Sigorta sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek

Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkan sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak akdedilebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2014 09:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Sigorta sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek

Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkan sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak akdedilebilecek.

Hazine Müsteşarlığının, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde olduğu gibi konusu karşı tarafın zararının giderilmesi yerine bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler de sigortacılık faaliyeti olarak değerlendirilmeyecek.

Bakım, onarım ve kullanıma ilişkin garanti ile bu garantinin kapsamını genişleten veya süresini uzatan sözleşmeler ya da garanti belgesi muafiyetine girmekle birlikte üretici veya ithalatçı tarafından verilen söz konusu hizmetler, bir bedel karşılığında yapılıyor olsa bile sigorta sözleşmesi sayılmayacak.

- Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkan sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak akdedilebilecek.

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecekler, uygulamaya başlamadan önce, gerekli organizasyon ve teknik alt yapılarına ilişkin Hazine Müsteşarlığına bilgi verecek.

Elektronik ortamda yapılan sigorta sözleşmelerinde, bilgilendirmenin yapılmış sayılması, elektronik ortamda teyit edilmesine bağlı olacak. Ancak, bilgilendirmeye esas hususların mesafeli sigorta sözleşmesi akdedeceklerin internet sitesinde yayımlaması ve sigorta sözleşmesinde yer almak isteyen kişilerin de bu bilgileri kendi hakimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma olanağının verilmesi durumlarında, bilgi verme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılacak.

Mesafeli akdedilen sözleşmelerde de poliçe verme yükümlülüğü sürecek. Sigorta sözleşmesinin elektronik ortamda imzalandığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olmak kaydıyla, sigorta ettirenin kendi hakimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma ve çıktı almasına imkan sağlayacak surette elektronik ortamda da poliçe düzenlenebilecek. Bu durumda sigorta genel şartları bağlantı adresi göstermek suretiyle de verilebilecek.

Poliçelerin elektronik ortamda düzenlendiği hallerde, şirketin poliçeyi imzalama yükümlülüğü elektronik imza ile yerine getirilecek.

Reasürans sözleşmeleri de mesafeli akdedilebilecek.

- Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri

Belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, hiçbir şekilde tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamayacak, tüketici ile yaptığı sözleşmede de bu yönde ifadelere yer veremeyecek.

Sigorta sözleşmesinin yapılmasına esas teşkil eden sözleşmede; tüketiciye, sigorta teminatının hangi şirket tarafından verildiği ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının, riski üstlenen şirket tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği açıkça belirtilecek. Tüketici lehine sigorta sözleşmesi yapan kişiye, şirket ile yapılan sigorta sözleşmesinin bir örneği verilecek ve ilave bilgilere nereden ulaşılacağı konusunda tüketici bilgilendirilecek.

Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren, yaptığı sözleşme karşılığında sigorta şirketinden ya da emeklilik şirketinden ücret ya da komisyon veya benzeri menfaat temin edemeyeceği gibi bu şirketler ile arasındaki herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle, sigorta şirketine ya da sigortacılık yapan emeklilik şirketine prim geliri sağlamak amacıyla tüketici lehine sigorta sözleşmesi akdedemeyecek.

- Herkese açık öneri

Ürün teşhiri gibi yöntemlerle herkese açık öneride bulunmak suretiyle sigorta sözleşmeleri akdedilebilecek. Ancak, bu halde sigortanın konusu, prim miktarı açık ve net olarak gösterilecek.

Herkese açık öneriye konu teşkil edecek sigorta sözleşmeleri ve önerinin uygulama şekli hakkında, uygulamaya geçilmeden bir ay önce Müsteşarlığa bilgi verilecek.

Ürün teşhirinin yapıldığı yerlerde, teknik personel dışındaki kişiler, ürün tanıtımı yapamayacak ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunamayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber