Uzman maddesi tümüyle çıkarıldı. Ak Partili Vekil 'merkez-taşra ayrımına karşıyım' dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2011 20:40, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, kadrosu kaldırılan memurların en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarını öngören maddesi kabul edildi.

Devlet Memurları Kanununun 91. maddesinde değişiklik yapan maddeye göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, devlet personel başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan ünvanı müdür olanlarla, danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar, araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumda olan memurlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edebilecekler.

CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, bu maddenin, memurların tepesinde ''demoklesin kılıcı' gibi sallandığını söyledi. Düzenlemenin, iş güvencesini ortadan kaldırmayı amaçladığını öne süren Öztürk, ''Hükümetin niyeti iyi değil. İstek dışı yapılacak bu operasyonlar sürgünleri beraberinde getirecek ve sendikalaşmaya zarar verecektir'' diye konuştu.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, maddenin, ''kıyım ve tasfiye düzenlemesi'' olduğunu ileri sürdü.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da maddenin konusunun zaten başka kanun maddelerinde düzenlendiğini ifade ederek, maddenin bu haliyle tasarının içerisinde bulunmasının anlamsız olduğunu savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan yasa tasarısına eklenen bir maddeye göre, ilde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin üst disiplin amiri sayılacak.

Komisyonda, bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısının bugünkü görüşmelerinde, Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler görüşülüyor. 9 maddesi daha kabul edilen tasarıya, bir madde daha eklendi.

AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergeyle, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

Tasarıyla, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

Tasarıyla, ''aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının'', Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılıyor.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, düzenleme hakkında muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine karşılık, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının birbirinden farklı olduğunu, bu nedenle
sonuçlarının da farklı olması gerektiğini söyledi.

Kimlerin devlet memuru olacağının yasada sayıldığını hatırlatan Yazıcı, ''(Hırsız, sahtekar büyükelçi, vali oluyor) diye bir şey yok. Disiplin cezaları ile ceza fiillerini birbirinden ayırmak lazım. Sahtecilik yapanlar, dolandırıcılar zaten memur olamaz ya da memur iken bu suçları işlerlerse zaten ihraç edilirler'' dedi.

Tasarıda, ''memurların, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebileceğine'' ilişkin düzenlemeye bazı muhalefet milletvekilleri, ''memurlar güvencesiz hale getiriliyor, sürgüne gönderiliyor'' diye karşı çıktı.

Devlet Bakanı Yazıcı, düzenlemenin neden getirildiğine ilişkin sorulara, ''Diyelim ki bir yerde kuş gribi oldu, doktorlar yetersiz, doktor ihtiyacı var ama kimse de gitmek istemiyor. Kendi bakanlığıma bağlı birimlerden örnek vereyim; Gürbulak Sınır Kapısında inceleme yaptırılacak, kimse gitmek istemiyor. Burada kamu yararı var'' dedi. Milletvekillerinin 'her şey kamu yararı olabilir'' demesi üzerine Yazıcı, düzenlemenin doğru olduğunu söyledi.

Tasarının görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, uzman ve uzman yardımcısı istihdamını düzenleyen maddesi tasarıdan
çıkarıldı.

Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, maddenin tasarıdan çıkarılma gerekçesinin açıklanmasını istedi. Özyürek, ''Bu gençler için çok önemli bir madde. Şimdi bunu çekerek diyorsunuz ki, 'umutlar başka bahara'. İnsanlara bir gelecek göstermezseniz, toplumda bunalıma neden olursunuz'' diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, maddenin tasarıdaki haliyle kabulünün bu alanla ilgili sıkıntıyı artıracağını söyledi. Madde tekrar gündeme alındığında uzmanlar arasında mali statü farkı gözetilmemesi gerektiğini belirten Sali, ayrıca taşra-merkez ayrımına karşı olduğunu ifade etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ise geçmişte sadece 5 Mülkiye mezununun kazandığı bir sınava girdiğini belirterek, birinci olan kişinin sınav çıkışında ''Kambiyo senedini sayamadığını'' söylediğini aktardı. Aydoğan'ın konuşması üzerine tekrar söz alan Özyürek, bir kuruma, bir camiaya iftira atmanın doğru olmadığını söyledi. Özyürek, ''Mülkiyeliler, devlet memuru olmayı amaçladıkları için ona konsantre olmuşlar, ona uygun çalışmışlardır'' diye konuştu. Aydoğan ise Özyürek'in sözlerini, ''O arkadaş kendi söyledi. Ben Mülkiyelilere ve Mülkiye'ye saygı duyuyorum. Sadece örnek vermek istedim''
şeklinde yanıtladı.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ''Tasarının adeta çocuk oyuncağına çevrildiğini'' öne sürdü. Akçay, ''Yıllarca, 'siz aslansınız, siz kaplansınız. Kurumları ileride siz yöneteceksiniz' şeklinde sırtları sıvazlanan uzmanlara, bu maddenin çekilmesiyle kedi muamelesi yapılmaktadır'' dedi.

Konuşmaların ardından, AK Parti'li Aydoğan'ın, maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önergesi görüşüldü. Önergenin kabulüyle bazı bakanlıklar ile bunlara bağlı kurumlarda görevlendirilecek uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin madde tasarıdan çıkarıldı.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da maddenin tasarı içerisinde yer almasının kendi taktik hatasından kaynaklandığını söyledi. Madde, ''Torba Tasarı'' içerisine girince takip pozisyonunu kaybettiklerini ifade eden Yazıcı, ''Birçok kesim farklı argümanlarla kulis yürüttü. Sanki bir şey olacakmış gibi. Oysa bu düzenleme son derece önemli. Düzenleme maddesini tasarıdan çıkarılmasıyla onu unutuyor, terk ediyor değiliz. Bunu yapacağız, bu konuda kararlıyız'' diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber