Maliye'ye 'sözlü sınav' darbesi

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 2005 yılında, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hazine Avukatlığına Atanacaklar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 100 adet Hazine Avukatı almak için ilana çıktı. 28/3/2005 tarihine kadar yapılan başvurular sonrasında 18-22 Nisan 2005 tarihlerinde sözlü sınav yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Ancak yapılan bu sınav hakkında Danıştay, yürürlüğü durdurma kararı verdi.

Haber Giriş : 15 Mayıs 2006 08:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Forumdan başlıklar

Hazine avukatlığı 6 Nisan 2005

Hazine avukatı arkadaşlar puanınızı yazar mısınız? 209 Nisan 2005


Danıştay, Maliye Bakanlığı'nın Hazine avukatlığı sınavı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, kararını 'objektif değerlendirme yapılmadığı' gerekçesine dayandırdı

Maliye Bakanlığı 100 Hazine avukatı almak üzere yapılan sınav için Danıştay 5. Dairesi 'objektif değerlendirme yapılmadığı' gerekçesile yürütmeyi durduma kararı verdi. Maliye Bakanlığı, dairenin istediği puantaj cetvellerini, sınav sorularını vermedi, bilgi ölçme kriterlerini açıklayamadı.

Maliye Bakanlığı'na 100 avukat alınması için 18-22 Nisan 2005 tarihlerinde yapılan sözlü sınava 438 kişi katıldı. Sınava katılan ve 53.10 puan alarak 313'üncü olan ve elenen Funda Şahin, yargıya gitti. Şahin Danıştay'a açtığı davada, sözlü sınava olanak sağlayan yönetmeliğin iptalini, sınav için de yürütmeyi durdurma ve iptal istedi.

Danıştay 5. Dairesi'nde görülen davada, Şahin'in yönetmelik iptal istemi kabul edilmezken, Hazine avukatlığı sözlü sınavı için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Daire, esas kararını da bu yönde verirse, sınav komisyonu ve sorumluları hakkında inceleme başlatılabileceğine dikkat çekiliyor.

Soru da kriter de yok

5. Daire dosya incelemesinde, yönetmelik yedinci maddesi gereği sınav konularına dair sınav öncesi hazırlanmış soru kitapçığı bulunmadığı, sınav komisyon üyelerince adayların verdiği yanıtların ayrı ayrı kaç puanla değerlendirildiği ve davacıya hangi konuda hangi soruların yöneltilip yanıtların komisyon üyelerince ayrı ayrı hangi puanlarla değerlendirildiğine ilişkin tutanakların gönderilmediği belirlendi.

Danıştay 5. Dairesi Hazine avukatlığı sınavı ile ilgili olarak oyçokluğuyla şu karara vardı: "Bilgi ölçmede hangi kriterlerin esas alındığı, puanın neye göre verildiği ortaya konulamamıştır. Söz konusu sınavda ve yapılan atamalarda hukuka uyarlık görülmemiştir."

Sınava ilişkin alınan yürütmeyi durdurma kararının, esas karara da dayanak oluşturduğu takdirde, kamuda sözlü sınavlarda ortaya çıkabilecek olası kayırmaların önünü emsal oluşturacağı için kesebileceği ifade ediliyor.

radikal

Bu Habere Tepkiniz