Kimler, Geçmişe Yönelik Harcırah Alabilecek?

2002 yılından bu yana naklen ataması yapılmış olup da, çeşitli nedenlerden dolayı harcırah alamayanların, harcırahlarını faizi ile birlikte almalarına imkan sağlayan düzenleme 12.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Düzenleme 01/01/2002 tarihinden 12/07/2006 tarihine kadar naklen ataması yapılmış olup da harcırah alamayanları kapsamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2006 00:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- 2002 yılından bu yana harcırah verilmemesini sağlayan kanuni düzenlemeler

a- 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası... (1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında)

b) 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi... (1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında)

c) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca... (1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında)

d) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi... (22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında)

e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi (27.04.2005- 12.07.2006 tarihleri arasında)

2- Kimlere harcırah verilmedi?

2002 yılı başından bu yana, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlar ile bazı özür durumu atamalarına harcırah verilmedi.

3- 12.07.2006 tarihli düzenleme hangi hakkı getirmektedir?

Düzenleme; 01.01.2002 tarihinden 12.07.2006 tarihine kadar naklen ataması yapılmış olup da harcırahlarını alamayanlara, harcırahlarının faizi ile birlikte, geçmişe yönelik olarak ödenmesine imkan vermektedir.

4- Ne yapılması gerekiyor?

- 2002 yılından bu yana naklen ataması yapılmış olup da harcırahı alamayanların 31/12/2006 tarihine kadar bir dilekçe ile en son görev yaptıkları yere başvurmaları gerekmektedir.

- Memur vefat etmiş ise Kanuni mirasçıları başvuruda bulunabilir.

- İdare, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, naklen atandıkları tarihte hak ettikleri harcırahı, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranını uygulanmak suretiyle ödeyecektir.

5- İşte Kanun metni

MADDE 3- 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir.

Türk Standartları Enstitüsü personeline 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah ödenir.?

Bu Habere Tepkiniz