Zabıt katipliği, mübaşir ve infaz koruma memurluğu alımında öncelik verilecek bölümler

Adalet Bakanlığınca, 2010 yılının Aralık ayında 10 bin kadro için ilana çıkılmıştır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün alacağı 5 bin 504 kadro ve pozisyon için başvurular alınmaya başlanmış olup, başvurular 14 Ocak'ta sona erecektir. Zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, şoför kadroları için ise 17-27 Ocak 2011 tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Alım yapılacak personel miktarı fazla olduğu için, umutlarda artmaktadır. Ancak tüm adayların, atamalardaki önceliğe dikkat etmesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2011 14:49, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Hem Adalet Bakanlığının hem de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün personel alımı, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI (4.477 kişi)

İnfaz koruma memurluğunda boy sınırlaması bulunmaktadır. Boy sınırı "Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak" şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak gerekmektedir.

İnfaz koruma memurluğuna, ilan metnine göre, en az lise veya dengi okul mezunu olan; KPSS'den 70 puan ve üzeri alan tüm adaylar başvuru yapabilecektir.

İnfaz koruma memurluğu için sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava, başvuru yapan adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip 5 katı kadar aday katılacaktır. Boy ve kilo şartını taşımayanlar sözlü sınava katılamayacaktır.

Sözlü sınava katılacak 5 katı aday belirlendikten sonra;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, (genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresi gibi konulardan sorulacaktır)
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
Konularından sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak germektedir.

Nihai başarı listesi; KPSS sınav puanı ile sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Ancak başarı listesi açıklanırken, öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacak, diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

ZABIT KATİBİ ALIMI (3.660 kişi)

KPSS'den 70 puan ve üzeri alan adaylarlar başvuru yapabilecektir.

Zabıt katipliği için önce uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınavda; Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak gerekmektedir. Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Uygulamalı sınada, üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Uygulamalı sınav sonrasında sözlü sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınavdan geçen her aday sözlü sınava alınacaktır. Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına başvuru sırasında beş katı sınırlaması bulunmamaktadır.

Sözlü sınavda;
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, (Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatı konularından sorulacaktır)
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekmektedir.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. Zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

MÜBAŞİR ALIMI (855 kişi)

Sözlü sınavla mübaşir alınacaktır. Sözlü sınava, başvuran adaylar arasındaki en yüksek puanlı 5 katı kadar aday alınacaktır.

En az lise veya dengi okul mezunu olan ve 70 puan alan tüm adaylar başvuru yapabilecektir.

Sözlü sınava katılacak 5 katı aday belirlendikten sonra;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, (Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatı konularından sorulacaktır)
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
Konularından sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak germektedir.

Nihai başarı listesi; KPSS sınav puanı ile sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Mübaşir alımında öncelik uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz