Yönetmelik

Yönetmelik

Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sigara paketlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
Sigara paketlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik taslağı
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik taslağı
2015 Gümrük Tarife Cetveli yürürlüğe girdi
2015 Gümrük Tarife Cetveli yürürlüğe girdi
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde değişiklik
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde değişiklik
Asgari teminat tutarları belli oldu
Asgari teminat tutarları belli oldu
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı
Spor hizmetleri uzmanlığı yönetmeliği
Spor hizmetleri uzmanlığı yönetmeliği
Kültür varlıkları ihale yönetmeliği
Kültür varlıkları ihale yönetmeliği
Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik
Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Sendika üyeliği ve aidatı hakkında yönetmelik
Sendika üyeliği ve aidatı hakkında yönetmelik
Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında yönetmelik
Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında yönetmelik
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
Elektrik dağıtım şirketlerinin incelenmesi ve denetlenmesine dair yönetmelik
Elektrik dağıtım şirketlerinin incelenmesi ve denetlenmesine dair yönetmelik
Milli Saraylar geleneksel sanatlar, restorasyon ve konservasyon uygulama programları yönetmeliği
Milli Saraylar geleneksel sanatlar, restorasyon ve konservasyon uygulama programları yönetmeliği
Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği
Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği
Kamu Denetçiliği Kurumu kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik
Kamu Denetçiliği Kurumu kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik
Ulaştırma ve haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile denizcilik uzmanlığı yönetmeliği
Ulaştırma ve haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile denizcilik uzmanlığı yönetmeliği
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavına Dair Yönetmelik
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavına Dair Yönetmelik
Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin kuruluş ve görevleri hakkında yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin kuruluş ve görevleri hakkında yönetmelik
Telekomünikasyon kurumu personel yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı
Telekomünikasyon kurumu personel yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı
Doğal afet sigortaları kurumu çalışma esasları yönetmeliği
Doğal afet sigortaları kurumu çalışma esasları yönetmeliği
Afet riski taşıyan 7 milyon konutun yıkılması için yönetmelik çıktı
Afet riski taşıyan 7 milyon konutun yıkılması için yönetmelik çıktı
Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği
Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği