Ankara mahkemelerine tercüman alınacak

Sanık, şüpheli, mağdur ya da tanıkların ''kendisini daha iyi ifade edebileceği'' dilde beyanda bulunmalarına imkan tanıyan yasa değişikliği çerçevesinde Ankara'da tercümanlık yapmak isteyenler, 15-30 Nisan tarihleri arasında başvurabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2013 11:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Ankara mahkemelerine tercüman alınacak

''2013 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi''nde yer almak isteyenlerin, başvuruda bulunmak için öncelikle ''www.ankara.adalet.gov.tr'' internet sitesindeki formu doldurmaları gerekecek. Form, gerekli diğer belgelerle Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'na şahsen verilerek başvuru yapılacak.

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip, en az ilkokul mezunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tercümanlık için başvurabilecek.

Başvuracaklarda, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamaları ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamaları; affa uğramış ya da ertelenmiş olsa bile devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giymemeleri veya bu suçlardan haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemeleri şartları da aranacak.

Başvurular, 15 Nisan Pazartesi başlayacak ve 30 Nisan Salı mesai bitiminde sona erecek.

Başvuru dilekçesinde TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarası da belirtilecek.

Başvuru sahiplerinin, tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneğini, belgelerin olmaması durumunda tercümanlık yapabilecek derecede dil bildiğine ilişkin yazılı beyanlarını eklemeleri gerekecek.

-Başvuruların değerlendirilmesi-

Başvurular; başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilecek. Komisyon, başvuruları 15 Mayıs 2013'e kadar değerlendirecek.

Belgelerin eksik ya da başvuru sahibinin aranan şartları taşımaması durumunda başvurular reddedilecek.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, çalıştıkları yer, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az 7 gün süreyle adliyeye asılacak. Liste, elektronik ortamda da ilan edilecek.

6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Ocak 2013'te yürürlüğe girmişti. Kanunla, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ''Tercüman bulundurulacak haller'' başlıklı 202. maddesi değiştirilerek, sanık, şüpheli, mağdur ya da tanıkların, meramını anlatabilecek düzeyde Türkçe bilmelerine rağmen, ''kendilerini daha iyi ifade edebileceği'' dilde beyanda bulunmalarına imkan tanınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber