1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları

Bütçe Kanunu ile belirlenen yeni zam oranları çerçevesinde yayınlamaya başladığımız net memur maaşlarına ilişkin veriler kapsamında, Teknik Hizmetler Sınıfının; Baş mühendis, baş mimar, dekoratör, desinatör, grafiker, heykeltraş, ressam, ekonomist, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeolog, hidrolog, jeomorfolog, hidrojeolog, matematikçi, istatistikçi, mühendis, yüksek mimar, mimar, paleantolog, sismolog, şehir plancısı, bölge plancısı, teknisyen, tütün eksperi, arkeolog, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker ile en az iki yıllık mesleki teknik yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker kadrolarında görev yapan memurların 01.01.2004 tarihinden itibaren alacakları net maaşları görmek için tıklayın.
11 Ocak 2004 05:51
+Aa- Yazdır

Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları

Bütçe Kanunu ile belirlenen yeni zam oranları çerçevesinde yayınlamaya başladığımız net memur maaşlarına ilişkin veriler kapsamında, Teknik Hizmetler Sınıfının; Baş mühendis, baş mimar, dekoratör, desinatör, grafiker, heykeltraş, ressam, ekonomist, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeolog, hidrolog, jeomorfolog, hidrojeolog, matematikçi, istatistikçi, mühendis, yüksek mimar, mimar, paleantolog, sismolog, şehir plancısı, bölge plancısı, teknisyen, tütün eksperi, arkeolog, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker ile en az iki yıllık mesleki teknik yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker kadrolarında görev yapan memurların 01.01.2004 tarihinden itibaren alacakları net maaşları görmek için tıklayın.

01.01.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA YER ALAN KADRO UNVANLARINDAN BAZILARININ MAAŞLARI

SINIFI
DRC.
KADRO UNVANI
NET MAAŞI
(000 TL)
THS
1/4
BAŞ MÜHENDİS BAŞ MİMAR
911.598
THS
1/1
BAŞ MÜHENDİS BAŞ MİMAR
911.340
THS
2
BAŞ MÜHENDİS BAŞ MİMAR
903.841
THS
3
BAŞ MÜHENDİS BAŞ MİMAR
882.699
THS
4
BAŞ MÜHENDİS BAŞ MİMAR
876.410
THS
1/4
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
747.448
THS
1/1
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
739.948
THS
2
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
731.928
THS
3
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
723.419
THS
4
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
706.923
THS
5
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
653.960
THS
6
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
650.066
THS
7
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
642.115
THS
8
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, RESSAM
639.086
THS
1/4
EKONOMİST
770.722
THS
1/1
EKONOMİST
763.223
THS
2
EKONOMİST
733.458
THS
3
EKONOMİST
726.304
THS
4
EKONOMİST
718.660
THS
5
EKONOMİST
688.574
THS
6
EKONOMİST
681.795
THS
7
EKONOMİST
668.075
THS
8
EKONOMİST
662.162
THS
1/4
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
860.958
THS
1/1
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
853.458
THS
2
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
823.693
THS
3
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
816.539
THS
4
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
808.895
THS
5
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
778.809
THS
6
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
772.031
THS
7
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
757.493
THS
8
JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ KİMYAGER
751.580
THS
1/4
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
860.958
THS
1/1
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
853.458
THS
2
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
823.693
THS
3
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
816.539
THS
4
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
808.895
THS
5
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
778.809
THS
6
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
772.031
THS
7
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
757.493
THS
8
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOMORFOLOG
751.580
THS
1/4
MATEMATİKCİ,İSTATİSTİKCİ
860.958
THS
1/1
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
853.458
THS
2
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
823.693
THS
3
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
816.539
THS
4
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
808.895
THS
5
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
778.809
THS
6
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
772.031
THS
7
MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
757.493
THS
8
MATEMATİKCİ,İSTATİSTİKCİ
751.580
THS
1/4
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
891.949
THS
1/1
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
891.691
THS
2
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
884.192
THS
3
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
863.050
THS
4
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
856.761
THS
5
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
826.675
THS
6
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
818.454
THS
7
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
804.734
THS
8
MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR , MİMAR
798.821
THS
1/4
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
747.448
THS
1/1
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
739.948
THS
2
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
731.928
THS
3
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
723.419
THS
4
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
706.923
THS
5
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
653.960
THS
6
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
650.066
THS
7
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
642.115
THS
8
PALEANTOLOG, SİSMOLOG
639.086
THS
1/4
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
891.949
THS
1/1
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
891.691
THS
2
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
884.192
THS
3
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
863.050
THS
4
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
856.761
THS
5
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
826.675
THS
6
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
818.454
THS
7
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
804.734
THS
8
ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
798.821
THS
3
TEKNİSYEN
594.242
THS
4
TEKNİSYEN
574.772
THS
5
TEKNİSYEN
551.985
THS
6
TEKNİSYEN
541.212
THS
7
TEKNİSYEN
537.895
THS
8
TEKNİSYEN
534.867
THS
9
TEKNİSYEN
531.982
THS
10
TEKNİSYEN
528.296
THS
11
TEKNİSYEN
525.700
THS
12
TEKNİSYEN
524.979
THS
1/4
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
837.683
THS
1/1
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
830.183
THS
2
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
822.164
THS
3
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
813.655
THS
4
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
797.159
THS
5
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
744.196
THS
6
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
740.302
THS
7
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
732.351
THS
8
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
729.322
THS
1/4
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
748.265
THS
1/1
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
740.766
THS
2
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
732.746
THS
3
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
724.237
THS
4
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
707.741
THS
5
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
654.778
THS
6
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
650.884
THS
7
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
642.933
THS
8
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YIL YÜK. ÖĞR. )
639.904
THS
1/4
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
746.903
THS
1/1
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
741.710
THS
2
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
734.268
THS
3
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
725.759
THS
4
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
709.262
THS
5
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
656.299
THS
6
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
652.405
THS
7
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
649.088
THS
8
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
646.060
THS
9
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
638.541
THS
10
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (EN AZ 2 YIL MES. TEK. YÜK. ÖĞR.)
636.811

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:18 - Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu01:32 - CHP, Konya'daki olaya ilişkin harekete geçti01:23 - Bakan Gül: Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler çok yönlü soruşturulmakta00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam