Danıştay'dan, Belediyelerin memurlarıyla yaptıkları denge sözleşmesine onay

2002 yılından bu yana hızlı bir mevzuat değişmesi yaşıyoruz. Bu nedenle daha önce sadece ulusal mevzuat göz önünde bulundurularak verilen kararlar, Anayasa'da yapılan düzenleme çerçevesinde değişmeye başlamıştır. Buna son örnek, belediyelerin memurları ile yaptığı denge sözleşmeleridir. Bu konuda, bir çok belediyenin denge sözleşmesi yaptığına dair haberler memurlar.net'te yayımlanmıştı. Devamı için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2005 00:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıda yer alan Danıştay kararı ile belediyelerin memurları ile toplu sözleşme yapması önündeki önemli bir engel daha kalkmış olmaktadır. Karar, memurlarına ek ödeme veren Ulukışla belediye başkanı ve saymanı hakkında İçişleri Bakanlığınca verilen soruşturma izninin iptaline ilişkindir. Danıştay verdiği kararında, "Sendikası İle Belediye arasında varılan mutabakat uygulamasının suç teşkil eder bir yanının bulunmadığı," ifadelerine yer vermiş ve belediye başkanı ile saymanın itirazını kabul etmiş ve verilen hazırlık soruşturması izninin kaldırılmasına karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAYIN KARARI

T.C.
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2005/1067
Karar No : 2005/1363

KARAR

Hakkında Soruşturma

İzni istenenler :

1- Hacı Avşar- Niğde İli, Ulukışla Belediyesi Başkanı

2- Serap Uçar- Niğde İli, Ulukışla Belediyesi Saymanı

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için kısmen soruşturma izni verilmesine kısmen soruşturma izni verilmemesine İlişkin İçişleri Bakanının 19.7.2005 günlü, 2005/2426 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : Hakkında soruşturma izni verilenler

Soruşturulacak Eylem : Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile sözleşme yaparak memur statüsünde çalışan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak sosyal paket, bayram, yılbaşı, öğrenim, giyecek ve yakacak yardımları gibi adlar altında ödemeler yapmak

Eylem Tarihi : 2004- 2005 Yılları

İçişleri Bakanlığının 12.10.2005 günlü 8275 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 19.7.2005 günlü, 2005/242S sayılı Kısmen soruşturma izni verilmesine kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlendikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) nun Ülkemizce onaylanan 87, 98, 151 sayılı sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı hükümlerinin Anayasanın 53 ve 90 inci maddeleri uyarınca değerlendirilmesi sonucu Tüm Belediye ve Yerel yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası İle Belediye arasında varılan mutabakat uygulamasının suç teşkil eder bir yanının bulunmadığı, bu nedenle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 19,7.2005 günlü.2005/2426 sayılı kararının soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, dosyanın içişleri Bakanlığına kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 17.11.2005 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye

Yılmaz Çimen A. Şahver Kobal Hüseyin H. Karakullukçu Osman Alpak

X

SİTEMİZDE DAHA ÖNCE YAYIMLANAN HABERLER

Belediye çalışanları sosyal denge sözleşmesi istiyor 10.11.2005
Başbakan Erdoğan belediye başkanı iken, memurlarıyla denge sözleşmesi yapmış 29.08.2005
Alaşehir belediyesi memurlarına her ay 250 YTL'lik ek ödeme 14.01.2005
Büyükşehir'den memurlara müjde 20.11.2004

Kurum İdari Kurul Toplantıları İle Memurlara Ek Ödeme Verilebilir mi? 22.11.2004
Belediyeler, Memurlarına Ek Ödeme Yapabilecek 31.12.2004

Maliye Bakanlığının denge sözleşmesi yapılmayacağına ilişkin haberi için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz