1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?

Kanaatimizce Norm Kadro Modülündeki bölge normlarını belirleyen yazılım istisnai durumları dikkate almadan direkt olarak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda 21 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 40 saate göre bölge normlarını belirlemektedir.
18 Kasım 2016 10:18
Yazdır
Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?

MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülündeki normları belirleyen yazılım yanlış mı çalışıyor?

Norm kadroda bölge normu nasıl hesaplanır?

Şöyle ki;

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasında Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri için bölge normunun nasıl çalıştırılacağı açıklanmıştır.

"Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrası; "(Değişik : 17/10/2016-2016/9488 K.)(2) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir."

Bu hükümlere göre; Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda artık kalan 15 saat ders yüküne norm kadro verilmemektedir. Sadece bölge normundan gelirse artık derslere norm kadro verilmektedir. 42 saate kadar olan ders yüküne ise normal norm kadroların verilmesi gerekmektedir.

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu belirlenirken 42 saatten sonraki ders saatleri için bölge normu yazılımın çalıştırılması gerekmektedir.

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasında Atölye ve laboratuvar Öğretmenleri için bölge normunun nasıl çalıştırılacağı açıklanmıştır.

"(Değişik : 17/10/2016-2016/9488 K.)(2) Özel eğitim kurumları ile proje okulları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir."

Bu hükümlere göre Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda artık kalan 20 saat ders yüküne norm kadro verilmemektedir. Sadece bölge normundan gelirse artık derslere norm kadro verilmektedir. 201 saate kadar olan ders yüküne ise normal norm kadroların verilmesi gerekmektedir.

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu belirlenirken 201 saatten sonraki ders saatleri için bölge normu yazılımın çalıştırılması gerekmektedir.

Çünkü;

1- Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerine göre norm kadrolar verildikten sonra bu maddenin 2. fıkrasına göre 42 saatten sonraki ders saatleri için bölge normu yazılımın çalıştırılması gerekmektedir.

Örneğin 32 saate 2 norm verilmelidir. Bu 2. norm bölge normuna takılmamalıdır.

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

2- Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi 1. ve 2. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;

a) 15-41'e kadar 1,

b) 41-81'ekadar2,

c) 81-121'e kadar 3,

ç) 121-161'ekadar4,

d) 161-201 'e kadar 5,

e) Toplam ders yükünün 201 'den fazla olması halinde her 40 saat ders yükü için İlave 1,

atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerine göre norm kadrolar verildikten sonra bu maddenin 1. fıkrasına göre 201 saatten sonraki ders saatleri için bölge normu yazılımın çalıştırılması gerekmektedir.

Örneğin 100 saate 3 norm verilmelidir. Bu 3. norm bölge normuna takılmamalıdır.

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Fakat geçtiğimiz yıllarda öğretmenlerden aldığımız bilgilere göre Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda42 saate kadar olan ders yüküne ve Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda201 saate kadar olan ders yüküne de bölge normunun uygulandığı görülmektedir.

Eğer yönetmelik zaten bu şekildeyse o zaman şu soruyu soruyoruz o zaman;

Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1," olarak ayrıntılı bir şekilde neden yazılmıştır?

Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi 1. fıkrasında; "(Değişik : 17/10/2016-2016/9488 K.)(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;

a) 15-41'e kadar 1,

b) 41-81'ekadar 2,

c) 81-121'e kadar 3,

ç) 121-161'e kadar 4,

d) 161-201 'e kadar 5,

e) Toplam ders yükünün 201'den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1"olarak ayrıntılı bir şekilde neden yazılmıştır?

Bu şekilde ayrıntılı olarak yazmayıp "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda 21 saat ve katlarına Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 40 saat ve katlarına birer norm verilir. " dedikten sonra bölge normu uygulanmasına geçerdi ama yönetmelik bunu yapmayıp ayrıntılı olarak istisnai durumları tek tek açıklamıştır.

Fakat kanaatimizce Norm Kadro Modülündeki bölge normlarını belirleyen yazılım istisnai durumları dikkate almadan direkt olarak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda 21 saat, Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 40 saate göre bölge normlarını belirlemektedir.

Yazılımda yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerindeki ders yükleri istisnai durum sayılarak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda42 saate kadar olan ders yüküne ve Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 201 saate kadar olan ders yüküne de bölge normunun uygulanmaması gerekmektedir.

Ayrıca Bölge normunda Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Bilişim Teknolojileri öğretmeni ile Atölye ve Laboratuvar Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları ders yükleri farklı olmasına karşılık bölge normunda aynı havuzda tutulduğu endişesi bulunmaktadır. Bu branşların aylık karşılığı okutmakta oldukları dersler ile norm kadroya esas ders yükleri farklılık arz etmektedir. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin norm kadroya esas ders yükleri 21 saat iken, Atölye ve Laboratuvar Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin norm kadroya esas ders yükleri 40 saattir. Bölge normunda bu iki branşa ait artık ders yükleri Norm Kadro Modülündeki yazılım tarafından aynı havuzda değerlendiriliyorsa bir çok hata meydana geliyor demektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 3
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:05 - 1 doların sırrını ilk çözen o oldu!08:01 - 18 yaşındaki kızın otobüste akılalmaz ölümü07:52 - NASA'daki Türk profesör anlattı: Her şeyi yutuyor, hiçbir bilgi vermiyor07:35 - 112'ye yapılan ihbar polis harekete geçirdi: 16 gözaltı07:20 - Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu07:06 - 500 bin atık toplayıcısı belediye ile çalışacak06:51 - Dünya borç batağında06:41 - İncirlik'te 50 nükleer bomba06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Oruç Reis de yola çıkıyor
02:23 - Varlık barışı 6 ay daha uzatıldı02:17 - Baba, yangında küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü01:55 - AYT testindeki bir soru iptal edildi01:25 - 2019 YKS sonuçları, bir gün önce açıklandı/ Tıklayın01:00 - HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı00:05 - Açık arazide çalışan her teknik personel, ek özel hizmet tazminatı alır mı?00:04 - SGK'dan emekli olacak 4/B'li için görüş00:01 - 17 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarının, kamu çalışan anketini doldurdunuz mu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam