MEB, KPSS puanıyla kadroya geçenleri mağdur etmemeli

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2011 19:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB'den Yine Evlere Şenlik Duyuru (Sözleşmeli Öğretmenler)

MEB yayımladığı duyuruya göre 632 sayılı KHK ile kadroya geçen ve geçmeyen öğretmenlerle ilgili bazı açıklamalar yapmıştır.

Açıklamalar bana geçen yılı hatırlatmıştır. Geçen yıl bildiğiniz gibi 06.05.2010 tarihinde öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımlanmıştı. Ardından kıyamet kopmuş ve MEB bazı yanlışlıkları basın açıklaması ile düzeltmişti. Şimdi ise basın açıklaması yerine ?duyuru? yöntemi seçiliyor.

Bir açıklama yada duyuru yapıyorsanız bunun hukuki dayanağı olmalı mevzuat düzenlemesi olmalıdır. Açıklamalar yada duyurular genellikle mevzuatla ilgili bilgilendirme metinleridir. Mevzuatı değiştirme metinleri değil.

Bakınız yapılan bu açıklamada 632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlere bazı haklar tanınmaktadır. Bu hakların tanınmasına karşı değiliz ama bunun yönetmelikle yapılması gerekir.

Bakanlık bırakın yönetmeliği daha birkaç gün önce (Cuma günü) yayımladığı Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme kılavuzuna dahi işlememiştir tanıdığı hakları. Daha önce yayımlanan bu kılavuzda değişikliğe giden, takvimi ve sözleşmelilere becayiş maddelerini değiştiren bakanlığın aklına sözleşmelilere hak vermek gelmemişti ama şimdi işler değişti ve ?Duyuru? ile hak veriliyor.

Tamam buna da razıyız ama bu hakların kalıcı olabilmesi için mevzuat düzenlemesi şarttır.

Bir başka husus ise bazı hakları verirken geniş düşünmeniz,mağdur yaratıp yaratmadığınızı düşünmeniz gerekir.

Şimdi kişi 3 yıl sözleşmeli olarak çalışmış ve KHK ile şu anda kadroya geçmişse İl Dışına tayin isteyebilecek. Peki 3 yıl sözleşmeli çalışıp Aralık ayında (KPSS Puanıyla) kadroya geçen kişi neden tayin isteyemeyecek? Bunun bırakın hukuki yanını, vicdani bir mantığı var mıdır?

Yazamaz mısınız kılavuza 3 yıldır aynı ilde Sözleşmeli yada kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar yer değiştirebilirler diye? Ne sakıncası var Allah aşkına?

Ayrıca bir cümle daha var Duyuruda;

?Bu durumda olan öğretmenlerimiz; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanacakları gibi sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanlar kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabileceklerdir.?

Allah aşkına nasıl cümle bu? Bu cümleyi okuyan ben bir yılımı doldurdum, il dışını da isterim, alan değişikliğini de, özür grubunu da ama işin iç yüzü böyle değil. İl dışı için 3 yıl çalışma zorunluluğu var bir ilde?

Neden açık açık yazmazsınız adaylığınızı kalkmış sayacağız yada saymayacağız diye.

Alan değişikliği için ve Özür grubu için şart adaylığın kalkmasıdır oysa ki.

Yönetmeliğin alan değişikliği maddesi;

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler MADDE 44 ? (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.?

Böyle olduğuna göre adaylık sorununu ortadan kaldırıyorsunuz demek ki. Yada yarın öbür gün farklı bir uygulama için zemin yaratıyorsunuz kendinize.

Zorunlu hizmet affı var mı yok mu onu neden açık açık yazmıyor da; ?Sözleşmeli öğretmenlik görevine 06/05/2010 tarihinden önce başlamış olanlar hakkında yürürlükteki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.? cümlelerini koyuyorsunuz Duyurunuza?

Bahsettiğiniz yönetmeliğin 06.05.2010'den önce başlayanların Zorunlu hizmetlerini ortadan kaldırdığını neden açıklamıyorsunuz aleni olarak?

Başka bir husus duyurunuzun son bölümlerinde 01 Haziran 2011 tarihinde KPSS puanıyla kadroya geçenlere hiçbir hak vermeyecekmişsiniz gibi açıklamalar yapıyorsunuz bu ne kadar doğru acaba?

Başka bir sorun ise ısrarla biz bu işi 14 Haziran'da sonlandıracağız diyorsunuz. Bakanlığın açıklamaları, genelgeleri ne zamandan beri Kanunların üstüne geçti? Normlar hiyerarşisine göre emirlerin, genelgelerin Kanunlara aykırı olamayacağı belli değil midir?

Anayasamızın 124.maddesinde; ?MADDE 124. ? Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.?

Hükmü bulunduğu halde nasıl oluyor da bir emirle kanun maddesi değiştirilebiliyor?

Kamu personelinin 03 Temmuz 2011 tarihine kadar Sözleşmeli statüden kadrolu devlet memurluğuna geçmek için başvuru hakları vardır ve bunu elinden almanız mümkün değildir. Bu konuda neden bir açıklama yayımlanmıyor Duyuru metninizde?

Son bir cümle bu gruptaki öğretmenlere; Çok fazla heveslenmeyin il dışı isteyebileceksiniz diye? Bakanlık şu anda sisteme yansıttığı kurum sayısını arttırmadığı sürece yerinizde çakılı kalırsınız. Sadece hak verilmiş olur ama uygulama da 0+0 elde var sıfır. Kadrolular da yılardır aynı sorunla muzdaripler unutmayın? Kadrolular bir de sözleşmeliler bize rakip oldular diye düşünmesinler bence?

Saygılarımla?

Bu Habere Tepkiniz