmakların yok hükmünde olması.?

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin eki Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 numaralı sınıflandırma çizelgesinin MD NO. 15 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?

15B1,2,3XX-XX-XX-XX-XX-++

?

MADDE 15 ? Aynı Yönetmeliğin eki Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 numaralı sınıflandırma çizelgesinin MADDE NO. 42, DİLİM A satırının FIKRA NO sütununda yer alan ?7? ibaresi ?7,8? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 ? Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı
06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam