İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Kadroya geçen sözleşmeli 65'inde mi emekli olur?

Bir gazetenin sosyal güvenlik uzmanı, bir kaç gün önce yayımladığı yazıda, kadroya geçecek sözleşmelerin 65 yaşında emekli olacağını iddia etmişti. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi hükmü dikkate alınmadan yapılan bu değerlendirme doğru değildir. Kadroya geçecek sözleşmelilerin emeklilik durumu ikiye ayrılabilir. 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalılık hizmeti olanlar ve olmayanlar.... Bu ayrımı temel alarak yaptığımız bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2011 15:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 üncü madde (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlara memur kadrolarına atanmaları amacıyla 4 Haziran 2011 tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.

Bu durum, sözleşmelilere ne getiriyor?

Durum, sözleşmeli statüde 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak görev yapan kişilerin, devlet memuru olmalarının yolunu açmış durumdadır.

Devlet memuru olarak kadroya geçenlerin durumu ne olacaktır?

Sitemizde zaman zaman değerlendirmesini yaptığımız konulardan biri olan, ilgililer hakkında hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı konusu bulunmaktadır. Bu değerlendirmelerimizde, ilgililerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce bir şekilde devlet memurluğu hizmetleri bulunanların (yedek subaylık dahil) sigortalılık işlemlerinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğini, ancak hiçbir şekilde devlet memurluğu hizmetleri bulunmayanların ise sigortalılık işlemlerinde 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmiş bulunmaktayız.

1 EKİM 2008'DEN ÖNCE SİGORTALILIĞI OLANLARIN DURUMU

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bir şekilde devlet memurluğu (yedek subaylık hizmeti bulunmayanlar dahil) hizmetleri olmayıp, ancak SSK'lı hizmeti olanlardan kadroya geçecekler hakkında, 5510 sayılı Kanun geçici madde 2 uygulanacaktır. Bu maddede; hizmet ve yaş tespitinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunun anlamı ise bu durumdaki kişiler hakkında, ya 5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 hükmü, ya da 5434 sayılı Kanunun Madde 39 hükmünün uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Geçici Madde 205 kapsamına girdiklerinde, yaş tespitinde 23.5.2002 tarihini takip eden aybaşına kadar olan hizmetlere göre yaş, ayrıca kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekecektir.

5434 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamına girmeleri halinde ise, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de hizmet sürelerinin 25 yıl olması gerekmektedir. (39. madde 1999'dan sonra göreve giren personeli kapsamaktadır.)

1 EKİM 2008'DEN ÖNCE HİÇ SİGORTALILIĞI OLMAYANLAR

2008 yılı Ekim ayı başından önce hiçbir şekilde sigortalılıkları olmayan sözleşmeli personelin ister sözleşmeli personel olarak kalsın isterse de kadroya geçsin, yaş açısından değişen bir şey olmayacaktır. Her iki durumda da kişi 5510 sayılı Kanunun, 28 inci maddesine göre yaş ve hizmet hesaplaması yapılacaktır.

EMEKLİ MAAŞI AYLIĞI

5434 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık;

Derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, 5434 sayılı Kanun ek madde 70 de yer alan oranları oluşturan kalemler esas alınarak, memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı;

AYLIK = Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı

Formülü ile hesaplanmaktadır.

Değerlendirmemiz dikkate alındığında, Habertürk yazarının belirttiği gibi, 65 yaşına kadar zorunlu çalışmaları yönünde verilen bilgi doğru olmamaktadır. Ayrıca, sosyal güvenlik konularında yapılan ve işlerliğini yürüten yasal mevzuatlar birincil derecede önemi olan, uygulamalarda birincil derecede dikkate alınması gereken hususlardır. Sosyal güvenlikte, kişilerin çalışmış oldukları süreler hiçbir zaman gözardı edilemez. Dolayısıyla da kişilerin 2008 öncesi veya 632 sayılı KHK.dan önce sigortalı olarak geçen sürelerinin bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. 5510 sayılı Kanun da bu durumda olanların haklarını koruma açısından bir düzenlemeye yer vermiş, bu düzenlemeyi de 5510 sayılı Kanunun geçici madde 2'de ifade etmiş bulunmaktadır.

Bu değerlendirmelerimiz dikkate alınarak kişilerin tercihlerini yapmalarında ayrıca müracaat için 30 günlük bir sürelerinin de olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber