1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Saraylar geleneksel sanatlar, restorasyon ve konservasyon uygulama programları yönetmeliği

Milli Saraylar Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama Programları Yönetmeliği
13 Nisan 2013 07:20
+Aa- Yazdır

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

MİLLİ SARAYLAR GELENEKSEL SANATLAR, RESTORASYON VE

KONSERVASYON UYGULAMA PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde, tarihi eser restorasyon, konservasyon atölyelerine, geleneksel sanatlar ile taşınır taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyonu alanında ihtiyaç duyulan kursiyer temini ve bunlar ile mevcut personelin eğitimini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik geleneksel sanatlar ile milli mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini tesis ederek, geleneksel sanatlar ve taşınır taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyonu alanında düzenlenecek araştırma, geliştirme ve uygulama programlarının temel çalışma esaslarını belirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı Belgesi: Programı başarıyla tamamlayanlara verilecek belgeyi,

b) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,

c) Genel Sekreter Yardımcılığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığını,

ç) Kursiyer: Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyonu, konservasyonu eğitimi almak üzere programa devam eden kişiyi,

d) Program Yöneticisi: Bilim adamı, öğretim üyesi ve konusunda uzman kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin görevlendireceği kişiyi,

e) Usta Öğretici: Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyonu, konservasyonu konularında eğitim veren yerli ve yabancı akademisyen ile bu konuda en az on beş yıl tecrübeli uzman, usta, sanatkâr, zanaatkar, restoratör ve konservatörleri,

ifade eder.

Katılım şartları ve program uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Katılım şartları ve program uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin yanı sıra, Teşkilat dışından başvuranlardan katılım şartlarını taşıyanlar arasından kontenjan dahilinde seçilenler kurslara katılabilir. Katılım şartları, işbirliği yapılan kurum ile Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Usta öğreticiler, Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Başkanlıklarda görevli yetkili personel ile üniversitelerdeki akademisyenler, işbirliği yapılan kurumun önerdiği uzmanlar, yerli-yabancı usta, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konservatörler arasından Genel Sekreter onayıyla belirlenir.

c) Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Başkanlıklardaki personelin arasından mesai dahilinde yapılacak görevlendirmelerde usta öğreticilere herhangi bir ücret ödenmez.

ç) Kurum dışından gelen yerli usta öğreticilere ve mesai haricinde ders veren kurum personeline bütçenin ilgili faslından yapılacak ödemelerde hizmet içi eğitim için ödenen saat ücretleri esas alınır. İşbirliği yapılan diğer kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılması durumunda bu miktar yapılacak ödemeden düşülür. Yurt dışından gelen yabancı usta öğreticilerin ulaşım, konaklama ve yemek harcamaları İdari ve Mali İşler Başkanlığı tarafından karşılanır. Yurt dışından gelen yabancı usta öğreticilere ödenecek saat ücretleri o ülkedeki ücretlere göre belirlenir.

d) Programlar için gerekli araç, gereç ve sarf malzemeleri, İdari ve Mali İşler Başkanlığı tarafından temin edilir. Programların bölümleri dikkate alınarak kursiyerlere Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesindeki Başkanlıkların birimlerinde staj yaptırılabilir.

Program yöneticisi

MADDE 6 – (1) Program Yöneticisi, bilim adamı, öğretim üyesi veya konusunda uzmanlaşmış kişilerden Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanının teklifi ve Genel Sekreter Yardımcılığının uygun görüşü ile Genel Sekreterin onayıyla atanır. Eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak üzere programı yönetmekten sorumludur.

Programların faaliyet alanı

MADDE 7 – (1) Programların faaliyet alanı aşağıdaki gibidir.

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlamak.

b) Geleneksel sanatlarımız ile tarihi eser restorasyon ve konservasyon uygulamalarının bilimsel ve çağdaş metotlarla öğretilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmaları tanıtıcı kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, bilimsel ziyaret gibi faaliyetleri düzenlemek ve bunlara katılmak.

c) Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında, yetkili kurum ve kişiler denetiminde kalitenin artırılması ve yeni çalışmaların teşviki amacıyla ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

ç) Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyon ve konservasyon uygulamalarının öğretilmesinde önem arz eden kitap, süreli yayın, belge, dia, vcd, dvd, desen, fotoğraf gibi görsel ve işitsel materyal arşivini oluşturarak, uzman, araştırmacı, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konservatörlerin bu arşivden yararlanmalarını temin etmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumların uzman, araştırmacı ve uygulayıcıları ile ortaklaşa eğitim, araştırma ve uygulama programları tertip etmek.

e) Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Başkanlıklar bünyesinde çalışan usta, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konservatörler başta olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer girişimlerle gerçekleştirilen kurslardan yetişmiş olanların bilgilerinin yer alacağı bir bilgi bankası oluşturmak. Yurt içi ve yurt dışında, geleneksel sanatlarımızın uygulanması, tarihi eser restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili olanların, konusunda uzmanlaşmış usta, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konservatörlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak bilgi bankasından ihtiyaç duyacak kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütlerini yararlandırmak.

Program protokolü

MADDE 8 – (1) Programlar, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar ile yapılan protokol çerçevesinde açılır. Programların süreleri, içerikleri, kursiyer sayısı, katılım şartları, ölçme, sınav şekli ve program sonunda başarılı olanlara verilecek Başarı Belgesi, programdan önce katılımda bulunan kuruluş ile Genel Sekreterlik arasında yapılan protokolle belirlenir.

Personelin katılımı

MADDE 9 – (1) Açılacak programlara Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin katılması durumunda İnsan Kaynakları Başkanlığı ile koordinasyon sağlanır.

Çalışmaların gerçekleştirilmesi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Köşk, Kasır Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve Bilim ve Değerlendirme Kurulunun görüşü alınarak gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 1/4/2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama (Programları) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:30 - İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın08:24 - 10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka08:15 - Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması08:08 - Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam