Şehit eşi öğretmene zorunlu çalışma yok

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2006 07:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yenilendi. Yeni yönetmeliğe göre eşi şehit olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacak. Öğretmen atamaları Haziran-Eylül döneminde yapılacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın, yeni Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde "Eşi şehit olanların, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulması" uygulamasını getirdi.

İlk defa öğretmen olacakların öğrenimleri süresince en az 3 kredilik bilgisayar eğitimi alması veya bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmaları zorunluluğu da benimsendi. Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, atama ve yer değiştirmede yeni esaslar şöyle:

Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar 40 yaşından gün almamış olacak.

Öğretmenlerin yer değiştirme talebi norm kadro açığı ve hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecek.

Öğretmenlik kadrolarına Haziran-Eylül döneminde atama yapılabilecek. Kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek.

İkisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme istekleri alanlarındaki norm kadro açığı ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle aynı yere birlikte atanabilmelerine imkan verecek şekilde birlikte değerlendirilecek.

Mülki amir, emniyet sınıfı, subay, astsubay, uzman erbaş, hakim, savcı eşi olan öğretmenler öncelikle eşlerinin atandığı yerleşim biriminin belediye sınırı içinde atanacak

Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve benzeri türdeki eğitim kurumlarına, ilgili mevzuatı çerçevesinde özel yöntemlerle atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle aynı tür ve derecedeki eğitim kurumlarına yapılacak.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacak. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmayacak.

İsteğe göre yer değiştirme bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan veya tamamlamış sayılanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayan öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yılını tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilecekler.

İller arası yer değiştirmede, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan veya tamamlamış sayılanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Bakanlık kadrolarına 11/6/2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlar; Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl, İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl, Birinci Hizmet Bölgesine dahil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlü olacaklar.

Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonu'nca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler, eşi şehit olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Bakan atayacak

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri Bakan tarafından yapılacak. Bakan, gerekli görürse atama ve yer değiştirme yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber