Adalet, 'Adalet'i Tesis Etmeye Başladı

07.04.2005 tarihide yayımlamış olduğumuz haberde " 'Adaleti', Anayasa Mahkemesi Tesis Edecek" demiştik. Bu haber dosyasında, AKP'in kamuya giriş ve yükselmelerde başat rol oynayan sözlü sınava ilişkin düzenlemelerde hiçbir iyileştirmeyi yapamadığını belirtmiştik. Ancak, yavaş yavaş adalet organları, kayırmacılığa yol açan sözlü sınava ilişkin güzel haberler vermeye başladı. İdari hakimlikteki sözlü sınava ilişkin karardan sonra şimdi de kaymakamlıktaki sözlü sınav hakkında yürürlüğü durdurma kararı verildi. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2005 00:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

07.04.205 tarihinde yayımladığımız haberin metni

Memurlar.net olarak, sözlü sınavı nasıl algıladığımızı daha önce bir çok defalar haber yapmıştık. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisine uyarılarda bulunup, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemiştik. Ancak hala kamuya girişlerin bir kısmında sözlü sınav uygulanmaktadır. Ancak, öyle görünüyorki, idari hakimlik sınavlarında uygulanan sözlü sınavın Anayasa'ya aykırılığı iddiasının, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesine götürülmesi, AK partinin tesis etmediği veya etmek istemediği adaletin, Anayasa Mahkemesi ile sağlanacağını göstermektedir. Sözlü sınav uygulanan sınavları görmek için başlığa tıklayın.

Kamu kurum ve kuruluşlarının sadece memur kadroları ile KİT'lerdeki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli pozisyonlara yapılan atamalarda sözlü sınav uygulanmamaktadır.

Bunun dışında aşağıdaki kadro ve pozisyonlara yapılan ilk defa atamalarda sözlü sınav uygulanmaktadır.
1- İşçi atamaları,
2- Özürlü işçi ve özürlü eski hükümlü atamaları,
3- Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcısı atamaları,
4- Kaymakam adaylığı,
5- Sayıştay denetçisi atamaları,
6- İdari hakim ve adli hakim adaylığı atamaları,
7- Askeri kurumların memur atamaları,
8- Askeri kurumların sözleşmeli subay/ astsubay atamaları,
9- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre yapılan atamalar,
10- 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici personel atamaları,
11- Adalet Makanlığının memur atamaları,

Adalet ve Kalkınma Partisi sadece özürlü memur alımında yapılan sözlü sınav kaldırılmıştır. Bunun dışında, yukarıda yer verilen ve sözlü sınav uygulanan hiçbir işlemde bir iyileştirme yapmamıştır. Bir önceki hükümetten kalan sistemi aynen devam ettirmektedir.

Öyle görülüyorki, AK partinin kaldırmadığı sözlü sınav uygulamasını Anayasa Mahkemesi kaldıracaktır.


Ve İşte Anadolu Ajansının 2 aralık 2005 tarihli haberi

Danıştay, kaymakam adaylarına sözlü sınav yapılmasını öngören yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu. Ünal Koç adlı kişi 16 Ekim 2004 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavını kazanmasının ardından, 5 Ocak 2005'te yapılan sözlü sınavda başarısız sayıldı.

Koç, bunun üzerine kaymakam adaylığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile Kaymakam Adaylığı Yönetmeliği'nin sözlü sınava ilişkin düzenlemeleri içeren 7. maddesinin 1 ve 5. fıkraları, 8. maddesinin 2. fıkrası, 9. maddesinin 6. fıkrası ve 10. maddesinin 8, 9 ve 10. fıkralarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Davalı İçişleri Bakanlığı'ndan savunma geldikten sonra yürütmenin durdurulması istemini görüşen Danıştay 12. Dairesi, davacının kaymakam adaylığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile dava konusu yönetmelik hükümlerinin yürütmesini 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla durdurdu.

Kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı bu karara itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber